• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2017

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 26.7.2017 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2017

Detection Technology Q2 2017: Kasvu tavoitteiden mukainen, tulos vahvistui

Huhti-kesäkuu 2017 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 16,8 % 20,4 miljoonaan euroon (17,5)
  • Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski 12,6 % 13,1 miljoonaan euroon (15,0)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 193,9 % 7,3 miljoonaan euroon (2,5)
  • Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (3,2)
  • Liikevoittomarginaali oli 20,3 % (18,3 %)

Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 19,5 % 39,2 miljoonaan euroon (32,8)
  • SBU:n liikevaihto laski 6,3 % 25,2 miljoonaan euroon (26,9)
  • MBU:n liikevaihto kasvoi 135,9 % 14,1 miljoonaan euroon (6,0)
  • Liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (5,5)
  • Liikevoittomarginaali oli 19,9 % (16,7 %)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Liiketoimintamme kehittyi vuoden toisella neljänneksellä hyvin ja kasvoi tavoitteidemme mukaisesti. Liikevoitto parani noin 30 % viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna ja oli 4,1 miljoonaa euroa. Liikevaihtomme ylitti 20 miljoonaa euroa ja kasvoi noin 17 % vertailuajankohdasta. Liikevoittomarginaali oli 20 %. Yhtiön rahavirta parani oleellisesti vuoden takaiseen nähden. Syynä tähän oli toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman määrän väheneminen sekä toiminnan kannattavuuden kasvu.

Myynnin jakauma liiketoimintayksiköittäin, sovellusalueittain ja maantieteellisesti tasapainottui edelleen. Turvallisuusalan röntgenlaitteiden kysynnän poikkeuksellisen voimakas kasvujakso Kiinassa on taittunut, mutta vastaavasti olemme onnistuneet lääketieteellisten kuvantamislaitteiden markkinoilla erinomaisesti. Tämän seurauksena MBU:n myynti kasvoi peräti 194 % viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

MBU:n hyvä kehitys oli seurausta suotuisista markkinaolosuhteista, mutta myös omien asiakasprojektiemme onnistuneesta toteutumisesta. USA:n talouden piristyminen ja Kiinan terveydenhuoltomarkkinan hyvä kysyntä ovat kasvattaneet myyntiämme. Lisäksi uusien tuotantoon siirtyneiden tuotteiden toimitukset ovat nyt täydessä käynnissä. Toisaalta, suhteellinen kasvu viime vuoteen verrattuna johtuu osin myös siitä, että vertailujakson liikevaihto oli alhainen. MBU:n toimitukset USA:n markkinoille nostivat myös Amerikkojen osuutta liikevaihdostamme.

SBU:n liikevaihto laski 13 %, mikä johtui lähinnä voimakkaan kysynnän kasvun pysähtymisestä Kiinassa. Kysyntä oli Kiinan viranomaismääräysten ansiosta poikkeuksellisen voimakasta viime vuonna. Pakkausdirektiivin edellyttämät, pakkausten läpivalaisua koskevat laitehankinnat on toistaiseksi tehty ja toimitusmäärät ovat tasoittuneet. Myös kilpailutilanne markkinoilla on kiristynyt, ja hintapaine on lisääntynyt.

Tuotekehityskustannukset olivat suhteellisesti hieman tavanomaista alhaisemmat projektien ajoittumisen takia. Arvioimme tuotekehityskustannusten nousevan toisella vuosipuoliskolla.

Jatkamme liiketoiminnan kehittämistä strategiamme mukaisella linjalla. Tähän liittyen käynnistämme uusia tuotekehitysprojekteja, ja keskitymme asiakassuhteidemme ja kilpailukykymme parantamiseen sekä uusien asiakkuuksien voittamiseen. Keskipitkän aikavälin näkymät säilyvät ennallaan.”

Avainluvut

(EUR 1 000) 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Liikevaihto 20 375 17 451 39 239 32 823 75 509
Liikevaihdon kasvu, % 16,8 % 87,8 % 19,5 % 79,7 % 76,5 %
Liikevoitto 4 131 3 189 7 821 5 475 14 808
Liikevoittomarginaali, % 20,3 % 18,3 % 19,9 % 16,7 % 19,6 %
Tuotekehityskulut 1 856 1 155 3 385 2 778 6 071
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 9,1 % 6,6 % 8,6 % 8,5 % 8,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 4 376 -1 525 5 491 -1 200 5 412
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -9 489 -2 329 -9 489 -2 329 -8 337
Investoinnit 821 133 1 145 1 008 1 612
Nettovelkaantumisaste, % -28,9 % -9,9 % -28,9 % -9,9 % -27,0 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,25 0,18 0,44 0,28 0,81
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 13 425 775 12 950 975 13 425 775 12 950 975 13 425 775

Liiketoimintanäkymät

Alan arvioiden mukaan maailmanlaajuisten lääketieteellisen kuvantamislaitemarkkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti on noin 5 % vuodessa, turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden 7 % ja teollisuuden noin 5 %.

Yhtiö arvioi, että tietokonetomografiamarkkina kasvoi vuoden toisella neljänneksellä noin 3-5 %:n vuosivauhtia. Yhtiö arvioi lääketieteellisten kuvantamislaitteiden markkinoiden kehittyvän positiivisesti. Sekä Kiinassa että Pohjois-Amerikassa kysyntä säilynee hyvänä.

Yhtiö arvioi maailmanlaajuisen kysynnän säilyvän nykytasolla. Kilpailutilanteen arvioidaan kiristyvän. Turvallisuusmarkkinoiden kasvu Kiinassa on hidastunut.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät säilyvät ennallaan. Detection Technology pyrkii keskipitkällä aikavälillä kasvattamaan myyntiään vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2017. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 77 prosenttia 76 miljoonaan euroon vuonna 2016. Yhtiöllä on yli 200 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017 (pdf)