• Company Announcements

Detection Technology Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 10.2.2020 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2019

Detection Technology Q4 2019: Toteuma alle tavoitteen, markkinakasvu ennallaan

Loka-joulukuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto laski -2,5 % 25,0 miljoonaan euroon (25,7)
 • Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 6,0 % 16,4 miljoonaan euroon (15,5)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -15,4 % 8,6 miljoonaan euroon (10,1)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,9 miljoonaa euroa (4,9)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 15,6 % (19,2 %)
 • Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (4,4)
 • Liikevoittoprosentti oli 12,8 % (17,2 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,22)

Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 9,1 % 102,5 miljoonaan euroon (93,9)
 • SBU:n liikevaihto kasvoi 24,0 % 68,9 miljoonaan euroon (55,6)
 • MBU:n liikevaihto laski -12,4 % 33,6 miljoonaan euroon (38,3)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,7 miljoonaa euroa (19,0)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 17,3 % (20,3 %)
 • Liikevoitto oli 17,0 miljoonaa euroa (18,5)
 • Liikevoittoprosentti oli 16,6 % (19,7 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa (1,03)
 • Osinko 0,38 euroa osakkeelta* (0,38)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.) (*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Odotimme parempaa Q4-toteumaa. Liikevaihtomme parin prosenttiyksikön lasku oli pettymys. Ennakoitua vaimeampi kysyntä molemmissa liiketoimintayksiköissä rokotti loppuvuoden liikevaihtoa. Koko vuoden liikevaihto ylitti 100 miljoonaa euroa, mikä on meille merkittävä rajapyykki. 2020-strategiassa asetimme tavoitteeksi johtavan aseman tietokonetomografia (CT) – ja lineaaristen röntgenilmaisimien markkinasegmenteissä kuluvan vuoden loppuun mennessä ja saavutimme sen etuajassa vajaan 20 %:n markkinaosuudellamme. Tammi-joulukuun kannattavuus oli niin ikään linjassa tavoitteidemme kanssa.

SBU-myynnin kasvuvauhti oli huikea kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, ja kasvu jatkui samaa tahtia markkinan kanssa myös viimeisellä neljänneksellä. Tilapäisesti pienempi turvallisuussovellusten CT-myynti painoi kuitenkin Q4-toteumaa odotuksiamme alhaisemmaksi. CT-kysyntä on jatkunut hyvänä kaikilla turvallisuussovellusalueilla, mutta erään avainasiakkaamme CT-toimitukset viivästyivät, mikä osaltaan vaikutti myyntiimme. Tilanne tasapainottunee vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Hintakilpailu on koventunut viivaskannaussegmentissä erityisesti Kiinassa, ja näemme, että meillä on hyvät edellytykset vastata tähän Aurora-tuoteperheellämme. Aurora-toimitukset alkoivat loppuvuonna, ja asiakkaiden määrä ylitti odotuksemme. Aurora tulee vahvistamaan kilpailukykyämme ja markkinaosuuttamme kovasta hintaeroosiosta tunnetussa viivaskannaussegmentissä, joka on edelleen kriittisessä infrastruktuurissa yleisimmin käytetty kuvantamissovellus. Koko vuoden osalta voimme olla tyytyväisiä SBU-liiketoiminnan myynnin kehitykseen; liikevaihto kasvoi kaikkiaan 24 %.

MBU-liiketoiminnan myynti kasvoi kolmannelta kvartaalilta neljännelle, mutta muutos oli ennakoitua vähäisempi. Kuten indikoimme kuluneen vuoden aikana, lääketieteen CT-markkinaa leimasi pehmentyminen loppuvuonna. Lisäksi X-Panel-tuoteperheen tuotannon ylösajo oli ennakoitua hitaampi. Ensimmäistä neljännestä lukuun ottamatta MBU-myynti oli vaisua vuonna 2019. Ennakoidun CT-markkinahäiriön lisäksi avainasiakkaan erään tuoteperheen tuotannon alasajo sekä edellisen vuoden ennätyksellisen korkeat vertailuluvut selittävät MBU-myynnin laskua. Suuri kiinnostus CMOS-teknologiaan pohjautuvaan X-Panel-tuoteperheeseen etenkin hammaslääketieteen mutta myös muissa lääketieteen sovelluksissa ja kannustava asiakaspalaute piensarjatuotannosta olivat MBU-liiketoiminnan vuoden 2019 merkittävimmät kohokohdat. Odotamme tuoteperheen myynnin hammaslääketieteen sovelluksiin alkavan keväällä 2020. Olemme ladanneet lisäodotuksia myös lääketieteen CT-markkinoille tähtäävälle X-Tile-myynnille, sillä kiinnostus standardi CT-moduuliamme kohtaan on voimistunut etenkin kehittyvillä markkinoilla.

