• Company Announcements

Detection Technology Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 27.4.2021 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2021

Detection Technology Q1 2021: Vaisu vuoden alku, käänne kaksinumeroiselle kasvu-uralle

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto laski -8,0 % 18,3 miljoonaan euroon (19,9)
  • Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 11,3 % 2,4 miljoonaan euroon (2,2)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 20,1 % 10,1 miljoonaan euroon (8,4)
  • Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -37,7 % 5,8 miljoonaan euroon (9,4)
  • Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (1,2)
  • Liikevoittomarginaali oli 7,5 % (5,9 %)
     

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 1-3/2021 1-3/2020 1-12/2020
Liikevaihto 18 323 19 917 81 561
Liikevaihdon muutos, % -8,0 % -13,6 % -20,4 %
Liikevoitto 1 382 1 181 8 714
Liikevoittoprosentti, % 7,5 % 5,9 % 10,7 %
Tuotekehityskulut 2 405 2 618 9 827
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 13,1 % 13,1 % 12,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 1 707 3 387 7 522
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -20 641 -23 076 -19 364
Investoinnit 430 695 3 081
Nettovelkaantumisaste, % -36,2 % -38,8 % -33,1 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,09 0,06 0,47
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 375 430 14 375 430 14 375 430

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Vaikka sekä lääketieteen että teollisuussovellusten myynti kasvoi kaksinumeroisesti, kokonaisuutena vuoden alku oli vaisu, sillä korona ei vielä hellittänyt otettaan turvallisuusmarkkinasta. Uskomme, että pahimmat kysyntähaasteet ovat nyt takana, ja yhtiö kääntyy kasvu-uralle toiselta vuosineljännekseltä alkaen. Lääketieteen CT-kysyntä voimistuu, ja teollisuussovellusten kysyntä jatkuu vakaana. Lisäksi turvallisuusmarkkinassa on ilmassa orastavia positiivisia signaaleja. Olemme varovaisen optimistisia, että käänne turvallisuussovellusten kysynnässä tapahtuu toisen neljänneksen lopussa.

MBU-myynti kasvoi voimakkaasti hyvän lääketieteen CT-kysynnän vetämänä erityisesti Kiinassa. Myyntiä avitti pääosin kaksi markkina-ajuria: Investoinnit terveydenhuollon infraan ja korkeamman vaatimustason CT-laitekysyntä. Uuden sukupolven tuotteet tukivat MBU-myynnin kasvua, esimerkiksi X-Tile-standardiratkaisumme on myynyt erityisen hyvin. X-Panel-myynti ei ole käynnistynyt odotuksiemme mukaisesti, mutta uskomme, että kaupalliset toimitukset kiihtyvät tämän vuoden aikana.

Niin ikään teollisuusratkaisuiden myynti oli kokonaisuutena hyvä elintarvike-, lääke- ja kaivosteollisuuden kysynnän jatkuttua vakaana. Muilla teollisuuden sovellusalueilla kysyntä on elpymässä, joskin hienoista investointivarovaisuutta oli edelleen. Viime vuonna alkanut menestys uusasiakashankinnassa jatkui, ja pääsimme mukaan mielenkiintoisiin uusiin tuoteprojekteihin. Odotamme IBU:lta myynnin kasvua ja etenkin pitkän tähtäimen roolia uusien bisnesmahdollisuuksien tunnistamisessa sekä markkinaosuuksien voittamista korkeamman vaatimustason ilmaisinratkaisuilla. ”Beyond hardware” -johtoajatuksemme mukaisesti etsimme mahdollisuuksia tuotteistaa laitteistojen lisäksi myös ohjelmistoja ja palveluita.

Positiivista on, että kotimaan lentoliikenne on palautunut monissa maissa lähelle pandemiaa edeltänyttä tasoa, ja rahtiliikenne on piristynyt. Pysähtyneisyys kansainvälisessä matkustajaliikenteessä ei kuitenkaan hellittänyt, minkä seurauksena ilmailualan kysyntä oli edelleen poikkeuksellisen heikko. Lisäksi kokoontumisrajoitukset ja investointien lykkääntyminen sekä kriittisen infran hankkeissa että rajatarkastuspisteillä heikensivät turvallisuussovellusten kysyntää. Tämän seurauksena SBU-myynti laski, mutta laskukerroin loiveni jo edeltävältä vuosineljännekseltä.

