• Company Announcements

Detection Technology Oyj:n taloudellinen kalenteri vuodelle 2016 / Muutoksia raportointikäytännössä, sisäpiiriohjeistuksessa ja tiedonantopolitiikassa

Detection Technology Oyj:n taloudellinen kalenteri vuodelle 2016 / Muutoksia raportointikäytännössä, sisäpiiriohjeistuksessa ja tiedonantopolitiikassa

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 22.12.2015 klo 15:00  

Vuonna 2016 Detection Technology Oyj julkaisee seuraavat talouskatsaukset:

  • Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2015: 2.2.2016
  • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2016: 26.4.2016
  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016: 28.7.2016
  • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2016: 26.10.2016

             
Varsinainen yhtiökokous pidetään 10.3.2016 klo 15:00.

Detection Technology Oyj muuttaa raportointikäytäntöään 1.1.2016 alkaen. Vastaisuudessa yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen. Lisäksi yhtiö julkaisee suppeamman liiketoimintakatsauksen kolmen ja yhdeksän kuukauden jaksoissa. Päätös perustuu vuoden lopussa voimaan tulleisiin muutoksiin arvopaperimarkkinalaissa ja pörssin säännöksissä.

Detection Technology Oyj on muuttanut myös sisäpiiriohjeistustaan sekä tiedonantopolitiikkaansa. Suljettu ikkuna alkaa 30 vuorokautta ennen talouskatsausten julkistamista. Yhtiö noudattaa taloudellisessa tiedottamisessaan 30 päivän hiljaista jaksoa ennen talouskatsauksia.

Detection Technology Oyj:n sijoittajakalenteri ja tiedonantopolitiikka löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.deetee.com.

Detection Technology Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Detection Technology Oyj
Hannu Martola, toimitusjohtaja          
+358 500 449475                            
hannu.martola@nulldeetee.com                               

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology lyhyesti
Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamislaitteiden komponentteja ja järjestelmiä lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiö toimii Espoossa, Oulussa, Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonissa. Vuonna 2014 Detection Technologyn liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 12 prosenttia (raportoitu liikevoittomarginaali 9 prosenttia). Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaqin First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ QMX Helsinki
Key Media
www.deetee.com