• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 2.2.2016 klo 09.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2015

Detection Technologyn liikevaihto ja tulos kasvoivat vahvasti

 Neljäs vuosineljännes 2015 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 56,4% 15,21 miljoonaan euroon (9,73)
 • Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 68,7% ja lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) 37,0%
 • Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 2,43 miljoonaa euroa (1,08)
 • Liikevoittomarginaali (EBIT%) ilman kertaluonteisia eriä oli 16,0% (11,2%)
 • Uuteen tehtaaseen liittyvät kertaluonteiset erät olivat -0,69 miljoonaa euroa
 • Tuotekehityskustannukset olivat 1,36 miljoonaa euroa (1,18), 8,9% liikevaihdosta (12,1%)
 • Turvallisuusalan röntgenlaitteiden markkinalla vahva ja kasvava kysyntä
 • Tuotannon nopea ylösajo uudella tehtaalla mahdollisti korkean myyntivolyymin

Vuosi 2015 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 29,2% 42,78 miljoonaan euroon (33,11)
 • SBU:n liikevaihto kasvoi 31,0% ja MBU:n 26,4%
 • Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 4,54 miljoonaa euroa (4,13)
 • Liikevoittomarginaali (EBIT%) ilman kertaluonteisia eriä oli 10,6% (12,5%)
 • Uuteen tehtaaseen liittyvät kertaluonteiset erät olivat -1,10 miljoonaa euroa
 • Tuotekehityskustannukset olivat 5,70 miljoonaa euroa (4,12), 13,3% liikevaihdosta (12,4%)
 • Investoinnit olivat 4,77 miljoonaa euroa (1,28)
 • Yhtiö listautui NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle 16.3.2015

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Neljännen vuosineljänneksen tuloksemme oli vahva. Liikevaihto kasvoi 56,4%, ja liikevoittoa kertyi 2,43 miljoonaa euroa. Myynnin ja tuotantovolyymien hyvä kehitys sekä vanhoille että uusille asiakkaille molemmissa liiketoimintayksiköissämme johti poikkeukselliseen kasvuun. Voimakas kysynnän kasvu SBU:ssa aiheutui pitkälti lisääntyneistä turvallisuusuhista. MBU:n liikevaihdon kasvu oli seurausta tuotantomäärien noususta uudemmissa projekteissamme.

SBU:n liikevaihto kasvoi 68,7 prosenttia viimeisellä neljänneksellä. Laaja tuoteportfoliomme ja läsnäolomme Aasiassa vahvistivat asemiamme vastata kysyntään. Suurikin vaihtelu neljänneksittäin on tyypillistä liiketoiminnallemme. Viimeisen neljänneksen liikevaihto on merkittävä saavutus, ja siitä parantaminen tulee olemaan haastavaa vuonna 2016.

Tuotannon ylösajo tapahtui suunniteltua nopeammin uudella Pekingin tehtaallamme, mikä mahdollisti korkeat toimitusmäärät. Tehdas on nyt täydessä toiminnassa ja tukee täysin strategisia tavoitteitamme.

Mitä tulee muihin strategiamme kulmakiviin, olemme vahvistaneet asemaamme Yhdysvalloissa ja laajentaneet sekä teknologiapohjaamme että asiakaskuntaamme. Näistä aiheutuvat kustannukset ovat vaikuttaneet kannattavuuteemme, mutta ne tukevat vuotuista kasvutavoitettamme keskipitkällä aikavälillä.”

Avainluvut

(EUR 1 000) Q4 2015 Q4 2014 Muutos % 2015 2014 Muutos %
Liikevaihto 15 212 9 725 56,42% 42 782 33 112 29,2%
Liikevaihdon kasvu % 56,4% 10,7% 29,2% 9,2%
Liikevoitto, ilman kertaluontoisia eriä* 2 433 1 084 124,3% 4 534 4 127 9,9%
Liikevoitto-
marginaali, ilman kertaluontoisia eriä
16,0% 11,2% 10,6% 12,5%
Kertaluontoiset erät** 688 398 1 098 1 048
Liikevoitto 1 741 686 153,6% 3 437 3 079 11,6%
Liikevoitto-
marginaali
11,44% 7,1% 8,0% 9,3%
Tuotekehityskulut 1 357 1 178 15,2% 5 696 4 121 38,2%
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 8,9% 12,1% 13,3% 12,4%
Liiketoiminnan rahavirta 5 355 2 090 156,2% 2 622 3 085 -15,0%
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -5 444 8 678 -162,7% -5 444 8 678 -162,7%
Investoinnit 3 450 1 133 204,5% 4 770 1 280 272,7%
Nettovelkaan-
tumisaste, %
-25,8% 654,0% -25,8% 654,0%
Osakekohtainen tulos, euro 0,10 0,31 -67,2% 0,07 1,45 -95,1%
Osakekohtainen tulos laimennettu, euro*** 0,10 0,05 123,6% 0,07 0,21 -66,3%
Osakkeiden määrä jakson päättyessä 12 950 975 1 900 195 12 950 975 1 900 195


*Vuodesta 2015 lähtien DT kirjaa takuuvarausta kuluksi mahdollisten tulevien laatukustannuksien kattamiseksi. Varaus vastaa 1,5% liikevaihdosta. Sen vaikutus tammi-joulukuussa 2015 liiketulokseen on 0,60 miljoonaa euroa.
** Q4/2014 DT kirjasi 0,4 miljoonaa euroa kertaluontoisia laatu- ja uuden teknologian käyttöönottokustannuksia. 2014 DT kirjasi 1,0 miljoonaa euroa kertaluontoisia laatu- ja uuden teknologian käyttöönottokustannuksia.
***Vuoden 2014 osakekohtainen tulos on laskettu listautumisen jälkeisen osakelukumäärän mukaan.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2016

Detection Technologyn myynnin näkymät ovat yhtiön keskipitkän tavoitteen mukaiset kasvattaa myyntiä vuosittain vähintään 15 prosenttia. DT ennustaa kannattavuuden kehittyvän yhtiön keskipitkän tavoitteen mukaisesti vuositasolla vähintään 15 prosenttia. T&K-kulujen prosentuaalisen osuuden liikevaihdosta vuonna 2016 odotetaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2015. Näkymä perustuu tämän hetkisiin markkina-aktiviteetteihin ja yhtiön markkina-asemaan.

Tämä tiedote on yhteenveto Detection Technologyn tilinpäätöstiedotteesta tammi-syyskuu 2015. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.deetee.com/investors/financial-information.html

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Detection Technologyn liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa vuonna 2015. Yhtiöllä on noin 160 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää 340 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Key media
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 (pdf)