• Company Announcements

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 20.1.2022 kello 10.00

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Carina Andersson, Richard Ingram, Pasi Koota, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Vera Backström on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Marion Björkstén. Marion Björkstén (s. 1971, KTM) toimii tällä hetkellä hallitusammatilaisena ja yrittäjänä. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa yksityispankkiirina, salkunhoitajana ja osakeanalyytikkona kotimaisissa ja kansainvälisissä varallisuuden hoitoon erikoistuneissa pankeissa. Hän on Suomen kansalainen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Pasi Kootaa, joka toimii Ahlström Capital Oy:n talousjohtajana. Detection Technology Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital BV on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Hannu Syrjälä.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kiinteät vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 65 000 euroa (2021: 60 000 euroa) ja muiden jäsenten vuosipalkkio 37 000 euroa (2021: 35 000 euroa).

Kukin hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Detection Technology Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta säilyy ennallaan ja olisi seuraava: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin kokouskohtainen palkkio 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan esitykset olivat yksimielisiä. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2022.

Nimitystoimikuntaan on kuulunut 1.9.2021 alkaen toimikunnan puheenjohtajana Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen Ahlstrom Capital BV:n edustajana sekä OP-Rahastoyhtiön hallituksen jäsen Kalle Saariaho OP-Suomi-sijoitusrahaston edustajana ja Aktia Pankin vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist Sijoitusrahasto Aktia Capitalin edustajana. Detection Technologyn hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjälä toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Detection Technology Oyj
 

Lisätietoja
Lasse Heinonen, +358 10 888 4450
Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat valodiodeista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Yhtiöllä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com