Monienergia (ME) -teknologian ja -tuotelinjan avainprojektit etenivät suunnitellusti. Ensimmäiset kaupalliset tuotteet ovat saatavilla, ja tavoitteena on aloittaa tuotanto vuoden 2020 loppuun mennessä. Joulukuussa päätimme siirtää Grenoblen alueen toimintomme uuteen toimitilaan, mikä tukee paremmin ME-tuotekehitystyötä ja mahdollistaa tuotannon aloittamisen. Ranskan tiimimme muuttaa uusiin toimitiloihin kesällä. Olemme innoissamme ME-tuotelinjan potentiaalista, ja odotamme positiivista tulosta uudesta liiketoiminnasta tulevina vuosina.

Katsauskauden kannattavuuskehityksemme oli linjassa keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme kanssa, ja viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 16 %. Vertailukautta pienempi myynti, Aurora- ja X-Panel-tuoteperheiden tuotannon aloittaminen ja tuotekehityskulujen kasvu tosin rasittivat kannattavuuttamme. Muita avainlukuja tarkasteltaessa huomionarvoista on, että pienentynyt käyttöpääoma vahvisti rahavirtaamme.

Loppuvuoden muita merkittäviä tapahtumia oli TDI (Time Delay Integration) -teknologiaan pohjautuvan X-Scan T -tuoteperheen lanseeraaminen vaativiin teollisuuden sovelluksiin. Erityisesti elintarviketeollisuuden tarpeisiin optimoitu X-Scan T on merkittävä vahvistus teknologiapohjaamme ja teollisuusportfolioomme. X-Scan T sai innostuneen vastaanoton markkinoilla. Hyvän asiakaspalvelun ja onnistuneiden tuotelanseerauksien ansiosta aktiiviasiakkaidemme määrä kasvoi noin 40:lla edellisvuodesta ja oli noin 280 vuoden lopussa.

Wuxin palvelu- ja tuotantoyksikkö on valmistunut aikataulussa, ja käynnistämme asiakastoimitukset ensimmäisen neljänneksen aikana. Parhaillaan rakennamme tähän uuteen toimipisteeseen asiakaskokemusta parantavia palveluita liittyen esimerkiksi testaukseen ja koulutukseen. Vuoden 2020 kannattavuutta tulevat rasittamaan uuden tehtaan kiinteät kulut ja poistot, ennen kuin tehtaan toiminta saadaan täysillä käyntiin lähivuosina.

Turvallisuussovellusten CT-kysyntä jatkuu hyvänä, ja odotamme SBU-myynnin kasvavan vuonna 2020. Sen sijaan lääketieteen CT-markkinan pehmeyden odotetaan jatkuvan Kiinan ulkopuolisilla markkinoilla ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä heikentää MBU-liiketoiminnan kysyntää. Uskomme kyseisen segmentin kasvavan loppuvuonna, mutta sille tulee olemaan tunnusomaista kysynnän voimakaskin vaihtelu.

Koronaviruksen aiheuttama influenssaepidemia tulee vaikuttamaan negatiivisesti ensimmäisen neljänneksen liiketoimintaamme Aasiassa. Toisaalta viruksen aiheuttamien keuhkomuutosten toteamiseen käytetään CT-kuvantamista, mikä lisää laitekysyntää erityisesti Kiinassa. Riskeistä huolimatta uskomme, että DT-konserni kasvaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020.

Näkemyksemme mukaan näiden markkinahäiriöiden jälkeen markkinakasvu jatkuu globaalisti samalla tasolla kuin viime vuonna. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2020. Keskitymme vahvistamaan kilpailukykyämme kaikilla kohdemarkkinoillamme ja kehitämme liiketoimintaamme DT-2025-strategian mukaisesti.

Olemme uudistaneet yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Aikaisempi ohjeistus oli voimassa 10.2.2020 asti, ja sen mukaan Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 % vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 %:n liikevoittomarginaalin. Tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille noin 30–60% konsernin vuosittaisesta tuloksesta (osakekohtainen tulos) ennen kertaluonteisia eriä joko osinkoina tai varojen palautuksena.

