• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2016

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 3.2.2017 klo 09.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2016

Detection Technology Q4 2016: Erinomaisen vuoden paras neljännes

Loka-joulukuu 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 54,7 % 23,5 miljoonaan euroon (15,2)
 • Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 47,4 % 14,8 miljoonaan euroon (10,1)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 68,8 % 8,7 miljoonaan euroon (5,2)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 5,2 miljoonaa euroa (2,4)
 • Liikevoittomarginaali ilman kertaluontoisia eriä oli 22,3 % (16,0 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,10)

Vuosi 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 76,5 % 75,5 miljoonaan euroon (42,8)
 • SBU:n liikevaihto kasvoi 109,2 % 55,8 miljoonaan euroon (26,7)
 • MBU:n liikevaihto kasvoi 22,5 % 19,8 miljoonaan euroon (16,1)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 14,8 miljoonaa euroa (4,5)
 • Liikevoittomarginaali ilman kertaluontoisia eriä oli 19,6 % (10,6 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (0,07)
 • Pääomanpalautus 0,25 euroa osakkeelta* (0,07)

*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.
(Luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Vuosi 2016 oli meille poikkeuksellisen voimakkaan kasvun ja tulosparannuksen jakso, joka huipentui vuoden viimeisen neljänneksen erinomaiseen myyntiin ja kannattavuuteen. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 77 % edellisvuodesta.

Liikevaihdon voimakas kasvu on ollut jo jonkin aikaa seurausta erityisesti turvallisuusalan röntgenlaitteiden vahvasta kysynnästä, jonka lisäksi olemme kasvaneet myös kaikilla muilla markkinoilla. Kysyntä on ollut poikkeuksellisen voimakasta, olemme kuitenkin pystyneet vastaamaan siihen ja reagoimaan nopeasti tuotantoa lisäämällä. Lisäksi onnistuimme uusissa asiakasprojekteissa ja uusien tuotteiden siirtämisessä tuotantoon.

Viimeisellä vuosineljänneksellä ilahduttavaa oli MBU-liiketoiminnan kasvu. Suunnitellut tuotekehitysprojektit etenivät tavoitteen mukaisesti ja mahdollistivat myynnin merkittävän kasvun. Liiketoimintayksiköiden liikevaihdon jakauma on tasoittunut, ja MBU muodosti viimeisellä vuosineljänneksellä yli kolmanneksen liikevaihdosta. Lisäksi Aasian suhteellinen osuus myynnistämme on pienentynyt ja vastaavasti Amerikan osuus kasvanut.

Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen. Kannattavuutemme on tavoitetasolla. Taloudellinen asemamme on vakaa, mikä mahdollistaa sen, että voimme kehittää liiketoimintaa tavoitteidemme mukaisesti.

Vuosi 2016 oli siis poikkeuksellisen kasvun ja kannattavuuden kausi. Alkuvuonna 2017 kasvu näyttää jatkuvan edellisvuotta maltillisempana. Tällä hetkellä markkinoilla on kuitenkin epävarmuutta, ja odotamme kilpailun kiristyvän ja myynnin kasvun rauhoittuvan vuonna 2017. Panostuksemme jatkuvat strategiamme linjaamina, ja pidämme yhtiömme keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan.”

Avainluvut

(EUR 1 000) 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Liikevaihto 23 527 15 212 75 509 42 782
Liikevaihdon kasvu, % 54,7 % 56,4 % 76,5 % 29,2 %
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 5 237 2 433 14 808 4 534
Liikevoittomarginaali ilman kertaluontoisia eriä 22,3 % 16,0 % 19,6 % 10,6 %
Kertaluontoiset erät 0 688 0 1 098
Liikevoitto 5 237 1 741 14 808 3 437
Liikevoittomarginaali, % 22,3 % 11,4 % 19,6 % 8,0 %
Tuotekehityskulut 2 259 1 357 6 071 5 696
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 9,6 % 8,9 % 8,0 % 13,3 %
Liiketoiminnan rahavirta 4 988 5 355 5 412 2 622
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -8 337 -5 444 -8 337 -5 444
Investoinnit 372 3 450 1 612 4 770
Nettovelkaantumisaste, % -27,0 % -25,8 % -27,0 % -25,8 %
Osakekohtainen tulos, euro 0,31* 0,10 0,81* 0,07
Osakekohtainen tulos laimennettu, euro 0,33** 0,10 0,84** 0,07
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 13 425 775 12 950 975 13 425 775 12 950 975


(* Käytetty koko katsauskauden osalta tulospalkkio-ohjelmien myötä kasvanutta osakemäärää (13 425 775). ** Käytetty koko katsauskauden osalta osakemäärää (12 950 975) ennen tulospalkkio-ohjelmien vaikutusta.)

Näkymät vuodelle 2017

Detection Technology jatkaa strategiansa mukaisesti uusien tuotteiden kehittämistä ja kaupallistamista. Vuonna 2017 yhtiö arvioi tuotekehityskustannusten nousevan suhteellisesti jonkin verran. Yhtiön alkuvuoden 2017 kasvu näyttää jatkuvan maltillisena, joskin kysyntään liittyy epävarmuutta. Yhtiö odottaa vuonna 2017 vahvan kasvuvuoden jälkeen kilpailun kiristyvän ja myynnin kasvun rauhoittuvan.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät säilyvät ennallaan. Detection Technology pyrkii keskipitkällä aikavälillä kasvattamaan myyntiään vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2016. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9.00-11.00.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 77 prosenttia 76 miljoonaan euroon vuonna 2016. Yhtiöllä on noin 200 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj tilinpäätöstiedote 2016 (pdf)