• Company Announcements

Detection Technology valmistelee osakepalkkio-ohjelmien kaupankäyntijärjestelyjä

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 26.7.2017 klo 9.15

Detection Technology valmistelee osakepalkkio-ohjelmien kaupankäyntijärjestelyjä

Detection Technology valmistelee kaupankäyntijärjestelyjä liittyen yhtiön osakepohjaisiin kannustinohjelmiin. Yhtiön kannustinohjelmien toisen vaiheen mukaisesti liikkeeseen laskettavien osakkeiden määrä on enintään 475 000 osaketta.

Kaupankäyntijärjestelyn puitteissa tultaisiin myymään enintään 60 prosenttia tästä määrästä kannustinohjelmiin kuuluvien henkilöiden lukuun verojen suorittamiseksi. Suunnitelman mukaan osakkeiden myynti toteutetaan blokkikauppana arviolta joulukuussa 2017.

Järjestelyllä halutaan myötävaikuttaa siihen, että osakkeiden myynti markkinoille tapahtuu hallitusti ja läpinäkyvästi lainsäädäntöä noudattaen. Yhtiön hallitus tekee päätöksen osakeannista viimeistään 9.12.2017. Hallituksella on yhtiökokouksen valtuutus laskea liikkeelle 1 345 000 uutta osaketta. Detection Technologyn liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä tällä hetkellä on 13 425 775.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 77 prosenttia 76 miljoonaan euroon vuonna 2016. Yhtiöllä on yli 200 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Key media
www.deetee.com