• Company Announcements

Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 27.10.2020 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2020

Detection Technology Q3: Kaksinumeroinen EBIT turvallisuusmarkkinoilla jatkuneista haasteista huolimatta

Heinä-syyskuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski -23,4 % 20,6 miljoonaan euroon (26,9)
 • Turvallisuus- ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -43,1 % 10,6 miljoonaan euroon (18,6)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 20,2 % 10,1 miljoonaan euroon (8,4)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 miljoonaa euroa (5,1)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 13,4 % (19,1 %)
 • Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (5,1)
 • Liikevoittoprosentti oli 12,6 % (19,1 %)

Tammi-syyskuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski -20,4 % 61,7 miljoonaan euroon (77,5)
 • Turvallisuus- ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -36,4 % 33,3 miljoonaan euroon (52,5)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 13,2 % 28,3 miljoonaan euroon (25,0)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,5 miljoonaa (13,8)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 10,6 % (17,8%)
 • Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (13,8)
 • Liikevoittoprosentti oli 10,3 % (17,8 %)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto 20 628 26 934 61 653 77 459 102 480
Liikevaihdon muutos, % -23,4 % 9,5 % -20,4 % 13,5 % 9,1 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2 758 5 148 6 528 13 807 17 719
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 13,4 % 19,1 % 10,6 % 17,8 % 17,3 %
Kertaluonteiset erät 163 0 163 0 699
Liikevoitto 2 595 5 148 6 365 13 807 17 019
Liikevoittoprosentti, % 12,6 % 19,1 % 10,3 % 17,8 % 16,6 %
Tuotekehityskulut 2 282 2 602 7 588 8 046 10 706
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 11,1 % 9,7 % 12,3 % 10,4 % 10,4 %
Liiketoiminnan rahavirta 2 052 3 328 4 221 3 240 11 599
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -17 557 -13 885 -17 557 -13 885 -20 385
Investoinnit 578 775 1 587 2 182 4 041
Nettovelkaantumisaste, % -31,0 % -24,5 % -31,0 % -24,5 % -34,9 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,12 0,28 0,30 0,74 0,87
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 375 430 14 375 430 14 375 430 14 375 430 14 375 430

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Kolmas koronaneljännes oli yllätyksetön ja miltei toisinto edeltävästä kvartaalista niin markkinadynamiikan kuin toteuman suhteen. Koronakurimuksen ote turvallisuusmarkkinasta ei hellittänyt, ja lääketieteen CT-markkinan myötäinen jatkui. Turvallisuussovelluskysynnän heikkenemisen seurauksena kokonaisliikevaihtomme laski vuoden takaisesta. Vaikka myynti laski, tuloskuntomme säilyi hyvänä. Kulukuuri kiinteissä kustannuksissa ja Kiinan sivukuluhuojennukset kohensivat kannattavuutta toiselta neljännekseltä. Keskipitkän aikavälin kasvuajurit ovat kohdillaan kaikilla kohdemarkkinoillamme, ja olemme varovaisen optimistisia, että pohjakosketus voi olla osaltamme takana.

MBU-myynti pysyi kasvu-uralla lääketieteen CT (tietokonetomografia) -kysynnän jatkuttua hyvänä. CT-kysyntä tuotekategorioittain normalisoitui, ja korkeamman vaatimustason laitemyynti kasvoi kolmannella neljänneksellä. Näkemyksemme mukaan sama trendi jatkuu myös viimeisellä neljänneksellä sekä tuotemixin että myynnin kehityksen suhteen. Hammaslääketieteen markkinan elpyminen on käynnistynyt globaalisti, mutta vielä on matkaa kysynnän normalisoitumiseen, joten odotuksemme X-Panel-myynnin suhteen ovat maltilliset.

