• Company Announcements

Detection Technologyn hallitus päätti suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta 2023–2025

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 2.2.2023 klo 9.00

Detection Technologyn hallitus päätti suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta 2023–2025

Detection Technology Oyj:n hallitus on päättänyt suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta 2023–2025 (PSP 2023–2025). PSP 2023–2025 -ohjelman suoritusjakso on alkanut tammikuun alussa 2023 ja päättyy vuoden 2025 lopussa. Sen nojalla mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan Detection Technologyn listattuina osakkeina vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Ensisijainen suoritusmittari, jonka perusteella PSP 2023–2025 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, on Detection Technologyn osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). Lisäksi suoritusta evaluoidaan kestävän kehityksen mittarilla, joka on kytketty hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Jos PSP 2023–2025 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 270 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). PSP 2023–2025 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 60 henkilöä, mukaan lukien Detection Technologyn johtoryhmän jäsenet.

PSP 2023–2025 -ohjelma on osa Detection Technologyn johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, jonka perustamisesta yhtiö tiedotti 3.8.2022. Tämä suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Plan, PSP) koostuu vuosittain hallituksen erillisellä päätöksellä alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022–2024, suoritusjakso alkoi elokuun 2022 alussa ja päättyy vuoden 2024 lopussa.

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Detection Technologyn johdon ja avainhenkilöiden intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta Detection Technologyn listattuina osakkeina suoritusjakson päätyttyä. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista.

Muita ehtoja

Järjestelmän nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu enimmäisarvolla, joka on kytketty Detection Technologyn osakekurssin kehitykseen yhtiön hallituksen asettaman kertoimen perusteella.

Mikäli osallistujan työsuhde Detection Technologyyn päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asianomaisen ohjelman perusteella.

Detection Technology soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan kerryttävän sekä säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus, Detection Technology Oyj

Lisätietoja
Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisu- ja palvelutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com