• Company Announcements

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 31.1.2020 kello 10.00

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi seitsemän (7).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Heikki Allonen, Carina Andersson, Vera Backström, Pasi Koota, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Petri Niemi on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Richard Ingram.

Richard Ingram, (s. 1963, insinööri, MBA) toimii tällä hetkellä johtajana Brookfield Asset Managementin palveluksessa ja sitä ennen hän on toiminut lukuisissa kansainvälisissä johtotehtävissä turvallisuus-, avaruus- ja autoteollisuudessa muun muassa Smiths Detection –divisioonan johtajana Smiths-konsernissa. Hän on Ison-Britannian kansalainen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Pasi Kootaa, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n talousjohtajana, ja Vera Backströmiä, joka on Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen jäsen. Detection Technology Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC Invest Seven B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Hannu Syrjälä.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kiinteät vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 60 000 euroa (2019: 55 000 euroa) ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa (2019: 33 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen kokouksesta seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.

Kukin hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Detection Technology Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan esitykset olivat yksimielisiä. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 16.4.2020.

Nimitystoimikuntaan on kuulunut 2.9.2019 alkaen toimikunnan puheenjohtajana Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen Ac Invest Seven B.V:n edustajana sekä jäseninä OP-Rahastoyhtiön hallituksen jäsen Kalle Saariaho OP-Suomi-sijoitusrahaston edustajana ja johtaja Pekka Pajamo Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana. Detection Technologyn hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjälä toimii toimikunnan asiantuntijana.

Detection Technology Oyj
Hannu Martola, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Lasse Heinonen, +358 10 888 4450
Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 94 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiöllä on 260 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on yli 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC. www.deetee.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com