• Company Announcements

Detection Technology valmistelee osakepalkkio-ohjelmien kaupankäyntijärjestelyjä

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 28.7.2016 klo 09.15

Detection Technology valmistelee osakepalkkio-ohjelmien kaupankäyntijärjestelyjä

Detection Technology valmistelee kaupankäyntijärjestelyjä liittyen yhtiön osakepohjaisiin kannustinohjelmiin. Järjestelyllä halutaan myötävaikuttaa siihen, että osakkeiden myynti markkinoille tapahtuu hallitusti ja läpinäkyvästi lainsäädäntöä noudattaen.

Yhtiön kannustinohjelmien ensimmäisten vaiheiden mukaisesti liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrä on enintään 474 800 osaketta. Nordea Pankki Suomi Oyj myisi enintään 60 prosenttia tästä määrästä kannustinohjelmiin kuuluvien henkilöiden lukuun verojen suorittamiseksi. Suunnitelman mukaan Nordea toteuttaisi osakkeiden myynnin blokkikauppana arviolta joulukuussa 2016.

Yhtiön hallitus tekee päätöksen osakeannista viimeistään 9.12.2016. Hallituksella on yhtiökokouksen valtuutus laskea liikkeelle 1 300 000 uutta osaketta. Detection Technologyn liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä tällä hetkellä on 12 950 975.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Detection Technologyn liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa vuonna 2015. Yhtiöllä on noin 170 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää 390 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Key media
www.deetee.com