• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 – VAHVA ALKU VUODELLE: LIIKEVAIHTO KASVOI 29%

DETECTION TECHNOLOGY OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015  

Detection Technology Oyj                  Yhtiötiedote 27.4.2015 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY: VAHVA ALKU VUODELLE – LIIKEVAIHTO KASVOI 29%

Tämä tiedote on yhteenveto Detection Technologyn tammi-maaliskuu 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteestä ja yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.deetee.com

KESKEISTÄ KATSAUSKAUSI TAMMI-MAALISKUU 2015 

–          Liikevaihto kasvoi 29% 8,97 milj. euroon (6,93)
–          Liikevoitto (EBIT) 0,74 milj. euroa (0,37)
–          Liikevoittomarginaali 8,3% (5,3%)
–          Detection Technology (DT) listattiin NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle 16.3.2015
–          Tulosta heikensivät listautumiseen liittyvät kertaluontoiset erät, joita kirjattiin rahoituskuluihin yhteensä 1,38 milj. euroa
–          Tulos/osake -0,03 euroa (0,04)

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N NÄKYMÄT VUODELLE 2015
Detection Technologyn liikevaihtonäkymät vuodelle 2015 ovat yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteen mukaiset; yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiä vähintään 15% vuodessa. DT:n kannattavuus kehittyy suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus voivat vaihdella huomattavasti neljännesvuosittain projektien ja asiakastoimituksien ajoituksen seurauksena.

Investoinnit Pekingin uuteen tehtaaseen ja muiden investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan 4,5-5,0 miljoonaa euroa vuonna 2015.

TOIMITUSJOHTAJA HANNU MARTOLA:

“Alkuvuosi oli hyvä ja sekä liikevaihtomme, että kannattavuutemme paranivat. Liikevaihto kasvoi 29% 8,97 milj. euroon ja olen myös tyytyväinen kannattavuutemme paranemiseen. Liikevoittomme, joka oli 0,74 milj. euroa, kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Tämä on merkki siitä, että olemme oikealla tiellä ja antaa meille varmuutta jatkaa valitsemallamme strategisella kasvupolulla.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloitimme matkamme listattuna yhtiönä ja osakkeidemme kaupankäynti alkoi NASDAQ First North Finland -markkinapaikalla 16.3.2015. Listautumisannissa saimme 17,9 milj. euroa ennen listautumiseen liittyviä kustannuksia. Listautumisannissa saatujen varojen kautta meillä on vahva tase ja enemmän taloudellista joustavuutta. Pystymme vahvistamaan teknologiapohjaamme, jatkamaan kansainvälistymistämme ja investoimaan tuotantokapasiteettiimme.

Pekingin uusi tehdasprojekti on täydessä vauhdissa ja tehtaan tuotanto alkaa syksyn 2015 aikana. Uusi tehdas mahdollistaa tavoitteen mukaisen kasvumme sekä tukee tehokkuus-, laatu- ja kustannustavoitteitamme.”

AVAINLUVUT

(1 000 euroa) 1-3/2015 1-3/2014 Muutos% 1-12/2014
Liikevaihto 8 973 6 931 29,0 33 112
Liikevaihdon kasvu % 29,0 4,6 9,2
Liikevoitto, ilman kertaluontoisia eriä 741 370 100 4 127
Liikevoittomarginaali, ilman kertaluontoisia eriä 8,3 5,3 12,5
Liikevoitto 741* 370 100 3 079**
Liikevoittomarginaali 8,3 5,3 9,3
Liiketoiminnan rahavirta 570 -612 3 085
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -9 256 11 450 -181 8 678
Investoinnit 547 147 272 1 280
Nettovelkaantumisaste, % -46,9 -566,6 634,8
Osakekohtainen tulos, euro -0,03 0,04 -178,7 1,45
Osakekohtainen tulos laimennettu***, euro  -0,03 0,01 0,21
Osakkeiden määrä jakson päättyessä 12 950 975 1 900 195 1 900 195

*Vuonna 2015 DT on muuttanut laskentaperiaatteitaan koskien mahdollisia tulevia laatukustannuksia ja tekee takuuvarauksen joka vastaa 1,5% liikevaihdosta. Varauksen vaikutus ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen on 0,1 milj. euroa.
** 2014 DT kirjasi 1,0 milj. euroa kertaluontoisia laatu- ja uuden teknologian käyttöönottokustannuksia
***Vuoden 2014 osakekohtainen tulos on laskettu listautumisen jälkeisen osakelukumäärän mukaan.

DETECTION TECHNOLOGY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Martola, toimitusjohtaja  Petri Hiljanen, CFO
+358 500 449475  +358 40 591 7435
hannu.martola@nulldeetee.com  petri.hiljanen@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology lyhyesti
Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamislaitteiden komponentteja ja järjestelmiä lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiö toimii Espoossa, Oulussa, Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonissa. Vuonna 2014 Detection Technologyn liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 12 prosenttia (raportoitu liikevoittomarginaali 9 prosenttia).
Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 (pdf)