• Company Announcements

Detection Technology Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 2.2.2021 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2020

Detection Technology Q4 2020: Vastatuulta turvallisuus- ja kasvua lääketieteen liiketoiminnassa, kilpailuasema vahvistui

Loka-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski -20,4 % 19,9 miljoonaan euroon (25,0)
 • Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -45,5 % 9,0 miljoonaan euroon (16,4)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 27,7 % 10,9 miljoonaan euroon (8,6)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 2,3 miljoonaa euroa (3,9)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 11,8 % (15,6 %)
 • Liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (3,2)
 • Liikevoittoprosentti oli 11,8 % (12,8 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,12)

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski -20,4 % 81,6 miljoonaan euroon (102,5)
 • SBU:n liikevaihto laski -38,6 % 42,3 miljoonaan euroon (68,9)
 • MBU:n liikevaihto kasvoi 16,9 % 39,3 miljoonaan euroon (33,6)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 8,9 miljoonaa euroa (17,7)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 10,9 % (17,3 %)
 • Liikevoitto oli 8,7 miljoonaa euroa (17,0)
 • Liikevoittoprosentti oli 10,7 % (16,6 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,87)
 • Osinko 0,28 euroa osakkeelta* (0,38)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.) (*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Koronavuosi 2020 kulminoitui turvallisuussovellusmyynnin laskuun, mitä osaltaan kompensoi muiden liiketoimintojen kasvu. Lääketieteen CT (tietokonetomografia) -kysyntä kasvoi, mutta koronan aiheuttama vastatuuli jähmetti sekä ihmisten liikkuvuuden että turvallisuusinvestoinnit. Turvallisuusmyynnin pudotus oli liian suuri lääketieteen CT-myynnin paikattavaksi. Säästötoimenpiteiden ja alhaisempien sivukulukustannusten ansiosta saavutimme kuitenkin kaksinumeroisen liikevoittomarginaalin. Kiitosta saa etenkin kilpailuasemamme vahvistuminen kaikissa liiketoiminnoissa.

Aktiiviasiakkaiden määrä kasvoi vuonna 2020 lähes 20 % ja oli 330 katsauskauden päättyessä; voitimme uusia asiakkuuksia kaikissa liiketoiminnoissamme. Tästä kiitos tiimillemme! Nettokasvu oli voimakkainta teollisuuspuolella, missä on paljon potentiaalia, mutta segmentti on pirstaleisempi kuin suurempien toimijoiden dominoimat turvallisuus- ja lääketieteen markkinat.

Voitimme uusia turvallisuuspuolen asiakkuuksia ja projekteja. Erityisen ilahduttavaa on, että saimme merkittäviä uusia turvallisuus CT -projekteja, mikä vahvistaa entisestään asemaamme kyseisessä segmentissä. Olemme tehneet myös onnistuneita tuotelanseerauksia turvallisuussegmenttiin sekä CT- että viivaskannerisovelluksiin, joista odotamme myyntiä kysynnän normalisoiduttua. SBU:n dramaattinen myynnin lasku oli seurausta investointien pysähtyneisyydestä johtuvasta poikkeuksellisen alhaisesta kysynnästä turvallisuusmarkkinoilla.

Teollisuussegmentin kysyntä kasvoi hieman, joskin investointivarovaisuutta oli edelleen. Olemme vahvistaneet kilpailuasemaamme teollisuuskuvantamisessa laajentamalla tuoteportfoliotamme kattamaan myös korkeamman tason kuvantamistarpeita, ja tällä hetkellä meillä on markkinoiden laajin tarjoama.

MBU-myynti kasvoi voimakkaasti lääketieteen CT-kysynnän jatkuttua hyvänä terveydenhuoltoinvestointien vetämänä. Alkuvuoden koronapainotteisen myynnin kasvun jälkeen CT-myynti painottui korkeamman vaatimustason laitteisiin, ja standardituotteemme X-Tilen kysyntä piti pintansa. Hammaslääketieteen kysyntä on lähes normalisoitunut Kiinassa, ja elpyminen jatkui myös muualla, mutta kysynnän normalisoituminen globaalisti vie vielä aikaa. Tämä on syy myös siihen miksi X-Panel-myynti on käynnistynyt hitaasti. Olemme hyvin asemoituneet uuteen vuoteen lääketieteen markkinoilla asiakaskunnan ja tuoteportfolion vahvistumisen myötä.