Uusi ohjeistus astui voimaan 10.2.2020 alkaen. Sen mukaisesti yhtiö sopeuttaa vuosittaista kasvutavoitettaan vastaamaan markkinatilannetta ja ylläpitää kannattavuustavoitteensa ja voitonjakopolitiikkansa. Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 % vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 %:n liikevoittomarginaalin. Tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille noin 30–60% konsernin vuosittaisesta tuloksesta (osakekohtainen tulos) ennen kertaluonteisia eriä joko osinkoina tai varojen palautuksena.”

Avainluvut

(EUR 1 000) 10-12/2019 10-12/2018 1-12/2019 1-12/2018
Liikevaihto 25 021 25 652 102 480 93 916
Liikevaihdon muutos, % -2,5 % -6,8 % 9,1 % 5,5 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3 912 4 914 17 719 19 029
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 15,6 % 19,2 % 17,3 % 20,3 %
Kertaluonteiset erät* 699 507 699 507
Liikevoitto 3 213 4 407 17 019 18 522
Liikevoittoprosentti, % 12,8 % 17,2 % 16,6 % 19,7 %
Tuotekehityskulut 2 661 2 394 10 706 8 839
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 10,6 % 9,3 % 10,4 % 9,4 %
Liiketoiminnan rahavirta 8 360 364 11 599 6 122
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -20 385 -18 290 -20 385 -18 290
Investoinnit 1 859 1 146 4 041 4 741
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 28,5 % 36,4 %
Nettovelkaantumisaste, % -34,9 % -35,6 % -34,9 % -35,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,12 0,22 0,87 1,03
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 375 430 14 375 430 14 375 430 14 375 430

*Kertaluonteisia eriä kirjattiin liittyen uuden Wuxin tehtaan käyttöönottoon, yhtiölle olennaisen tuotteen alasajoon ja konsernin rakenteen uudelleenjärjestelyihin.

Liiketoimintanäkymät

Alan arvioiden mukaan maailmanlaajuisten lääketieteellisten röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden keskimääräinen kasvu on noin 5 % vuodessa, turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden 6 % ja teollisuuden noin 5 %. Detection Technology arvioi vuotuisen kasvuvauhdin säilyvän tällä tasolla kaikissa markkinasegmenteissä vuonna 2020, mutta ensimmäisellä vuosipuoliskolla koronavirusepidemian välilliset vaikutukset Aasiassa hidastanevat tilapäisesti kasvua.

Yhtiön näkemyksen mukaan globaalin lääketieteen CT -markkinan tilapäinen kasvun hidastuminen jatkuu ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja tilanne normalisoituu loppuvuonna 2020, mutta kysyntä voi vaihdella voimakkaasti. Vaikka koronaviruksen aiheuttamien keuhkomuutosten toteamiseen käytetään CT-kuvantamista, mikä lisää laitekysyntää, on koronaviruksen kokonaisvaikutuksia yhtiön toiminnalle vielä liian aikaista arvioida. Detection Technology odottaa näiden tilapäisten markkinahäiriöiden jälkeen liikevaihdon kasvavan vuonna 2020. Kysyntään liittyy epävarmuutta, ja intensiivinen kilpailu saattaa heijastua tuotehintoihin.

Taloudelliset tavoitteet

Aikaisempi ohjeistus 10.2.2020 asti:

Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 % vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 %:n liikevoittomarginaalin. Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille noin 30–60% konsernin vuosittaisesta tuloksesta (osakekohtainen tulos) ennen kertaluonteisia eriä joko osinkoina tai varojen palautuksena.

Uusi ohjeistus 10.2.2020 alkaen:

Yhtiö sopeuttaa vuosittaista kasvutavoitettaan vastaamaan markkinatilannetta ja ylläpitää kannattavuustavoitteensa ja voitonjakopolitiikkansa.

Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 % vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 %:n liikevoittomarginaalin. Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille noin 30–60% konsernin vuosittaisesta tuloksesta (osakekohtainen tulos) ennen kertaluonteisia eriä joko osinkoina tai varojen palautuksena.

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille 10.2.2020 kello 13.00 Aalto-yliopiston kampuksella Otaniemessä osoitteessa A Grid, Otakaari 5A, Espoo. Tiedotustilaisuus on nähtävissä myös suorana webcast-lähetyksenä. Linkki lähetykseen julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.deetee.com/investors. Lähetyksen tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2019. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 102 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiöllä on 280 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on noin 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019 (pdf)