• Company Announcements

Detection Technology Oyj tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2022

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 2.2.2023 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2022

Detection Technology Q4 2022: Ennätyksellinen liikevaihto, kannattavuus kohenemassa

Loka-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 14,1 % 28,2 miljoonaan euroon (24,7)
 • Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 34,5 % 4,6 miljoonaan euroon (3,4)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -6,6 % 12,7 miljoonaan euroon (13,6)
 • Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 41,0 % 10,9 miljoonaan euroon (7,8)
 • Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (3,0)
 • Liikevoittoprosentti oli 9,9 % (12,0 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,19)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,16 euroa (0,19)

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 9,8 % 98,6 miljoonaan euroon (89,8)
 • IBU:n liikevaihto kasvoi 25,8 % 16,1 miljoonaan euroon (12,8)
 • MBU:n liikevaihto laski -2,0 % 48,1 miljoonaan euroon (49,1)
 • SBU:n liikevaihto kasvoi 23,1 % 34,4 miljoonaan euroon (27,9)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 6,1 miljoonaa euroa (10,6)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 6,2 % (11,8 %)
 • Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (10,6)
 • Liikevoittoprosentti oli 5,9 % (11,8 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,64)
 • Osakekohtainen tulos (laimennettu) oli 0,35 euroa (0,63)
 • Osinko 0,20 euroa osakkeelta* (0,35)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.) (*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Turvallisuus- ja teollisuussovellusmyynti kasvoi voimakkaasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kokonaisliikevaihto olikin ennätyksellinen, vaikka lääketieteen myynti jäi odotuksistamme. Saimme kaikki toimitukset tehtyä Kiinan koronasuluista huolimatta, kiitos vahvan eri toimintojen ylittävän yhteis- ja tiimityön. Kannattavuutemme koheni edelliseltä katsauskaudelta, ja positiivinen trendi voimistuu kasvurajoituksien poistuessa ja toimintaedellytysten selkeytyessä globaalisti.

Liikevaihtomme kasvoi neljännes neljännekseltä koko vuoden. Tästä huolimatta vuotuinen liikevaihtomme jäi hieman alle 100 miljoonan euron rajapyykin. Komponenttihaasteet hellittivät loppuvuodesta, samalla kun Kiina on purkanut koronarajoituksia. Uusi vuosi näyttäytyykin kasvulle suosiollisempana, vaikka markkinatilanteessa on epävarmuutta.

Tuotemuutosten ansiosta toimituskykymme koheni, ja IBU:n neljännesmyynti kasvoi ennätykselliselle tasolle. Lisäksi myynnin hyvään kehitykseen vaikuttivat vuoden aikana saadut uudet asiakkuudet. Kysyntä jatkui hyvänä kaikissa teollisen kuvantamisen sovelluksissa.

Pidemmällä aikavälillä lääketieteen sovellusten kysyntä on positiivinen, mutta markkinassa oli pehmentymistä koronahaasteiden edelleen sekoittaessa kysyntädynamiikkaa. MBU-myynti jäi odotuksista markkinan pehmentymisen, alhaisemman kasvun toimitusketjuvaikutusten ja komponenttipulan seurauksena. Lisäksi asiakasmaksujen viivästyminen aivan vuoden lopussa siirsi joitakin MBU-toimituksia.

Turvallisuusmarkkinan elpyminen jatkui, mutta koronapandemiaa edeltävään markkinakokoon on vielä matkaa. Lisäksi onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuttamme tietokonetomografia- (CT) ja korkeamman vaatimustason viivaskannaussovelluksissa, kun taas uudet asiakkuudet kirittivät loppuvuoden myyntiä.

Vuonna 2022 olemme pyrkineet parantamaan asiakaskokemusta ja pitämään kiinni olemassa olevista asiakkuuksistamme komponenttipulasta huolimatta. Onnistuimme saamaan lähes parikymmentä uutta asiakasta. Aktiiviasiakkaidemme määrä katsauskauden lopussa oli noin 390.

Liiketoiminnan tukemiseen tarvitut kertaluonteiset spottiostot, logistiikkakulut ja tuotemuutosprojektit rasittivat kannattavuutta viimeisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi komponenttihaasteista johtuen merkittävä osa toimituksista ajoittui joulukuulle, mikä lisäsi ylitöitä. Kannattavuutemme kuitenkin koheni edeltävältä vuosineljännekseltä, ja luotamme siihen, että sama kehitys kohti kannattavuustavoitettamme jatkuu.

