• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 26.4.2016 klo 09.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2016

Detection Technology Q1: Liikevaihto kasvoi merkittävästi, tulos tavoitetasolla

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 71,3 % (29,5 %) 15,4 miljoonaan euroon (9,0)
  • Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 116,3 % (55,0 %) 11,9 miljoonaan euroon (5,5) ja lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) 0,2 % (3,0 %) 3,5 miljoonaan euroon (3,5)
  • Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluontoisia eriä oli 2,3 miljoonaa euroa (1,1)
  • Liikevoittomarginaali (EBIT-%) ilman kertaluontoisia eriä oli 14,9 % (12,7 %)
  • Keskipitkän aikavälin liikevaihto- ja kannattavuustavoitteet ennallaan

 (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) Q1 2016 Q1 2015 Muutos % 2015
Liikevaihto 15 373 8 973 71,3 % 42 782
Liikevaihdon kasvu % 71,3 % 29,5 % 29,2 %
Liikevoitto, ilman kertaluontoisia eriä 2 287 1 139 100,8 % 4 534
Liikevoittomarginaali %, ilman kertaluontoisia eriä 14,9 % 12,7 % 10,6 %
Kertaluontoiset erät 0 398 1 098
Liikevoitto 2 287 741 208,6 % 3 437
Liikevoittomarginaali % 14,9 % 8,3 % 8,0 %
Tuotekehityskulut 1 623 1 178 37,8 % 5 696
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 10,6 % 13,1 % 13,3 %
Liiketoiminnan rahavirta 325 570 -43,0 % 2 622
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -3 987 -9 256 -56,9 % -5 444
Investoinnit 875 547 60,0 % 4 770
Nettovelkaantumisaste, % -18,9 % -46,9 % -25,8 %
Osakekohtainen tulos, euro 0,11 -0,03 0,07
Osakkeiden määrä jakson päättyessä 12 950 975 12 950 975 12 950 975

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Ensimmäinen neljännes oli vahva avaus vuoteen 2016. Detection Technologyn liikevaihto kasvoi 71 % ja liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa, 15 % liikevaihdosta. Suuri vaihtelu neljänneksittäin on kuitenkin tyypillistä liiketoiminnallemme.

Kasvu oli seurausta voimakkaasta turvallisuusalan tuotteidemme kysynnästä Aasiassa. Erityisesti Kiinassa tarve läpivalaista erilaisia pakettilähetyksiä on lisääntynyt ja sen seurauksena asiakkaidemme laitemyynti on tilapäisesti kasvanut ennustettua nopeammin. SBU:n liikevaihto kasvoi 116 % vuodentakaisesta lisääntyneen kysynnän takia.

MBU:n liikevaihto kasvoi ainoastaan 0,2 %. MBU:n uudet asiakasprojektit etenivät kuitenkin suunnitellusti ja osa niistä siirtyy tuotantoon loppuvuonna.

Viime vuoden lopussa alkanut poikkeuksellinen kysyntä turvallisuusalan röntgenlaitteissa jatkui alkuvuonna, ja odotamme kysyntätilanteen normalisoituvan loppuvuoden aikana.

Panostuksemme jatkuvat strategiamme mukaisesti ja näkyvät muissa liiketoiminnoissamme sekä maantieteellisesti että tuoteryhmittäin keskipitkällä aikavälillä.”

Markkinat

Detection Technologyn arvion mukaan ensimmäisellä neljänneksellä globaali turvallisuusalan röntgenlaitteiden markkina kasvoi Homeland Security Research Corporationin (HSRC) vuotuista kasvuennustetta (5-7 %) hieman enemmän Aasian kysynnän seurauksena. Teollisuuden sovelluksissa kasvu oli 5 %:n luokkaa. Turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi huomattavasti markkinoita nopeammin ensimmäisellä neljänneksellä, 116 % vuoden takaisesta (55 %) ja oli 11,9 miljoonaa euroa (5,5). SBU:n osuus yhtiön koko liikevaihdosta oli 77 % (61 %).

Maailmanlaajuinen lääketieteen tietokonekuvantamismarkkina (CT) kasvoi yhtiön arvion mukaan Frost & Sullivanin ennustamaa 5 %:n keskimääräräistä kasvuvauhtia hitaammin, ollen arviolta 2-3 % katsauskaudella. Yhtiön lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 0 % (3 %) ollen 3,5 miljoonaa euroa (3,5). MBU:n osuus yhtiön koko liikevaihdosta oli 23 % (39 %).

Maantieteellisesti Aasian osuus yhtiön liikevaihdosta kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 76 %:iin (53 %). Euroopan osuus oli 13 % (24 %) ja Amerikan 12 % (23 %).

Yhtiö arvioi vuotuisen markkinakasvun olevan noin 7 % turvallisuusalan ja 5 % teollisuuden röntgenlaitteissa. Lääketieteellisten tietokonekuvantamislaitteiden keskimääräisen kasvuvauhdin arvioidaan olevan noin 5 % maailmanlaajuisesti.

Strategia

Detection Technologyn strategian toteuttaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Yhtiö on jatkanut sekä teknologiapohjansa että asiakaskuntansa laajentamista vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Liiketoimintanäkymät

Detection Technologyn liiketoimintanäkymät ovat muuttumattomat. Yhtiö pyrkii keskipitkällä aikavälillä kasvattamaan myyntiään vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 13-14.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Detection Technologyn liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa vuonna 2015. Yhtiöllä on noin 160 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää 340 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj Liiketoimintakatsaus Tammi-Maaliskuu 2016 (pdf)