Poikkeuksellisen markkinatilanteen vaikutukset SBU-myyntiin olivat dramaattiset. Turvallisuusmarkkinaa leimasi edelleen kaikkialla pysähtyneisyys ja teollisuusmarkkinaa investointivarovaisuus. Väliaikaisista haasteista huolimatta turvallisuusmarkkinan perusfundamentit eivät ole muuttuneet. Uusien ilmailustandardien mukaiset CT-laitepäivitykset jatkuvat ja laajenevat sekä maantieteellisesti että sovelluksittain. Olemme jatkaneet kaupallisia ja pilottitoimituksia näihin uusimpiin laitekategorioihin, joiden käyttöönotosta on uutisoitu katsauskaudella muun muassa Canberrasta, Hong Kongista, Lontoosta, Milanosta, Singaporesta, Soulista ja lukuisilta Yhdysvaltojen lentokentiltä. Turvallisuusalan CT-laitteita on otettu käyttöön myös muussa kriittisessä infrastruktuurissa kuten oikeustalossa Sydneyssä.

Olemme tehneet lujasti töitä kilpailukykymme ja asiakassuhteidemme lujittamisen eteen. Toisella neljänneksellä lanseerattu Aurora CT -tuoteperhe on otettu markkinoilla hyvin vastaan, emme ole menettäneet asiakkuuksia ja olemme voittaneet jopa uusia asiakkaita koronakuukausien aikana – olemme nähdäksemme hyvin valmistautuneita turvallisuusmarkkinan avautumiseen. Olemme saaneet Kiinasta signaaleja, että sisämarkkinoiden toipuminen on alkanut kriittisessä infrastruktuurissa ja raideliikenteessä, joskin hitaasti. Uskomme SBU-myynnin seuraavan kehitystä.

Kilpailukykymme turvaamiseksi jatkoimme tuotekehityssyklimme vauhdittamista ja laajensimme tuoteportfoliotamme. X-Panel-tuoteperhe sai uuden 1412-paneelikoon. Esittelimme markkinoille kaksi mallia, joista d-malli on kohdennettu hammaslääketieteen ja i-malli teollisuuden sovelluksiin. 1412i-mallin lanseeraus oli meille strategisesti merkittävä avaus uuteen segmenttiin.

Ranskan toimintojen muutto ei hidastanut tekemisen tahtia monienergia (ME) -rintamallakaan, sillä julkaisimme ME-ilmaisinsarjan hetimmiten katsauskauden vaihtumisen jälkeen. X-Scan ME -tuoteperhe on odotettu lisä korkean vaatimustason teolliseen kuvantamiseen ja merkittävä virstanpylväs ME-teknologian teollistamisessa.

Koronan seurannaisvaikutukset heijastuvat kaikille kohdemarkkinoillemme. Kiinan sisämarkkinoiden orastavista positiivisista signaaleista huolimatta näkyvyys on edelleen äärimmäisen huono etenkin turvallisuusmarkkinoilla. Liiketoimintaamme kohdistuu poikkeavan voimakasta joskin tilapäistä epävarmuutta. Seuraamme erityisellä intensiteetillä sekä markkinan liikkeitä että liiketoimintamme kehittymistä ja olemme valmiita sopeuttamaan toimintojamme tilanteen niin vaatiessa, jotta voimme turvata kannattavan kasvun.

Tätä raporttia kirjoittaessa näyttää siltä, että lääketieteen CT-kysyntä jatkuu hyvänä ja että MBU-myynti kasvaa viimeisellä neljänneksellä. Odotamme MBU-myynnin kasvun jatkuvan myös vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta maltillisemmin. Turvallisuusmarkkinan kysynnän ennakoidaan kääntyvän aikaisintaan 2021 toisella neljänneksellä, ja teollisuussegmentin tavanomaista alhaisempi kasvu jatkunee ainakin vuoden 2020 loppuun. SBU-myynti laskee viimeisellä neljänneksellä vuoden takaisesta, mutta odotamme myynnin kääntyvän kasvuun vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Kiinan kysynnän vetämänä. Jatkamme kilpailukykymme vahvistamista ja pidämme keskipitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteemme ennallaan.”

Markkinat

Kolmannella neljänneksellä koronaviruspandemian seurannaisvaikutukset heikensivät röntgenlaitteiden kysyntää kaikilla muilla yhtiön kohdemarkkinoilla paitsi lääketieteen CT-kuvantamisessa. Lääketieteen CT-myynnin voimakkaasta kasvusta huolimatta Detection Technologyn kokonaisliikevaihto laski -23,4 % (9,5 %) 20,6 miljoonaan euroon (26,9).

