• Company Announcements

Detection Technology valmistelee osakepalkkio-ohjelmien kaupankäyntijärjestelyjä

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 20.7.2018 klo 9.15

Detection Technology valmistelee osakepalkkio-ohjelmien kaupankäyntijärjestelyjä

Detection Technology valmistelee kaupankäyntijärjestelyjä liittyen yhtiön osakepohjaisiin kannustinohjelmiin. Yhtiön kannustinohjelmien kolmannen vaiheen mukaisesti liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrä on enintään 474 835 osaketta.

Kaupankäyntijärjestelyn puitteissa tultaisiin myymään enintään 60 prosenttia tästä määrästä kannustinohjelmiin kuuluvien henkilöiden lukuun verojen suorittamiseksi. Suunnitelman mukaan osakkeiden myynti toteutetaan blokkikauppana arviolta joulukuussa 2018.

Järjestelyllä halutaan myötävaikuttaa siihen, että osakkeiden myynti markkinoille tapahtuu hallitusti ja läpinäkyvästi lainsäädäntöä noudattaen. Yhtiön hallitus tekee päätöksen osakeannista viimeistään 9.12.2018. Hallituksella on yhtiökokouksen valtuutus laskea liikkeelle 1 390 000 uutta osaketta. Detection Technologyn liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä tällä hetkellä on 13 900 595.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 89 miljoonaan euroon vuonna 2017. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Key media
www.deetee.com