Vaikka kokonaisliikevaihtomme laski, tuloskuntomme koheni vertailukaudesta. Vuoden alusta lähtien emme enää ole saaneet sijaintivaltioidemme hallintojen myöntämiä koronahuojennuksia, jotka kohdistuivat palkkojen sivukuluihin. Kulukuurimme, tuotemiximme ja Kiinan tytäryhtiömme Korkean ja Uuden Teknologian (HNTE) -viranomaisluokituksen tuomat veronkevennykset pitivät kannattavuutemme hyvänä.

DT-2025-strategian hengessä olemme jatkaneet liiketoimintamme kehittämistä kilpailukykymme ja tulevan kasvun turvaamiseksi. Olemme keskittyneet muun muassa ottamaan haltuun ennätyksellisen määrän uusia asiakkuuksia, vauhdittamaan tuotekehityssykliä ja organisoitumaan uuden liiketoimintamallimme mukaisesti. Nyt raportoimme ensimmäistä kertaa liikevaihdon jakauman kolmen liiketoimintayksikkömme osalta.

Liiketoimintanäkymämme ovat parantuneet edellisestä katsauskaudesta. Odotamme lääketieteen CT-kysynnän voimistuvan ja MBU-myynnin kasvavan jopa ensimmäistä vuosineljännestä voimakkaammin toisella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla. IBU-myynnin odotetaan kehittyvän tasaisesti toisella vuosineljänneksellä ja kasvavan toisella vuosipuoliskolla, mutta kysynnässä voi olla vaihtelua. Tämän hetkisen näkemyksemme mukaan SBU-myynti alkaa kasvaa toisen vuosineljänneksen loppua kohti ja myynnin kasvu jatkuu toisella vuosipuoliskolla, mutta kysyntään liittyy epävarmuutta, sillä muun muassa rokotekattavuus ja rokotetodistuskäytännön käyttöönottoaikataulu vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja kokoontumisiin. Konsernitasolla odotamme kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti toisella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla 2021 pääasiassa vahvan lääketieteen kysynnän vetämänä.

Vaikka markkinoilta on tullut positiivisia signaaleja ja koronapandemian hallinta on edistymässä, näkyvyys turvallisuussegmentissä on edelleen rajoittunut, vaikkakin aikaisempaa vähemmän. Lisäksi elektronisten komponenttien ja muiden materiaalien saatavuuteen liittyy riskejä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että pystymme hallitsemaan toimitusketjua, mutta saatavuushaasteet ja pidemmät toimitusajat voivat vaikuttaa kykyymme vastata muutoksiin. Näin ollen liiketoimintaamme kohdistuu epävarmuutta. Jatkamme kasvumme turvaamista ja pidämme keskipitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteemme ennallaan.”

Markkinat

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä koronaviruspandemian vaikutukset markkinakasvuun vaihtelivat segmenttikohtaisesti. Lääketieteen markkina kasvoi Detection Technologyn odotuksia paremmin ja teollisuuden markkina yhtiön odotusten ja alan asiantuntija-arvioiden mukaisesti, mutta turvallisuusmarkkinoilla pandemian aiheuttama markkinahäiriö jatkui. Turvallisuussovellusten kysynnän lasku oli liian suuri lääketieteen ja teollisuusmyynnin kompensoitavaksi. Detection Technologyn kokonaisliikevaihto laski -8,0 % (-13,6 %) ja oli 18,3 miljoona euroa (19,9).