Haasteet jatkuivat kaikilla Turvallisuus- ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) kohdemarkkinoilla kolmannella neljänneksellä. Kesällä alkanut orastava lentoliikenteen piristyminen kääntyi syksyä kohti taas laskuun. Kiinan sisäistä lentoliikennettä lukuun ottamatta kansainvälinen lentoliikenne ei elpynyt, mikä näkyi ilmailualan poikkeuksellisen alhaisena kysyntänä. Tämän lisäksi turvallisuussovelluksien kysyntää heikensivät joukkokokoontumisia koskevat laajat rajoitukset. Teollisuusmarkkinassa kysyntä kasvoi hieman vain elintarvike- ja lääketeollisuudessa, ja näissäkin segmenteissä kasvu jäi alalle tyypillisestä vuotuisesta kasvuvauhdista alle 5 %:n. Tämän seurauksena SBU:n liikevaihto laski -43,1 % (42,3 %) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 10,6 miljoonaa euroa (18,6). Edellisvuoden korkea vertailuluku selittää myös osaltaan liikevaihdon voimakasta prosentuaalista laskua. SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 51,3 % (69,0 %).

Lääketieteen CT-kysyntä jatkui hyvänä, minkä seurauksena Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 20,2 % (-27,6 %) vertailukaudesta ja oli 10,1 miljoonaa euroa (8,4). Koronapandemian eskaloima piikki peruslaitteiden kysynnässä laantui, ja CT-kysyntä normalisoitui tuotekategorioittain. MBU-myynti painottui korkeamman vaatimustason laitteisiin, ja myynnin kasvu tuli pääasiassa uusista CT-tuotteista kuten X-Tilesta. Globaalin hammaslääketieteen markkinan elpyminen käynnistyi Kiinan lisäksi myös muilla markkinoilla, mutta laitemyynti ei ole vielä palautunut, mikä hidasti X-Panel-myyntiä. MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 48,7 % (31,0 %).

Maantieteellisesti Aasia oli yhtiön suurin markkina-alue 66,2 % (71,2 %) osuudellaan. Amerikoiden osuus liikevaihdosta oli 7,5 % (7,8 %) ja Euroopan 26,3 % (21,0 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 52,9 % (57,6 %).

Kolmannen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 miljoonaa euroa (5,1) eli 13,4 % (19,1 %) liikevaihdosta. Kertaluonteisia eriä kirjattiin katsauskaudella 0,2 miljoonaa euroa (0,0) konsernin rakenteen uudelleenjärjestelyihin liittyen. Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (5,1) eli 12,6 % liikevaihdosta (19,1 %).

Yhtiön panostukset monienergia (ME) -teknologian tuotteistamiseen, uuteen Ranskan toimipisteeseen sekä Wuxin palvelu- ja tuotantoyksikön ylösajoon heikensivät kannattavuutta. Toisaalta henkilöstökulujen lasku, vähäinen matkustaminen ja muut säästötoimenpiteet paransivat kannattavuuskehitystä toiselta kvartaalilta. Lisäksi yhtiö on saanut Kiinassa paikallishallinnon myöntämiä palkkojen sivukuluhuojennuksia kolmannella vuosineljänneksellä noin 0,3 miljoonaa euroa ja 0,8 miljoonaa euroa katsauskaudella tammi-syyskuu 2020.

Tammi-syyskuussa 2020 yhtiön liikevaihto laski -20,4 % 61,7 miljoonaan euroon (77,5). Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (13,8), mikä on 10,3 % liikevaihdosta (17,8 %).

SBU:n tammi-syyskuun liikevaihto oli 33,3 miljoonaa euroa (52,5), mikä on -36,4 % alhaisempi kuin vertailuajankohtana. MBU:n liikevaihto kasvoi 13,2 % 28,3 miljoonaan euroon (25,0). SBU:n osuus liikevaihdosta oli 54,1 % (67,7 %) ja MBU:n 45,9 % (32,3 %).

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2020 Aasian osuus liikevaihdosta oli 66,1 % (65,1 %), Amerikoiden 11,3 % (13,4 %) ja Euroopan 22,6 % (21,5 %). Tammi-syyskuussa 2020 liikevaihdosta 53,2 % (60,1 %) tuli viideltä suurimmalta asiakkaalta.

