• Company Announcements

Detection Technology Oyj tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2018

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 1.2.2019 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2018

Detection Technology Q4 2018: Lääketieteen sovellusten myynti vahvassa vedossa

Loka-joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto laski -6,8 % 25,7 miljoonaan euroon (27,5)
 • Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -19,9 % 15,5 miljoonaan euroon (19,4)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 24,3 % 10,1 miljoonaan euroon (8,2)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,9 miljoonaa euroa (7,0)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 19,2 % (25,4 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,38)

Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 5,5 % 93,9 miljoonaan euroon (89,0)
 • SBU:n liikevaihto laski -4,0 % 55,6 miljoonaan euroon (57,9)
 • MBU:n liikevaihto kasvoi 23,1 % 38,3 miljoonaan euroon (31,1)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 19,0 miljoonaa euroa (19,9)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 20,3 % (22,4 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,03 euroa (1,09)
 • Osinko 0,38 euroa osakkeelta* (0,35)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.) (*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“MBU-myynti oli vahvassa vedossa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sen sijaan SBU-myynnin taso oli meille pettymys, ja liikevaihtomme laski. Viimeisen neljänneksen lopussa turvallisuusmarkkinan kysyntä kuitenkin piristyi, ja joulukuun myynti oli erinomainen. Alkuvuoden myyntinäkymät kaikilla päämarkkinoillamme ovat vahvat.

MBU-myynti kasvoi 24 % avainasiakkaiden hyvin kehittyneen kysynnän ansiosta. Kasvu tuli erityisesti Kiinasta, missä investoinnit terveydenhuoltoon jatkuivat ja lisäksi eräät CT-laitevalmistajat lisäsivät valmistustaan uusien USA:n ja Kiinan välisten tullitariffien takia. Arviomme mukaan markkinaosuutemme globaalista lääketieteen CT-markkinasta on nyt 20 %. SBU-myynti laski 20 % Kiinan jäädytettyä liikenteen infrastruktuurihankkeita ja kilpailutilanteen kiristyessä. Konsernitasolla liikevaihto laski 7 %, mikä osaltaan vaikutti käyttöpääoman kasvuun viimeisellä neljänneksellä.

Kannattavuus säilyi kokonaisuuteen nähden hyvänä. Viimeisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,9 miljoonaa euroa, mikä on 19 % liikevaihdosta. Kannattavuuteemme vaikuttivat edellisvuotta pienempi myynti, hintakilpailu sekä tuotekehityskulujen nousu. Panostuksemme tuotekehitykseen kasvoivat 33 % viime vuoden vertailukaudesta.

Olemme kehittäneet kilpailukykyämme monin tavoin viime vuonna. Teimme huomattavan tuotejulkistuksen syyskuussa, kun esittelimme täysin digitaalisen Aurora-tuoteperheen. Aurora on otettu hyvin vastaan turvallisuussegmentissä, ja tuoteperheen myynti näkyy SBU:n liikevaihdossa vuoden 2019 lopulla. Katsauskauden toinen suuri tuoteuutinen oli X-Panel -tuoteperheen lanseeraus CMOS-markkinoille. Hammaslääketieteen sovelluksien lisäksi tuoteperhe luo kasvumahdollisuuksia muussa lääketieteellisessä ja teollisessa kuvantamisessa. Arvioimme CMOS-röntgenilmaisimien vuotuisen kokonaismarkkinan olevan yli 100 miljoonaa euroa.

Teimme merkittävän pitkän tähtäimen päätöksen, kun joulukuussa ostimme ranskalaisen MultiX-yhtiön liiketoiminnan. Liiketoimintakauppa vahvistaa teknologiaperustaamme ja kilpailukykyämme sekä lisää kasvupotentiaalia molemmissa liiketoimintayksiköissämme. MultiX, josta käytämme jatkossa nimitystä DTX, on 2010-luvulla käyttänyt suorakonversioteknologian kehittämiseen noin 20 miljoonaa euroa. Olemme DT:ssä kehittäneet suorakonversioteknologiaa jo ennen liiketoimintakauppaa, ja DTX lisää osaamistamme erityisesti materiaalituntemuksen, algoritmien ja ohjelmistojen osalta. Lisäksi teknologiasynergiamme ovat merkittävät. Tavoitteenamme on aloittaa teknologian kaupallistaminen kuluvan vuoden aikana ja tuoda markkinoille uusia volyymituotteita vuonna 2020. Kaupan myötä palvelukseemme siirtyi 17 henkilön tuotekehitystiimi Moiransissa, Grenoblen alueella. Teknologian kaupallistaminen ja muut tuotekehityspanostukset lisäävät konsernin vuoden 2019 tuotekehityskuluja arviolta 30 %. Olemme käynnistäneet integraatioprosessin, joka saadaan päätökseen helmikuun loppuun mennessä. Odotamme DTX:stä positiivista tulosta kolmen vuoden kuluttua, ja odotuksemme ovat korkealla uusien pitkän tähtäimen kasvumahdollisuuksien suhteen.