Elintarvike-, lääke- ja kaivosteollisuuden kuvantamisratkaisuiden vakaa kysyntä jatkui katsauskaudella tammi-maaliskuu 2021. Muilla teollisuuden sovellusalueilla kysynnän elpyminen on alkanut, mutta yksittäisiä tuoteprojekteja on lykkääntynyt koronapandemian laukaiseman investointivarovaisuuden jatkuttua. Kokonaisuutena yhtiön teollisuusratkaisuiden kysyntä oli kuitenkin hyvä, minkä seurauksena Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 11,3 % ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,2). IBU:n osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 13,3 % (11,0 %).

Lääketieteen CT-kysyntä jatkui hyvänä etenkin Kiinassa, missä on tehty mittavia investointeja terveydenhuollon infrastruktuuriin, ja muillakin päämarkkinoilla kysyntä voimistui. Kysyntä kohdistui pääasiassa korkeamman vaatimustason CT-kuvantamisratkaisuihin. Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 20,1 % vertailukaudesta ja oli 10,1 miljoonaa euroa (8,4). MBU-myynnin kasvu tuli pääasiassa uuden sukupolven CT-tuotteista kuten X-Tile-standardiratkaisusta. Hammaslääketieteen kysynnän normalisoituminen kiihtyi kaikilla kohdemarkkinoilla Kiina vetoisesti, ja yhtiö odottaa X-Panel-myyntiä kyseisestä segmentistä. MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 54,9 % (42,1 %).

Kotimaan lentoliikenne on alkanut palautua monissa maissa ja on nyt lähellä koronapandemiaa edeltänyttä tasoa, ja lentorahtiliikenteessä on piristymisen merkkejä. Sen sijaan kansainvälisen matkustajalentoliikenteen pysähtyneisyys jatkui, minkä seurauksena ilmailualan kysyntä oli poikkeuksellisen alhainen. Lisäksi joukkokokoontumisia koskevat laajat rajoitukset, kriittisen infrastruktuurin elvytys- ja muiden hankkeiden hidas eteneminen ja investointien lykkääntyminen rajatarkastuspisteillä heikensivät turvallisuussovelluksien kysyntää. Tämän seurauksena Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -37,7 % edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 5,8 miljoonaa euroa (9,4). SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 31,8 % (47,0 %).

Aasian ja Tyynenmeren maiden (APAC) osuus yhtiön liikevaihdosta kasvoi lähes viisitoista prosenttiyksikköä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja se oli maantieteellisesti yhtiön suurin markkina-alue 76,5 % (61,9 %) osuudellaan. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) osuus oli 17,6 % (21,6 %) ja Amerikoiden 5,9 % (16,5 %). Turvallisuusmarkkinan pysähtyneisyys Amerikoissa ja lääketieteen laitevalmistuksen tuotannon siirrot Aasian vaikuttivat myynnin jakaumaan maantieteellisesti. Yhtiön viiden suurimman asiakkaan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 58,2 % (62,7 %).

Strategia

Detection Technology on jatkanut DT-2025-strategian toteuttamista ja liiketoiminnan kehittämistä kilpailukykynsä turvaamiseksi. Yhtiö keskittyi uusasiakashankintaan, vuonna 2020 voitettujen asiakkuuksien ennätyksellisen määrän haltuunottoon, asiakaspalvelun terävöittämiseen, tuoteportfolion ja uusien tuoteratkaisuiden kehittämiseen ja tuotekehityssyklin vauhdittamiseen. Lisäksi yhtiö on organisoitunut uuden liiketoiminta- ja raportointimallinsa mukaisesti.

Detection Technology otti käyttöön uuden liiketoiminta- ja raportointirakenteen 1.1.2021. Siinä yhtiön Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikkö (SBU) jaettiin kahdeksi erilliseksi liiketoimintayksiköksi. Uusien liiketoimintayksiköiden nimet ovat Turvallisuus-liiketoimintayksikkö (SBU) ja Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikkö (IBU). Yhtiön Lääketieteellinen liiketoimintayksikkö (MBU) säilyi ennallaan. Yhtiö on mukauttanut liikevaihtojakauman esitystapaa taloudellisessa raportoinnissa vastaamaan uutta liiketoimintarakennetta vuoden 2021 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Uusi organisaatiorakenne terävöittää piilevien markkinasignaalien ja asiakastarpeiden tunnistamista ja tarjoaman kohdentamista. SBU:n fokus on turvallisuussovellusmyynnissä, ja IBU keskittyy teollisuusmyynnin lisäksi tuomaan markkinoille korkeamman jalostusasteen ilmaisinratkaisuja, joissa ohjelmistoilla ja algoritmeilla on aikaisempaa merkittävämpi rooli. ”Beyond hardware” -johtoajatuksen mukaisesti yhtiö etsii mahdollisuuksia tuotteistaa laitteistojen lisäksi myös ohjelmistoja ja palveluita.

Koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan

Detection Technology raportoi koronapandemian vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan tilinpäätöstiedotteessa tammi-joulukuu 2020. Kyseisen raportin julkaisun jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia pandemian vaikutuksissa yhtiön liiketoimintaan.

Yhtiön arvion mukaan koronan seurannaisvaikutukset laskivat kokonaisliikevaihtoa noin kolmanneksen tammi-maaliskuussa 2021. Vaikka yhtiön liikevaihto laski, tuloskunto koheni vertailukaudesta. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (1,2), 7,5 % liikevaihdosta (5,9 %). Tuotemixin painottuminen korkeamman vaatimustason sovelluksiin, kustannussäästöt ja Kiinan tytäryhtiön Korkean ja Uuden Teknologian (HNTE) –viranomaisluokituksen tuomat veronkevennykset kohensivat kannattavuutta. Yhtiö ei enää saanut sijaintivaltioiden hallintojen myöntämiä palkkojen sivukuluhuojennuksia, joita se sai 1,2 miljoonaa euroa pandemian seurauksena katsauskaudella tammi-joulukuu 2020.

Elektronisten komponenttien ja muiden materiaalien saatavuudessa ei ollut merkittäviä haasteita ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta saatavuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Pandemialla ei ole ollut suoria henkilöstövaikutuksia.

Detection Technologyn näkemyksen mukaan on liian aikaista arvioida koronapandemia pidemmän aikavälin vaikutuksia. Yhtiö toteuttaa jatkuvasti toimenpiteitä koronapandemian liiketoimintaa haittaavien seurannaisvaikutusten vähentämiseksi.

Liiketoimintanäkymät

Ennen koronapandemian puhkeamista asiantuntijat arvioivat maailmanlaajuisten lääketieteellisten röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden kasvavan keskimäärin noin 5 % vuodessa, turvallisuussegmentin noin 6 % ja teollisuussegmentin noin 5 % vuodessa. Detection Technologyn näkemyksen mukaan lääketieteen ja teollisuuden markkinat kasvavat asiantuntija-arvion mukaisesti, mutta pandemian aiheuttama markkinahäiriö jatkuu turvallisuusmarkkinoilla siten, että kyseinen markkina laskee vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja kääntyy kasvuun toisella.

Detection Technology odottaa kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti toisella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla 2021. Yhtiö ennakoi lääketieteen CT-kysynnän voimistuvan ja MBU-myynnin kasvavan ensimmäistä vuosineljännestä voimakkaammin toisella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla. IBU-myynnin odotetaan olevan samalla tasolla kuin vertailukaudella toisella vuosineljänneksellä ja kasvavan toisella vuosipuoliskolla. SBU-myynti kääntyy kasvuun toisen vuosineljänneksen lopussa ja kasvaa toisella vuosipuoliskolla, mutta kysyntään liittyy epävarmuutta.

Pandemian vuoksi maailman talouteen ja yhtiön liiketoimintaan on kohdistunut poikkeuksellista ja tilapäistä epävarmuutta erityisesti turvallisuusmarkkinoilla, ja yhtiön kohdemarkkinoiden kysynnän ennustettavuus on edelleen tavanomaista heikompi. Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin

Puolivuosikatsaus 2021

Detection Technology julkaisee puolivuosikatsauksen elokuun 3. päivänä 2021.

Espoo 26.4.2021

Hallitus, Detection Technology Oyj

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat valodiodeista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021 (pdf)