Strategia

Detection Technology on jatkanut liiketoiminnan kehittämistä DT-2025-strategian mukaisesti liiketoimintaympäristön poikkeuksellisista haasteista huolimatta. Kilpailukyvyn turvaamiseksi yhtiö jatkoi tuotekehityssyklin vauhdittamista ja laajensi tuoteportfoliotaan. Syyskuussa Detection Technology julkaisi X-Panel-tuoteperheeseen uuden paneelikoon ja laajensi kyseisen tarjoaman kattamaan hammaslääketieteen sovellusten lisäksi teollisen kuvantamisen, mikä on yhtiölle strategisesti merkittävä virstanpylväs. Yhtiö esitteli markkinoille kaksi 1412-mallia, joista d-malli on kohdennettu hammaslääketieteen ja i-malli teollisuuden sovelluksiin. Yhtiö näkee paneeliratkaisuille kasvupotentiaalia lukuisissa teollisuuden sovelluksissa kuten putkistojen, valujen, hitsaussaumojen, akkujen ja elektroniikan laaduntarkastuksessa.

Yhtiön Ranskan toiminnot siirtyivät uusiin toimitiloihin syyskuun lopussa. Uudet tilat tukevat paremmin tuotekehitystä ja piensarjatuotantoa. Muutolla ei ollut vaikutusta projektiaikatauluihin, ja yhtiö julkisti välittömästi katsauskauden vaihtumisen jälkeen monienergia (ME) -teknologiaan pohjautuvan tuoteperheen. X-Scan ME on ensimmäinen teollistettu monienergiaratkaisu, joka vastaa korkean vaatimustason teollisiin kuvantamistarpeisiin. Yhtiön tavoitteena on aloittaa ME-tuotelinjan tuotanto vuoden 2020 loppuun mennessä. Yhtiö odottaa positiivista tulosta uudesta liiketoiminnasta noin kahden vuoden kuluttua.

Tuotesiirrot Wuxin tuotanto- ja palveluyksikköön ovat edenneet yhtiön suunnitelman mukaisesti. Katsauskaudella uudella tehtaalla käynnistyi korkeamman kokoonpanoasteen osajärjestelmien tuotanto. Tähän kategoriaan kuuluvat muun muassa X-Scan- ja X-Panel-tuoteperheet.

Liiketoimintanäkymät

Ennen Covid-19-pandemian puhkeamista asiantuntijat arvioivat maailmanlaajuisten lääketieteellisten röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden kasvavan keskimäärin noin 5 % vuodessa, turvallisuussegmentin noin 6 % ja teollisuuden noin 5 %. Detection Technologyn näkemyksen mukaan pandemian aiheuttama markkinahäiriö jatkuu kaikilla sen päämarkkinoilla lukuun ottamatta lääketieteen CT-kuvantamista, ja vuotuinen kasvuvauhti jää kaikissa muissa segmenteissä alan asiantuntija-arviota matalammaksi sekä vuonna 2020 että vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Uusimpien markkinatutkimusten mukaan pandemian jälkeinen kasvu kompensoi pandemian aikaista heikompaa kysyntää, minkä seurauksena turvallisuussegmentin vuotuinen kasvuprosentti (CAGR) tulisi olemaan noin 5 % vuosina 2020–2025.

Detection Technologyn arvion mukaan MBU-myynti kasvaa viimeisellä neljänneksellä, ja MBU-myynnin kasvu jatkuu myös vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta maltillisemmin kuin vuonna 2020. Käänne turvallisuusmarkkinan kysynnässä tapahtuu aikaisintaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä, ja teollisuussegmentin alhaisempi kysyntä jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun. Tämän seurauksena SBU-myynti laskee viimeisellä neljänneksellä vuoden takaisesta, ja yhtiö odottaa SBU-myynnin kääntyvän kasvuun 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Pandemian vuoksi maailman talouteen ja yhtiön liiketoimintaan kohdistuu poikkeuksellista ja tilapäistä epävarmuutta, ja yhtiön kohdemarkkinoiden ennustettavuus on edelleen tavanomaista heikompi. Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Tilinpäätöstiedote 2020

Detection Technology julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 2020 helmikuun 2. päivänä 2021.

Espoo 26.10.2020

Hallitus, Detection Technology Oyj

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 102 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiöllä on 280 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on noin 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020 (pdf)