Loppuvuonna aloimme suunnitella uutta tuotanto- ja palveluyksikköä Suur-Shanghain alueelle. Tavoitteenamme on parantaa Keski- ja Etelä-Kiinan asiakaspalvelua, lisätä lopputuotevalmistuskapasiteettia ja siirtää osa Pekingin tehtaan työvoimavaltaisesta valmistuksesta uuteen tehtaaseen. Tarkoituksena on kehittää Pekingin tehdasta erityisesti vaativien valmistusprosessien keskukseksi. Tavoitteena on aloittaa tuotanto uudessa yksikössä vuoden loppuun mennessä. Lisäksi tulemme siirtämään osan USA:n markkinoille tähtäävästä tuotannosta Kiinasta Eurooppaan. Ennakoimme vuoden 2019 kokonaisinvestointien säilyvän kuitenkin vuoden 2018 tasolla.

Katsauskauden merkittävä kehittämistapahtuma oli toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kaikissa yksiköissämme marraskuussa. Tuotetiedon hallinta (PDM)- ja asiakkuuksien hallinta (CRM) järjestelmien integraatio osaksi ERP-järjestelmää valmistui myös ajallaan. Uudet kokonaisjärjestelmät parantavat tehokkuuttamme jatkossa. Tiimimme suoriutui hyvin järjestelmän käyttöönottoprojektista tinkimättömällä asenteellaan.

Näkemyksemme mukaan markkinan kasvu jatkuu globaalisti samalla tasolla kuin viime vuonna. DT:n ensimmäisen vuosipuoliskon näkymät ovat hyvät. Odotamme myynnin kasvavan molemmissa liiketoimintayksiköissä ja maantieteellisesti kaikilla markkinoilla, ja uskomme saavuttavamme kaksinumeroisen liikevaihdon kasvuprosentin. Toinen vuosipuolisko tulee kuitenkin olemaan haastava MBU-myynnissä, sillä eräs merkittävä asiakkaamme lopettaa DT:n tuotetta käyttävän laitteen valmistuksen kuten aiemmin olemme todenneet.

Vahvistamme kilpailukykyämme, ja jatkamme liiketoimintamme kehittämistä strategiamme mukaisella linjalla uusien projektien ja asiakkuuksien voittamiseksi. Pidämme keskipitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteet ennallaan.”

Avainluvut

(EUR 1 000) 10-12/2018 10-12/2017 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto 25 652 27 530 93 916 89 003
Liikevaihdon muutos, % -6,8 % 17,0 % 5,5 % 17,9 %
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 4 914 6 987 19 029 19 893
Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä, % 19,2 % 25,4 % 20,3 % 22,4 %
Kertaluontoiset erät 507 0 507 0
Liikevoitto 4 407 6 987 18 522 19 893
Liikevoittoprosentti, % 17,2 % 25,4 % 19,7 % 22,4 %
Tuotekehityskulut 2 394 1 795 8 839 7 157
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 9,3 % 6,5 % 9,4 % 8,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 364 7 755 6 122 18 625
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -18 290 -21 774 -18 290 -21 774
Investoinnit 1 146  688 4 741 1 833
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %     36,4 % 47,0 %
Nettovelkaantumisaste, % -35,6 % -52,3 % -35,6 % -52,3 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,22 0,38 1,03 1,09
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 375 430 13 900 595 14 375 430 13 900 595

Liiketoimintanäkymät

Alan arvioiden mukaan maailmanlaajuisten lääketieteellisen röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti on noin 5 % vuodessa, turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden 7 % ja teollisuuden noin 5 %. Detection Technology arvioi vuotuisen kasvuvauhdin säilyvän tällä tasolla kaikissa markkinasegmenteissä vuonna 2019.

Yhtiö arvioi molempien liiketoimintayksiköiden myynnin kasvavan 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja liikevaihdon kasvun hidastuvan toisella vuosipuoliskolla. Kysyntään liittyy epävarmuutta, ja kilpailun kiristyminen saattaa heijastua tuotehintoihin.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät säilyvät ennallaan. Yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2018. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 94 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on yli 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2018 (pdf)