Joustava ja vähän pääomaa sitova liiketoimintamallimme on avittanut meitä kasvuun ja nyt kuluneen vuoden aikana minimoimaan pandemian negatiivisia seurannaisvaikutuksia liiketoimintaamme. Uskomme, että se tukee myös tulevaa kasvua, kun markkinat palaavat uomilleen. Kasvuajurit kaikilla kohdemarkkinoillamme ovat kohdillaan, ja pystymme vastaamaan joustavasti kasvavaan kysyntään turvallisuusmarkkinoiden avautuessa.

Haemme kannattavaa kasvua kehittämällä liiketoimintaamme aktiivisesti DT-2025-strategian mukaisesti. Pekingin tytäryhtiöllemme myönnettiin Korkean ja Uuden Teknologian (HNTE) –viranomaisluokitus katsauskaudella. HNTE-status alentaa merkittävästi tytäryhtiön valtion tuloveroprosenttia ja mahdollistaa lukuisia muita valtteja liittyen esimerkiksi paikalliseen innovointiin ja brändiarvoomme.

Potkua kasvuun haemme myös uudesta liiketoimintarakenteesta. Jaoimme SBU:n kahdeksi liiketoimintayksiköksi vuoden lopussa. Uudistetun SBU:n fokus on turvallisuussovellusmyynnissä, ja juuri lanseerattu Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikkö eli IBU ottaa haltuun teollisuussegmentin. Raportoimme ensimmäisestä neljänneksestä alkaen erikseen kaikkien kolmen liiketoimintayksikkömme myynnin. Vuoden 2020 SBU-myynnistä teollisuusmyynnin osuus oli hieman yli 10 miljoonaa euroa.

Organisaatiomuutoksilla haemme terävämpää näkemystä markkinoiden kehittymiseen ja tarpeisiin sekä tehoa asiakaspalveluun ja liiketoiminnan kehittämiseen kohdemarkkinalähtöisesti. Tulemme profiloimaan IBU:n kehityksen keihäänkärjeksi alallaan. Tavoitteenamme on täydentää teollisuusportfoliotamme korkeamman jalostusasteen ilmaisinratkaisuilla, joissa ohjelmistoilla ja algoritmeilla on aikaisempaa merkittävämpi rooli. Tästä hyvä esimerkki on katsauskauden alussa julkaistu monienergiateknologiaan pohjautuva X-Scan ME -sarja, joka on otettu markkinoilla innostuneesti vastaan.

Käynnistimme ME-tuotelinjan piensarjatuotannon uusissa toimitiloissamme Ranskassa tavoiteaikataulumme mukaisesti. Wuxin tuotanto- ja palveluyksikössä puolestaan panostimme onnistuneiden tuotesiirtojen lomassa lisäarvoa tuovien valmistusprosessien kehittämiseen.

Liiketoimintanäkymämme ovat hieman muuttuneet edellisestä katsauskaudesta. Lääketieteen kasvunäkymät ovat parantuneet, ja turvallisuusalan markkinoiden normalisoituminen voi viimeaikaisen koronatilannemuutoksen takia viivästyä. Näkemyksemme mukaan kysyntä tuotteillemme on vahvaa lääketieteen segmentissä, ja odotamme MBU-myynnin kaksinumeroista kasvua ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Emme odota turvallisuusmarkkinan kysynnän kohenevan ennen toista neljännestä. SBU-myynti laskee ensimmäisellä neljänneksellä mutta kääntynee kasvuun toisella. Kysyntään liittyy epävarmuutta, sillä esimerkiksi Kiinan kriittisen infrastruktuurin ja raideliikenteen elvytyshankkeet ovat edenneet hitaasti. Toisaalta arvioimme IBU-myynnin kasvavan ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Konsernitasoa tarkasteltaessa oletamme kokonaisliikevaihdon laskevan ensimmäisellä neljänneksellä ja kasvavan ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021.

