• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 26.10.2016 klo 09.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016

Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui

Heinä-syyskuu 2016 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 105,9 % 19,2 miljoonaan euroon (9,3)
  • Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 134,9 % 14,1 miljoonaan euroon (6,0)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 53,5 % 5,1 miljoonaan euroon (3,3)
  • Liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (0,4)
  • Liikevoittomarginaali oli 21,4 % (4,2 %)

Tammi-syyskuu 2016 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 88,5 % 52,0 miljoonaan euroon (27,6)
  • SBU:n liikevaihto kasvoi 146,6 % 40,9 miljoonaan euroon (16,6)
  • MBU:n liikevaihto kasvoi 0,7 % 11,1 miljoonaan euroon (11,0)
  • Liikevoitto oli 9,6 miljoonaa euroa (1,7)
  • Liikevoittomarginaali oli 18,4 % (6,2 %)

(Luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Liikevaihto 19 159 9 305 51 982 27 570 42 782
Liikevaihdon kasvu, % 105,9 % 6,8 % 88,5 % 17,9 % 29,2 %
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 4 096 799 9 571 2 101 4 534
Liikevoittomarginaali ilman kertaluontoisia eriä 21,4 % 8,6 % 18,4 % 7,6 % 10,6 %
Kertaluontoiset erät 0 -410 0 -410 -1 098
Liikevoitto 4 096 394 9 571 1 696 3 437
Liikevoittomarginaali, % 21,4 % 4,2 % 18,4 % 6,2 % 8,0 %
Tuotekehityskulut 1 034 1 681 3 812 4 339 5 696
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 5,4 % 18,1 % 7,3 % 15,7 % 13,3 %
Liiketoiminnan rahavirta 1 624 -663 424 -2 722 2 622
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -3 732 -5 187 -3 732 -5 187 -5 444
Investoinnit 232 463 1 240 1 302 4 770
Nettovelkaantumisaste, % -14,2 % -27,0 % -14,2 % -27,0 % -25,8 %
Osakekohtainen tulos, euro 0,22 0,02 0,51 -0,03 0,07
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 12 950 975 12 950 975 12 950 975 12 950 975 12 950 975


Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Kolmas neljännes oli oivallinen, sekä liikevaihto että liikevoitto jatkoivat vahvaa kasvua. Liikevaihto kasvoi 106 %, ja liikevoitto oli 21 % liikevaihdosta.

Läpivalaisumarkkinoiden kasvu jatkui kaikilla päämarkkina-alueillamme. Liiketoimintamme kasvoi näitä nopeammin, keskityimme voimakkaimmin kasvaviin segmentteihin ja kasvatimme asiakaskuntaamme.

Tuotekehitysprojektimme ja uusien tuotteiden lanseerauksemme onnistuivat hyvin. Katsauskauden tuotekehityskulut olivat kausiluonteisesti alkuvuotta alemmalla tasolla. Myynti kasvoi molemmissa liiketoimintayksiköissämme, SBU:n liikevaihto kasvoi 135 % ja MBU:n liikevaihto 54 % kolmannella neljänneksellä.

Yhtiön suurimmalla markkinalla Kiinassa kysyntä jatkui voimakkaana tullin läpivalaisuvaatimusten, lentokenttien uudisrakentamisen ja modernisoinnin sekä logistiikka-alan kuvantamistarpeiden seurauksena.

MBU:n uudet asiakasprojektit siirtyivät tuotantoon ja toimitukset alkoivat suunnitelmamme mukaisesti.

Uskomme myynnin jatkuvan vahvana loppuvuoden, vuodesta 2016 on tulossa meille poikkeuksellisen hyvä. Vahvan kasvuvuoden jälkeen ennakoimme myynnin tasoittuvan ja kilpailun kiristyvän alkuvuodesta 2017.”

Markkinat

Detection Technologyn arvion mukaan maailmanlaajuisten turvallisuusalan röntgenlaitteiden markkina kasvoi katsauskaudella noin 8 %. Myös uusimmat markkinatutkimukset arvioivat kasvuksi 8 % vuonna 2016 ja noin 7 % vuosina 2017-2018. Kasvu on seurausta globaalisti lisääntyneistä turvallisuusriskeistä sekä erityisesti kehittyvillä markkinoilla kasvavasta lentoliikenteestä. Teollisuuden sovelluksissa keskimääräinen kasvuvauhti on ollut 5 %. Avainmarkkinoista Kiina, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka kasvavat muita markkinoita voimakkaammin.

Kiinassa kasvua on ajanut tullin lisääntynyt läpivalaisuteknologian käyttö, lentokenttien uudisrakentaminen ja uusiminen sekä erilaisten pakettilähetysten tarkistaminen. Hintakilpailu on kiristynyt.

Detection Technologyn Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 135 % edellisvuoteen verrattuna, ja oli 14,1 miljoonaa euroa (6,0). SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 73 % (64 %).

Maailmanlaajuinen lääketieteen tietokonekuvantamismarkkina (CT) kasvoi katsauskaudella yhtiön arvion mukaan noin 5 %. Kysyntä vahvistuu erityisesti Kiinassa, missä on tarve modernisoida terveydenhuollon laitteistoa. Myös Pohjois-Amerikassa kysyntä on piristymässä.

Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 54 % ollen 5,1 miljoonaa euroa (3,3). MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 27 % (36 %).

Maantieteellisesti Aasian osuus yhtiön liikevaihdosta oli vuoden kolmanneksella neljänneksellä 69 % (61 %). Euroopan osuus oli 15 % (18 %) ja Amerikan 16 % (21 %). Myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla.

Strategia

Katsauskaudella yhtiö keskittyi strategiansa mukaisesti MBU:n uusien tuotteiden tuotannon käynnistämiseen ja varmistamaan kapasiteetin riittävyyden. Lisäksi yhtiö on jatkanut sekä teknologiapohjansa että asiakaskuntansa laajentamista.

Liiketoimintanäkymät

Detection Technology arvioi koko vuoden 2016 kasvun ja kannattavuuden muodostuvan poikkeuksellisen vahvaksi. Vuoden 2015 lopulla käyttöön otettu Pekingin uusi tehdas on mahdollistanut toimitusmäärien merkittävän kasvun vuonna 2016. Vahvan kasvuvuoden jälkeen vuoden 2017 myynnin odotetaan tasoittuvan ja kilpailun kiristyvän.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät ovat ennallaan. Yhtiö pyrkii keskipitkällä aikavälillä kasvattamaan myyntiään vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Tilinpäätöstiedote 2016

Detection Technology julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 2016 helmikuun 3. päivänä 2017.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Detection Technologyn liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa vuonna 2015. Yhtiöllä on noin 170 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää 390 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj Liiketoimintakatsaus Tammi-Syyskuu 2016 (pdf)