• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2016

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 28.7.2016 klo 09.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2016

Detection Technologyn liikevaihto ja tulos jatkoivat vahvaa kasvua

Huhti-kesäkuu 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 87,8 % 17,5 miljoonaan euroon (9,3)
 • Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 193,1 % 15,0 miljoonaan euroon (5,1)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski 40,7 % 2,5 miljoonaan euroon (4,2)
 • Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,6)
 • Liikevoittomarginaali oli 18,3 % (6,0 %)
 • Turvallisuusalan röntgenkuvantamisilmaisimien vahva kysyntä jatkui Aasiassa
 • Keskipitkän aikavälin liikevaihto- ja kannattavuustavoitteet ennallaan

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 79,7 % 32,8 miljoonaan euroon (18,3)
 • SBU:n liikevaihto kasvoi 153,3 % 26,9 miljoonaan euroon (10,6)
 • MBU:n liikevaihto laski 22,1 % 6,0 miljoonaan euroon (7,7)
 • Liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (1,3)
 • Liikevoittomarginaali oli 16,7 % (7,1 %)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Ensimmäinen vuosipuolisko on ollut meille erittäin vahva. Liikevaihtomme jatkoi edelleen toisella vuosineljänneksellä voimakasta kasvua ja oli 88 % suurempi kuin vuosi sitten. Koko alkuvuodelta kasvua on tullut 80 % viime vuoteen nähden.

Röntgenkuvantamislaitteiden kysynnän kasvu jatkui voimakkaana Kiinassa, missä turvallisuuteen liittyvää säännöstelyä on tiukennettu. Pystyimme modulaarisilla tuotteillamme hyvin vastaamaan aikaisemmin arvioitua voimakkaampaan kysyntään toisella neljänneksellä. SBU:n myynti jatkui vahvana koko katsauskauden ja liikevaihto kasvoi 193 % toisella neljänneksellä.

Sen sijaan MBU:n liikevaihto laski, vaikka globaali lääketieteellisen kuvantamislaitteiden markkina kasvaakin edelleen. Asiakasprojektien ja -toimitusten ajoittuminen on syynä liikevaihdon laskuun. Suuri vaihtelu neljänneksittäin on tyypillistä liiketoiminnallemme.

Liikevoittomme oli tavoitteen mukaisella tasolla. Liikevoittomarginaalimme oli Q2:lla 18,3 % ja alkuvuonna 16,7 %.

Uskomme, että kasvu jatkuu hyvänä myös loppuvuonna. SBU:n tuotteiden kysyntä säilynee hyvänä toisella vuosipuoliskolla, vaikka SBU:n myynnin ennakoidaan olevan alemmalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Olemme MBU:ssa panostaneet vahvasti uusien tuotteiden kehittämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa ja nämä uudet tuotteet ovat siirtymässä tuotantoon. Yhtiömme keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.”

Avainluvut

(EUR 1 000) 4-6/2016 4-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Liikevaihto 17 451 9 292 32 823 18 265 42 782
Liikevaihdon kasvu, % 87,8 % 20,0 % 79,7 % 24,4 % 29,2 %
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 3 189 561 5 475 1 302 4 534
Liikevoittomarginaali ilman kertaluontoisia eriä 18,3 % 6,0 % 16,7 % 7,1 % 10,6 %
Kertaluontoiset erät 0 0 0 0 -1 098
Liikevoitto 3 189 561 5 475 1 302 3 437
Liikevoittomarginaali, % 18,3 % 6,0 % 16,7 % 7,1 % 8,0 %
Tuotekehityskulut 1 155 1 480 2 778 2 660 5 696
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 6,6 % 15,9 % 8,5 % 14,6 % 13,3 %
Liiketoiminnan rahavirta -1 525 -2 629 -1 200 -2 059 2 622
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -2 329 -7 166 -2 329 -7 166 -5 444
Investoinnit 133 310 1 008 857 4 770
Nettovelkaantumisaste, % -9,9 % -42,0 % -9,9 % -37,0 % -25,8 %
Osakekohtainen tulos, euro 0,19 0,02 0,30 -0,01 0,07
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 12 950 975 12 950 975 12 950 975 12 950 975 12 950 975

Liiketoimintanäkymät

Detection Technologyn liiketoimintanäkymät ovat muuttumattomat.

Alan arvioiden mukaan maailmanlaajuisten lääketieteellisen kuvantamislaitemarkkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti on noin 5 % vuodessa, turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden 7 % ja teollisuuden noin 5 %. Yhtiö pitää turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden kasvunäkymiä konservatiivisena ja arvioi kasvun kiihtyvän.

Detection Technology pyrkii keskipitkällä aikavälillä kasvattamaan myyntiään vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2016. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.deetee.com/investors/financial-information.html.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Detection Technologyn liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa vuonna 2015. Yhtiöllä on noin 170 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää 390 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016 (pdf)