• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2017

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 26.4.2017 klo 09.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2017

Detection Technology Q1: Erinomainen liikevoitto ja hyvä kasvu

Tammi-maaliskuu 2017 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 22,7 % 18,9 miljoonaan euroon (15,4)
  • Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 1,7 % 12,1 miljoonaan euroon (11,9)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 94,5 % 6,8 miljoonaan euroon (3,5)
  • Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (2,3)
  • Liikevoittomarginaali oli 19,6 % (14,9 %)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Liikevaihto 18 863 15 373 75 509
Liikevaihdon kasvu, % 22,7 % 71,3 % 76,5 %
Liikevoitto 3 690 2 287 14 808
Liikevoittomarginaali, % 19,6 % 14,9 % 19,6 %
Tuotekehityskulut 1 529 1 623 6 071
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 8,1 % 10,6 % 8,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 1 154 325 5 412
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -5 812 -3 987 -8 337
Investoinnit 324 875 1 612
Nettovelkaantumisaste, % -19,1 % -18,9 % -27,0 %
Osakekohtainen tulos, euro 0,20 0,11 0,81
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 13 425 775 12 950 975 13 425 775

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Vuosi alkoi hyvin. Liikevaihto kasvoi 23 % vertailukaudesta, ja ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli erinomainen, 20 % liikevaihdosta. Kiinteät kulumme olivat muutoin ennakoidut, mutta ensimmäisen neljänneksen tuotekehityskulumme olivat kausivaihtelun takia suunniteltua alemmat.

Myynnin jakauma liiketoiminnoittain, sovellusalueittain ja maantieteellisesti tasoittui edelleen. MBU-liiketoimintayksikön myynti kasvoi 95 % viime vuonna tuotantoon siirtyneiden tuotteiden hyvän kysynnän seurauksena. SBU-liiketoimintayksikön myynti kasvoi vain 2 % kysynnän tasaantuessa logistiikkayritysten vähentäessä laiteostojaan Aasiassa. SBU:n myynti eri loppuasiakassovelluksiin jakautuikin tasaisemmin logistiikka-alan tarpeen korvautuessa muiden sovellusalojen kasvulla. Merkittävää on myös, että Amerikoiden osuus myynnistämme on kasvanut edelleen ja oli katsauskaudella 24 %.

Uskomme kasvun jatkuvan loppuvuonna edellisvuotta maltillisempana. Kysyntään liittyy epävarmuutta kilpailun kiristyessä ja heijastuessa tuotehintoihin. Jatkamme liiketoimintamme kehittämistä strategiamme mukaisesti, ja säilytämme yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan.”

Markkinat

Yhtiön arvion mukaan maailmanlaajuisten turvallisuusalan röntgenlaitteiden markkina kasvoi katsauskaudella noin 7 %, mikä on linjassa markkinatutkimuslaitosten ennusteiden kanssa. Kasvu on seurausta globaalisti lisääntyneistä turvallisuusriskeistä. Lentokenttien ja liikenteen solmukohtien lisäksi läpivalaisulaitteiden käyttö on lisääntynyt myös muussa kriittisessä infrastruktuurissa. Teollisuuden sovelluksissa kasvu on ollut noin 5 %.

Detection Technologyn turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 12,1 miljoonaa euroa (11,9). SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 64 % (77 %).

Detection Technology arvioi, että maailmanlaajuinen lääketieteen tietokonekuvantamismarkkina (CT) kasvoi katsauskaudella noin 5 %. Yhtiön lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi huomattavasti markkinoita nopeammin, 94,5 % vuoden takaisesta, ja oli 6,8 miljoonaa euroa (3,5). Kysyntä kasvoi erityisesti Pohjois-Amerikassa. MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 36 % (23 %).

Alueellisesti myynnin jakauma oli vertailukautta tasaisempi. Myynti kasvoi voimakkaasti Amerikoissa, ja Aasiassa kasvu taittui. Aasian osuus yhtiön liikevaihdosta oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 57 % (76 %), Euroopan 19 % (13 %) ja Amerikoiden 24 % (12 %).

Detection Technology arvioi vuotuisen markkinakasvun olevan noin 7 % turvallisuusalan ja 5 % teollisuuden röntgenlaitteissa. Lääketieteellisten tietokonekuvantamislaitteiden markkinan keskimääräisen kasvuvauhdin arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti noin 5 %.

Strategia

Yhtiön strategian toteuttaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Katsauskaudella yhtiö keskittyi uusien asiakkuuksien ja tuoteprojektien voittamiseen, uuden teknologian kehittämiseen sekä erityisesti varmistamaan toimitukset ja kapasiteetin riittävyyden. Yhtiö aloitti Pekingin tehtaan laajennusprojektin vuoden alussa, ja uudet tilat otetaan käyttöön toukokuussa. Laajennus mahdollistaa kapasiteetin nostamisen vastaamaan yhtiön keskipitkän aikavälin tarpeita.

Liiketoimintanäkymät

Yhtiö arvioi kasvun jatkuvan kuluvana vuonna, joskin loppuvuoden kysyntään liittyy epävarmuutta. Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät ovat ennallaan. Yhtiö pyrkii keskipitkällä aikavälillä kasvattamaan myyntiään vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Puolivuosikatsaus 2017

Detection Technology julkaisee puolivuosikatsauksen heinäkuun 26. päivänä 2017.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9.00-11.00.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 77 prosenttia 76 miljoonaan euroon vuonna 2016. Yhtiöllä on yli 200 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj Liiketoimintakatsaus Tammi-Maaliskuu 2017 (pdf)