Keskipitkällä aikavälillä pyrimme saavuttamaan 15 prosentin liikevoittomarginaalin. Uskomme kasvun jatkuvan hyvänä vuonna 2023, mutta odotamme kannattavuutemme jäävän jonkin verran alle tavoitetason. Koronavuosien aikaiset kasvupanostukset, tuotteiden uudelleensuunnittelu ja palkkainflaatio rasittavat vielä kannattavuutta kunnes riittävän myynnin- ja tuottavuuden kasvun ansiosta pääsemme tavoitetasolle.

Etsimme ja luomme aktiivisesti tulevan kasvun mahdollistajia. Katsauskaudella teimme päätöksen laajentaa Oulun tuotantoa, jotta pystymme tarjoamaan entistä laajemman valikoiman EU-alkuperätuotteita. Laajennustyöt käynnistyvät toisella ja valmistuvat viimeisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi vahvistimme standardiratkaisuidemme tarjoamaa lääketieteen CT-sovelluksiin.

Kasvurajoitteet ovat poistumassa, ja olemme startanneet uuteen vuoteen entistä vahvemmasta asemasta. Odotamme kaikkien liiketoimintojemme kasvavan kaksinumeroisesti sekä ensimmäisellä vuosineljänneksellä että ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2023.”
 

Avainluvut

(EUR 1 000) 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
Liikevaihto 28 226 24 747 98 580 89 813
Liikevaihdon muutos, % 14,1 % 24,3 % 9,8 % 10,1 %
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 2 804 2 962 6 135 10 580
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä, % 9,9 % 12,0 % 6,2 % 11,8 %
Kertaluontoiset erät 0 0 335 0
Liikevoitto 2 804 2 962 5 801 10 580
Liikevoittoprosentti, % 9,9 % 12,0 % 5,9 % 11,8 %
Tuotekehityskulut 3 069 3 038 12 549 10 951
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 10,9 % 12,3 % 12,7 % 12,2 %
Liiketoiminnan rahavirta 3 730 3 288 -294 7 121
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -20 584 -27 633 -20 584 -27 633
Investoinnit 654 664 1 628 1 359
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,5 % 15,1 % 7,5 % 15,1 %
Nettovelkaantumisaste, % -28,4 % -37,6 % -28,4 % -37,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,19 0,35 0,64
Osakekohtainen tulos (laimennettu), euroa 0,16 0,19 0,35 0,63
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 655 930 14 655 930 14 655 930 14 655 930
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 14 655 930 14 605 097 14 655 930 14 500 514
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 14 655 930 14 850 713 14 717 042 14 766 934

Liiketoimintanäkymät

Detection Technologyn näkemyksen mukaan kysyntä jatkuu vahvana turvallisuus- ja teollisuussovelluksissa ja hyvänä lääketieteen. Yhtiö odottaa kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2023.

Ukrainan sodan välilliset vaikutukset, inflaatio, energiakriisi, Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteet ja geopoliittinen tilanne luovat epävarmuutta. Lisäksi yhtiön joidenkin asiakkaiden varastot ovat kasvaneet. Materiaalien saatavuuteen liittyvät suorat ja välilliset riskit ovat pienentyneet. Materiaali- ja komponenttipulan vaikutus on otettu rajoittavana tekijänä huomioon näkymissä, mutta saatavuuden heikentyminen voi vaikuttaa liiketoimintanäkymiin.

Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Q4 2022 webcast

Detection Technologyn toimitusjohtaja Hannu Martola esittelee neljännen vuosineljänneksen ja tammi-joulukuun tuloskehitystä ja tapahtumia analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille webcast-lähetyksessä. Englanninkielinen, suora verkkolähetys alkaa 2.2.2023 kello 13.00.

Linkki lähetykseen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.deetee.com/reports-and-presentations/webcasts/. Lähetyksen tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn tilinpäätöstiedotteesta tammi-joulukuu 2022. Raportti kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Hallitus, Detection Technology Oyj

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisu- ja palvelutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2022 (pdf)