Vaikka koronarokotukset ovat edenneet ja markkinoilta on tullut positiivisia signaaleja, näkyvyys turvallisuussegmentissä on edelleen rajoittunut. Näin ollen liiketoimintaamme kohdistuu voimakasta epävarmuutta. Jatkamme kilpailukykymme vahvistamista, ja pidämme tässä vaiheessa keskipitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteemme ennallaan.”

Avainluvut

(EUR 1 000)

10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto 19 909 25 021 81 561 102 480
Liikevaihdon muutos, % -20,4 % -2,5 % -20,4 % 9,1 %
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 2 349 3 912 8 877 17 719
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä, % 11,8 % 15,6 % 10,9 % 17,3 %
Kertaluontoiset erät 0 699 163 699
Liikevoitto 2 349 3 213 8 714 17 019
Liikevoittoprosentti, % 11,8 % 12,8 % 10,7 % 16,6 %
Tuotekehityskulut 2 239 2 661 9 827 10 706
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 11,2 % 10,6 % 12,0 % 10,4 %
Liiketoiminnan rahavirta 3 301 8 360 7 522 11 599
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -19 364 -20 385 -19 364 -20 385
Investoinnit 1 494 1 859 3 081 4 041
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,6 % 28,5 %
Nettovelkaantumisaste, % -33,1 % -34,9 % -33,1 % -34,9 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,12 0,47 0,87
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 375 430 14 375 430 14 375 430 14 375 430

Liiketoimintanäkymät

Ennen Covid-19-pandemian puhkeamista asiantuntijat arvioivat maailmanlaajuisten lääketieteellisten röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden kasvavan keskimäärin noin 5 % vuodessa, turvallisuussegmentin noin 6 % ja teollisuussegmentin noin 5 % vuodessa. Detection Technologyn näkemyksen mukaan lääketieteen ja teollisuuden markkinat kasvavat asiantuntija-arvion mukaisesti, mutta pandemian aiheuttama markkinahäiriö jatkuu turvallisuusmarkkinoilla, ja kyseinen markkina laskee vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Uusimpien markkinatutkimusten mukaan pandemian jälkeinen kasvu kompensoi pandemian aikaista heikompaa kysyntää, minkä seurauksena turvallisuussegmentti kasvaa hetkellisen markkinahäiriön jälkeen voimakkaammin saavuttaen pandemiaa edeltävän markkina-arvion noin vuonna 2025.

Detection Technology odottaa IBU-myynnin kasvua ja MBU-myynnin kaksinumeroista kasvua ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021. Käänne turvallisuusmarkkinan kysynnässä tapahtuu aikaisintaan toisella neljänneksellä 2021. SBU-myynti laskee ensimmäisellä neljänneksellä vertailukaudesta ja kääntyy kasvuun toisella, tosin kysyntään liittyy epävarmuutta. Kokonaisliikevaihdon odotetaan laskevan ensimmäisellä neljänneksellä ja kasvavan ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021.

Pandemian vuoksi maailman talouteen ja yhtiön liiketoimintaan kohdistuu poikkeuksellista ja tilapäistä epävarmuutta, ja yhtiön kohdemarkkinoiden ennustettavuus on edelleen tavanomaista heikompi. Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Q4 2020 webcast

Detection Technologyn toimitusjohtaja Hannu Martola esittelee neljännen vuosineljänneksen ja tammi-joulukuun tuloskehitystä ja tapahtumia analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille webcast-lähetyksessä. Englanninkielinen, suora verkkolähetys alkaa 2.2.2021 kello 13.00.

Linkki lähetykseen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.deetee.com/investors/reports-and-presentations/webcasts/. Lähetyksen tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2020. Raportti kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Hallitus, Detection Technology Oyj  

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat valodiodeista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020 (pdf)