• Company Announcements

Täydennys yhtiötiedotteeseen, sisäpiiritieto: Detection Technology ostaa Haobo Imaging yhtiön ja investoi TFT-teknologiaan kaksinkertaistaakseen kokonaismarkkinansa

Detection Technology Oyj sisäpiiritieto 15.3.2023 klo 13.45

Täydennys yhtiötiedotteeseen, sisäpiiritieto: Detection Technology ostaa Haobo Imaging yhtiön ja investoi TFT-teknologiaan kaksinkertaistaakseen kokonaismarkkinansa

Detection Technology Oyj täydentää 15.3.2023 julkistamaansa yhtiötiedotetta Haobo Imagingin 2021-2022 tuloskehitystä ja taloudellista asemaa kuvaavilla tunnusluvuilla sekä kauppahinnan määräytymistä ja julkaisuajankohtaa koskevilla tiedoilla. Alla täydennetty yhtiötiedote.

Detection Technology Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen röntgentasopaneeli-ilmaisintoimittaja Shanghai Haobo Imaging Technology Co., Ltd:n ostamisesta ja lähes kaksinkertaistaa osoitettavissa olevat kokonaismarkkinansa. Yrityskaupan myötä Detection Technology pääsee TFT (Thin-Film Transistor, ohutkalvotransistori) -tasopaneeli-ilmaisinmarkkinasegmenttiin, jonka arvioidaan edustavan vuoteen 2025 mennessä yli 40 prosenttia 3,1 miljardin euron digitaalisten röntgenilmaisimien kokonaismarkkinasta. TFT-tasopaneeli-ilmaisimien pääsovellus on lääketieteen röntgenkuvaus, ja kasvavaa kysyntää on myös teollisuudessa ja eläinlääketieteessä.

Haobo Imagingilla on vakaat tuotealustat ja vahva osaaminen staattisista ja dynaamisista TFT-tasopaneeli- ilmaisimista, jotka perustuvat a-Si (Amorfinen pii) ja IGZO (Indium Gallium Sinkkioksidi) -teknologioihin. Vuonna 2018 perustettu yhtiö sijaitsee Shanghaissa, Kiinassa.

”Kauppa on DT-2025-strategian kulmakivi. Olemme olleet edelläkävijöitä viivaskannaus- ja CT (tietokonetomografia) -ilmaisinratkaisuissa ja rakentamassa CMOS- (komplementaarinen metallioksidipuolijohde) -tasopaneeli- ja fotonilaskentaa perustuvaa tuoteportfoliota. Nyt olemme ottaneet merkittävän askeleen, jotta tarjontaamme kattaa vielä paljon laajemmat markkinat. Jatkossa pystymme palvelemaan maailmanlaajuisten digitaalisten röntgenkuvantamismarkkinoiden koko kirjoa,” sanoo Detection Technologyn toimitusjohtaja Hannu Martola.

”Tarjontamme tulee kattamaan kaikki digitaaliset röntgenilmaisinteknologiat, ja meillä tulee olemaan laajaa tasopaneeli-ilmaisinosaamista sekä Suomessa että Kiinassa teknologiansiirron jälkeen. Näemme yritysoston kasvutavoitteidemme saavuttamisen ja pitkän aikavälin menestyksen mahdollistajana. Tämä strateginen liike luo asiakas- ja teknologiasynergiaetuja, eikä päällekkäisyyksiä ole nykyisessä tarjonnassa.”

Haobo Imagingin yritysarvo on noin 14 miljoonaa euroa. Ensimmäisessä vaiheessa Detection Technology ostaa 90 % Haobo Imagingin osakkeista sen perustajilta ja pääomistajalta, joka on Haozhi Capitalin konserniyhtiö Guangzhou Haozhi Imaging Technology Ltd. Haobo Imagingin perustajat ja johto jatkavat omistajina 10 prosentin osuudella. Detection Technology on sopinut optiosta hankkia Haobo Imagingin johdon osakkeet, kun tietyt tavoitteet on saavutettu.

Hankittavan liiketoiminnan kokonaisliikevaihto tilikaudella 1.1.-31.12.2022 oli 3,0 miljoonaa euroa (2021: 3,0). Liikevoittoprosentti oli 5,2 % (2,3 %). Haobo Imagingin taseen loppusumma vuoden 2022 lopussa oli 2,7 miljoonaa euroa, ja omia pääomia sillä oli 1,4 miljoona euroa. Mahdollisia tavanomaisia käyttöpääomaeriä lukuunottamatta yrityskaupassa ei siirry olennaisia velkoja.

Ostetun liiketoiminnan arvioidaan olevan tulospositiivinen vuonna 2025. Kauppa rahoitetaan olemassa olevilla käteisvaroilla ja uudella pitkäaikaisella lainalla. Lisäksi Detection Technology on sopinut olemassa olevan luottolimiitin korottamisesta.

Kauppa saadaan arviolta päätökseen kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Lopullinen kauppahinta määräytyy hetkellä, jolloin kauppa saadaan päätökseen, eikä sitä ole tällä hetkellä mahdollista arvioida tarkasti.

”Seuraavan kahden-kolmen vuoden aikana kiihdytämme. Aiomme investoida uusien TFT-tasopaneeli-ilmaisinratkaisujen kehittämiseen ja esittelyyn nykyisille ja uusille asiakkaille. Tämä kehityspolku maksaa ja tulee vaikuttamaan suhteelliseen kannattavuuteemme seuraavan kolmen vuoden aikana.”

Haobo Imaging on kuvantamisteknologiayritys, joka suunnittelee ja valmistaa a-Si-, IGZO- ja CMOS-röntgentasopaneeli-ilmaisimia. Sen ratkaisut sisältävät sekä laitteistoja että ohjelmistoja. Sille on myönnetty useita patentteja Kiinassa. Sillä on vakiintunut asiakaskunta, ja se työllistää noin 40 osaajaa Shanghaissa.

”Detection Technology on johtavassa asemassa viivaskannaus- ja CT -markkinoilla, ja yhdessä meillä on tarvittavat edellytykset nousta johtavaan asemaan myös maailmanlaajuisilla digitaalisilla röntgentasopaneeli-ilmaisinmarkkinoilla. Minä henkilökohtaisesti ja koko tiimimme olemme innoissamme liittymisestä Detection Technologyyn,” sanoo Wei Chunlin, Haobo Imagingin toimitusjohtaja.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 14.00-15.00.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisu- ja palvelutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com