• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015

DETECTION TECHNOLOGY OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015

Detection Technology Oyj       Yhtiötiedote     29.10.2015 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGYN TAMMI-SYYSKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS

Tämä tiedote on yhteenveto Detection Technologyn tammi-syyskuu 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteestä ja yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.deetee.com/investors/financial-information.html

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA HEINÄ-SYYSKUU 2015

 • Liikevaihto oli 9,31 milj. euroa (8,71), kasvua 7% (-4% vertailukelpoisin valuuttakurssein)
 • Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia kustannuksia oli 0,80 milj. euroa (1,48)
 • Liikevoittomarginaali (EBIT%) ilman kertaluonteisia kustannuksia oli 8,6% (17,0)
 • Uuteen tehtaaseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset olivat 0,41 milj. euroa. Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen kertaluonteiset kustannukset olivat 0,35 milj. euroa
 • T&K kustannukset olivat 1,68 milj. euroa (1,18), kasvua oli 43%
 • T&K kustannukset olivat 18,1% (13,5) liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,39 milj. euroa (1,13)
 • Liikevoittomarginaali (EBIT%) oli 4,2% (13,0)
 • Tulos/osake -0,02 euroa (0,10)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-SYYSKUU 2015

 • Liikevaihto oli 27,6 milj. euroa (23,4), kasvua 18% (6% vertailukelpoisin valuuttakurssein)
 • Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia kustannuksia oli 2,10 milj. euroa (3,04)
 • Liikevoittomarginaali (EBIT%) ilman kertaluonteisia kustannuksia oli 7,6% (13,0)
 • Uuteen tehtaaseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset olivat 0,41 milj. euroa. Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen kertaluonteiset kustannukset olivat 0,65 milj. euroa
 • T&K kustannukset olivat 4,34 milj. euroa (2,94), kasvua oli 47%
 • T&K kustannukset olivat 15,7% (12,6) liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,70 milj. euroa (2,39)
 • Liikevoittomarginaali (EBIT%) oli 6,2% (10,2)
 • Yhtiö listautui NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle 16.3.2015
 • Tulosta heikensivät listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset, joita kirjattiin rahoituskuluihin yhteensä 1,43 milj. euroa
 • Tulos/osake -0,03 euroa (0,17)

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N NÄKYMIÄ VUODELLE 2015 TARKENNETTU

Detection Technologyn liikevaihtonäkymät vuodelle 2015 ovat yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteen mukaiset; yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiä vähintään 15% vuodessa.

Investoinnit Pekingin uuteen tehtaaseen ja muiden investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan 4,5-5,0 milj. euroa vuonna 2015.  Uuteen Pekingin tehtaaseen liittyvien kertaluonteisten kustannuksien ennustetaan olevan lähellä 1,0 milj. euroa 2015. Vuoden 2015 T&K-kustannuksien arvioidaan olevan noin 15% liikevaihdosta, toisella vuosipuoliskolla saatujen pitkäaikaisten asiakasprojektien ansiosta.

DT:n kannattavuus kehittyy keskipitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJA HANNU MARTOLA:

TÄRKEITÄ UUSIA ASIAKASPROJEKTEJA VOITETTU – T&K PANOSTUKSET KORKEAMMALLA TASOLLA VUONNA 2015

“Olen tyytyväinen DT:n kolmannen neljänneksen kehitykseen. MBU sai uusia projekteja nykyisiltä asiakkailtaan ja voitimme menestyksekkäästi useita projekteja tärkeiltä uusilta turvallisuusasiakkailta Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Kolmannen neljänneksen aikana voitimme uusia pitkäaikaisia asiakasprojekteja lentokenttien tietokonetomografiaa (CT) hyödyntävissä läpivalaisulaitteissa. EU:n lentoturvallisuusregulaation tiukentuessa näemme mielenkiintoisia mahdollisuuksia turvallisuuden CT-teknologiassa myös tulevaisuudessa. Nämä uudet pitkäaikaiset projektit tukevat keski- ja pitkäntähtäimen kasvuamme ja kannattavuuttamme.

