• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 25.10.2017 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017

Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina

Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 16,1 % 22,2 miljoonaan euroon (19,2)
  • Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski 5,2 % 13,3 miljoonaan euroon (14,1)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 74,8 % 8,9 miljoonaan euroon (5,1)
  • Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (4,1)
  • Liikevoittomarginaali oli 22,9 % (21,4 %)

Tammi-syyskuu 2017 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 18,3 % 61,5 miljoonaan euroon (52,0)
  • Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski 5,9 % 38,5 miljoonaan euroon (40,9)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 107,8 % 23,0 miljoonaan euroon (11,1)
  • Liikevoitto oli 12,9 miljoonaa euroa (9,6)
  • Liikevoittomarginaali oli 21,0 % (18,4 %)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 1-12/2016
Liikevaihto 22 234 19 159 61 473 51 982 75 509
Liikevaihdon kasvu, % 16,1 % 105,9 % 18,3 % 88,5 % 76,5 %
Liikevoitto 5 084 4 096 12 905 9 571 14 808
Liikevoittomarginaali, % 22,9 % 21,4 % 21,0 % 18,4 % 19,6 %
Tuotekehityskulut 1 977 1 034 5 362 3 812 6 071
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 8,9 % 5,4 % 8,7 % 7,3 % 8,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 5 378 1 624 10 869 424 5 412
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -15 166 -3 732 -15 166 -3 732 -8 337
Investoinnit 0 232 1 145 1 240 1 612
Nettovelkaantumisaste, % -41,8 % -14,2 % -41,8 % -14,2 % -27,0 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,29 0,22 0,74 0,51 0,81
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 13 425 775 12 950 975 13 425 775 12 950 975 13 425 775

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Globaali röntgenkuvantamismarkkina kasvoi kolmannella neljänneksellä suotuisasti ja vahvistimme asemaamme kilpaillulla markkinalla. Liiketoimintamme skaalautui ennakkoarviotamme paremmin. Liikevaihto kasvoi 16 % vertailukaudesta, ja yhtiömme kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa, 23 % liikevaihdosta.

Myynnin jakauma liiketoiminnoittain ja sovellusalueittain jatkoi tasoittumistaan heinä-syyskuussa. Erinomainen kysyntä jatkui MBU-liiketoimintayksikössä, jossa liikevaihto kasvoi 75 % vertailukaudesta vahvan kysynnän seurauksena. SBU-myynti laski 5 % vertailukaudesta poikkeuksellisen logistiikka-alan kysyntäpiikin tasoituttua Kiinassa, ja liiketoimintayksikön myynti jakautuikin vertailukautta tasaisemmin eri sovellusalueittain.

Olemme onnistuneet pitämään kiinteät kulumme kurissa. Odotamme erityisesti tuotekehityskulujen kasvavan loppuvuonna, ja yhtiön kasvun jatkuminen edellyttää lisäpanostusta tuotekehitykseen.

Ennustamme kasvun olevan maltillista vuoden 2017 loppuun ja ensi vuoden alussa. Olemme toistaiseksi onnistuneet menestymään markkinoilla odotuksia paremmin. Kiristynyt kilpailu ei ole vielä heijastunut tuloksentekokykyymme. Kehitämme kilpailukykyämme, ja jatkamme liiketoimintamme kehittämistä strategiamme mukaisella linjalla. Näkemyksemme mukaan keskipitkän aikavälin näkymät ovat ennallaan.”

Markkinat

Yhtiön arvion mukaan maailmanlaajuinen lääketieteen tietokonekuvantamismarkkina (CT) kasvoi katsauskaudella noin 3-5 %, turvallisuusalan 7 % ja teollisuuden röntgenlaitemarkkina noin 5 %. Detection Technologyn liikevaihto kasvoi 16,1 % (105,9 %) 22,2 miljoonaan euroon (19,2). Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (4,1), 22,9 % liikevaihdosta (21,4 %).

Detection Technologyn lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi huomattavasti markkinoita nopeammin, 74,8 % (53,5 %) vertailukaudesta, ja oli 8,9 miljoonaa euroa (5,1). MBU:n liikevaihdon kasvu oli seurausta hyvästä kysynnän jatkumisesta Pohjois-Amerikassa, onnistuneista asiakastoimituksista ja kysynnän voimistumisesta myös kehittyvillä markkinoilla, etenkin Kiinassa. MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 40,0 % (26,6 %).

Poikkeuksellisen logistiikka-alan kysyntäpiikin tasoituttua Kiinassa turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski 5,2 % (134,9 %) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 13,3 miljoonaa euroa (14,1). Liiketoimintayksikön myynti jakautui vertailukautta tasaisemmin eri turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Kysyntä on voimistunut etenkin kriittisen infrastruktuurin kuten rautatieasemien, metroasemien sekä ajoneuvojen röntgenkuvantamissovelluksissa. SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 60,0 % (73,4 %).

Maantieteellisesti myynnin jakauma oli vertailukautta tasaisempi. Aasia oli edelleen suurin markkina-alue 60,9 % (68,7 %) osuudellaan. Amerikoiden osuus liikevaihdosta kasvoi voimakkaasti ja oli 29,1 % (16,4 %). Euroopan osuus oli 10,0 % (14,8 %). Myynti viidelle suurimmalle asiakkaalle oli 62,0 % (65,1 %) yhtiön kokonaisliikevaihdosta.

Tammi-syyskuussa 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi 18,3 % 61,5 miljoonaan euroon (52,0). Liikevoitto oli 12,9 miljoonaa euroa (9,6), mikä on 21,0 % liikevaihdosta (18,4 %).

MBU:n liikevaihto kasvoi 107,8 % 23,0 miljoonaan euroon (11,1). SBU:n liikevaihto oli 38,5 miljoonaa euroa (40,9), mikä on 5,9 % pienempi kuin vertailuajankohtana. MBU:n osuus liikevaihdosta oli 37,4 % (21,3 %) ja SBU:n 62,6 % (78,7 %).

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2017 Aasian osuus liikevaihdosta oli 58,3 % (73,6 %), Amerikoiden 27,7 % (12,3 %) ja Euroopan 14,0 % (13,8 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta tammi-syyskuussa oli 55,6 % (63,8 %).

Strategia

Yhtiö on edennyt strategian toteuttamisessa suunnitelmansa mukaisesti. Tuotekehitysprojektit ja panostukset uusien teknologioiden kehittämiseen etenivät suunnitellusti. Katsauskaudella Detection Technology keskittyi kehittämään tietojärjestelmiään tukemaan entistä tehokkaammin yhtiön liiketoiminnan kasvutavoitteita ja käynnisti projektit toiminnanohjaus- (ERP), tuotetiedon- (PDM)- ja tuotantotietojen- (MES/PDC) hallintajärjestelmien uusimiseksi.

Liiketoimintanäkymät

Yhtiö odottaa kasvun olevan maltillista vuoden 2017 viimeisellä ja 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Kysyntään liittyy epävarmuutta, ja kilpailun kiristyminen saattaa heijastua tuotehintoihin. Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät ovat ennallaan. Yhtiö pyrkii keskipitkällä aikavälillä kasvattamaan myyntiään vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Tilinpäätöstiedote 2017

Detection Technology julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 2017 perjantaina helmikuun 2. päivänä 2018.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 77 prosenttia 76 miljoonaan euroon vuonna 2016. Yhtiöllä on yli 200 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj Liiketoimintakatsaus Tammi-Syyskuu 2017 (pdf)