Tehdashankkeemme vaikutti väliaikaisesti liikevaihtoomme kolmannella neljänneksellä kun joitakin toimituksia siirtyi syyskuusta lokakuulle. Olen kuitenkin tyytyväinen, sillä tehdashanke etenee suunnitelmia nopeammin ja tuotannon ylösajoa viimeistellään jo. Tuotannostamme ja henkilöstöstämme 90% on jo siirtynyt uuteen toimipaikkaan ja voimme sulkea vanhaan tehtaan odotettua nopeammin. Projekti on vaatinut merkittäviä panostuksia organisaatioltamme ja vuoden 2016 alusta tulemme näkemään hankkeen positiiviset vaikutukset.

Neljänneksen aikana voitetut pitkäaikaiset asiakasprojektit vaativat tuotekehityspanostuksia alkuvaiheessa ja fokusoimme parhaillaan myös teknologiapohjamme laajentamiseen sekä uusien sovellusmahdollisuuksien tutkimiseen. Tämän seurauksena T&K-kustannuksemme säilyvät tavallista korkeammalla tasolla vuonna 2015.”

AVAINLUVUT

(1 000 euroa) 7-9/2015 7-9/2014 Muutos 1-9/2015 1-9/2014 Muutos 1-12/2014
Liikevaihto 9 305 8 710 7% 27 570 23 387 18% 33 112
Liikevaihdon kasvu 7% 1% 18% 9% 9%
Liikevoitto, ilman
kerta-
luonteisia kustannuksia
799* 1 482 -46% 2 101* 3 043 -12% 4 127
Liikevoitto-
marginaali, ilman kerta-
luonteisia
kustannuksia
8,6% 17,0% 7,6% 13,0 % 12,5%
Kerta-
luonteiset
kustannuksia**
410 350 410 650 1 048
Liikevoitto 394 1 132 -65% 1 696 2 393 -29% 3 079
Liikevoitto-
marginaali
4,2% 13,0% 6,2% 10,2% 9,3%
T&K-
kustannukset
1 681 1 178 43% 4 339 2 943 47% 4 121
T&K%
liikevaihdosta
18,1% 13,5% 15,7% 12,6% 12,4%
Liike-
toiminnan
rahavirta
-663 861 -177% -2 722 995 -374% 3 085
Korolliset
nettovelat jakson
päättyessä
-5 187 10 156 -151% -5 187 9 542 -154% 8 678
Investoinnit 463 199 133% 1 302 346 148% 1 280
Netto-
velkaantumis-
aste, %
-27% -1 194% -27% -1 194 % 654%
Osake-
kohtainen
tulos, euro
-0,02 0,66 -103% -0,03 1,14 -103% 1,45
Osake-
kohtainen
tulos
laimennettu,  
euro
-0,02 0,10 -0,03 0,17 -100% 0,21
Osakkeiden
määrä jakson
päättyessä
12 950 975 1 900 195 12 950 975 1 900 195 1 900 195

*Vuodesta 2015 lähtien DT kirjaa takuuvarausta kuluksi mahdollisten tulevien laatukustannuksien kattamiseksi. Varaus vastaa 1,5% liikevaihdosta ja sen vaikutus heinä-syyskuun 2015 liiketulokseen on 0,13 milj. euroa. Varauksen vaikutus tammi-syyskuun 2015 liiketulokseen on 0,37 milj. euroa.
** Vuoden 2015 kertaluonteiset kustannukset liittyvät DT:n uuteen tehtaaseen. Vuonna 2014 DT kirjasi kertaluonteisia kustannuksia, jotka liittyivät laatu- ja uuden teknologian käyttöönottokustannuksiin 
Vuoden 2014 osakekohtainen tulos on laskettu listautumisen jälkeisen osakelukumäärän mukaan.

Hallitus

DETECTION TECHNOLOGY OYJ

Lisätietoja: Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Martola klo 9-11 välillä.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology lyhyesti
Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamis laitteiden komponentteja ja järjestelmiä lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiö toimii Espoossa, Oulussa, Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonissa. Vuonna 2014 Detection Technologyn liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 12 prosenttia (raportoitu liikevoittomarginaali 9 prosenttia).
Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2015 (pdf)