• Company Announcements

Detection Technology Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 3.8.2022 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2022

Detection Technology Q2 2022: Kysyntä kasvoi, myyntiä siirtyi yllättävästä takaiskusta

Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto laski -3,3 % 22,8 miljoonaan euroon (23,5)
 • Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto kasvoi 29,4 % 4,0 miljoonaan euroon (3,1)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -25,2 % 10,1 miljoonaan euroon (13,6)
 • Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 25,4 % 8,6 miljoonaan euroon (6,9)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 1,2 miljoonaa euroa (3,0)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 5,2 % (12,6 %)
 • Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (3,0)
 • Liikevoittoprosentti oli 3,8 % (12,6 %)

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,9 % 43,1 miljoonaan euroon (41,9)
 • IBU:n liikevaihto kasvoi 36,3 % 7,5 miljoonaan euroon (5,5)
 • MBU:n liikevaihto laski -12,6 % 20,7 miljoonaan euroon (23,6)
 • SBU:n liikevaihto kasvoi 17,2 % 14,9 miljoonaan euroon (12,7)
 • Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 2,7 miljoonaa euroa (4,3)
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluontoisia eriä oli 6,3 % (10,4 %)
 • Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (4,3)
 • Liikevoittoprosentti oli 5,5 % (10,4 %)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Kysyntä kasvoi kaikilla päämarkkinoillamme ja kaikissa sovelluksissa toisella vuosineljänneksellä. Kokonaisliikevaihtomme kuitenkin laski kertaluonteisesta takaiskusta. Myynnin siirtymä oli seurausta yllättävistä lääketieteen hankintaketjun teknisistä ongelmista. Lisäksi myyntiä siirsi sekä meidän että asiakkaidemme komponenttipula. Turvallisuus- ja teollisuusmyynnin vahva kasvu ei kompensoinut riittävästi menetettyä lääketieteen myyntiä, ja toteuma jäi odotuksistamme.

Vahva kysyntä jatkui kaikissa meille tärkeissä teollisuussovelluksissa, ja etenkin elintarviketeollisuudessa kysyntä kiihtyi katsauskaudella. IBU-neljännesmyynti kasvoi voimakkaasti, vaikka se saikin osansa komponenttihaasteista ja myyntiä siirtyi.

Kysyntä voimistui myös turvallisuusmarkkinassa mukaan lukien ilmailuala. SBU-myynti piristyi edellä mainituista kasvua rajoittavista haasteista huolimatta. Ilahduttavaa on, että myynnin kasvua tuli sekä nykyisiltä että uusilta asiakkailta. Katsauskaudelle oli tunnusomaista, että osa asiakkaistamme siirtyi ostamaan korkeamman jalostusasteen tuotteita. Tulevaa kasvupotentiaalia ajatellen merkittävää on, että Kiinan ilmailualan tietokonetomografia (CT) -kuvantamislaitteiden standardi valmistui kesäkuussa.

Lääketieteen markkinan kysyntäajureissa ei tapahtunut muutoksia, ja kysyntä jatkui vahvana. MBU-myyntiä rasittivat kuitenkin etenkin alihankintaketjun kahden toimittajan kertaluonteiset tekniset ongelmat mutta myös välilliset ja suorat komponenttien saatavuushaasteet. Positiivista on, että tekniset ongelmat saatiin ratkaistua, mutta toimitusketjun viiveestä johtuen myyntiä siirtyi.

Myynnin siirtyminen, spottiostot sekä logistiikka- ja tuotekehityskulujen kasvu heikensivät kannattavuuttamme. Olemme luottavaisia, että myynnin kasvurajoitteet ovat helpottamassa, ja sen myötä myös kannattavuuskehityksemme kääntyy.

Markkinoilta on tullut viitteitä, että elektronisten komponenttien saatavuus olisi paranemassa vuoden loppua kohti. Lisäksi saimme katsauskaudella tuotemuunnoksiin tähtäävän projektimme ensimmäisen vaiheen päätökseen, ja toinen vaihe on valmis kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Odotamme, että vaikeasti saatavia komponentteja korvaavat ratkaisumme kohentavat toimituskykyämme ja -varmuuttamme kolmannen vuosineljänneksen lopussa.

Katsauskaudella käytimme paljon resursseja kasvurajoitteiden poistamiseen, mutta teimme myös strategisesti merkittäviä uusia avauksia beyond hardware -johtoajatuksemme hengessä. Kesäkuussa lanseerasimme myDT+-palveluportfolion etenkin asiakaskokemuksen parantamiseksi mutta myös tukeaksemme kestävää kehitystä entistä voimallisemmin. Kilpailukentässämme ainutlaatuiset palvelut on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Odotamme portfolion kasvattavan välillisesti myös tuotemyyntiä.

Maailman talouskasvun mahdollinen heikkeneminen saattaa vaikuttaa liiketoimintaamme. Muutoin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia eikä toisen vuosineljänneksen takaisku ole vesittänyt loppuvuoden hyviä näkymiä. Näkemyksemme mukaan kysyntä kiihtyy entisestään kaikilla päämarkkinoillamme, ja meillä on enemmän tilauksia kuin koskaan ennen. Odotamme lääketieteen ja turvallisuusmyynnin kasvavan kaksinumeroisesti ja teollisuuden sovellusmyynnin kasvavan kolmannella vuosineljänneksellä. Lisäksi odotamme kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti sekä kolmannella vuosineljänneksellä että toisella vuosipuoliskolla, vaikka komponenttipulan ennakoidaan edelleen rajoittavan kasvua.”

Avainluvut

(EUR 1 000) 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021
Liikevaihto 22 765 23 533 43 078 41 856 89 813
Liikevaihdon muutos, % -3,3 % 11,5 % 2,9 % 2,0 % 10,1 %
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 1 195 2 954 2 701 4 336 10 580
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä, % 5,2 % 12,6 % 6,3 % 10,4 % 11,8 %
Kertaluontoiset erät -335 0 -335 0 0
Liikevoitto 860 2 954 2 366 4 336 10 580
Liikevoittoprosentti, % 3,8 % 12,6 % 5,5 % 10,4 % 11,8 %
Tuotekehityskulut 3 208 2 681 6 277 5 207 10 951
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 14,1 % 11,4 % 14,6 % 12,4 % 12,2 %
Liiketoiminnan rahavirta * -4 194 2 282 -3 528 3 381 7 121
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -18 506 -22 869 -18 506 -22 869 -27 633
Investoinnit * 606 248 807 389 1 359
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,4 % 14,7 % 13,4 % 14,7 % 16,5 %
Nettovelkaantumisaste, % -25,8 % -35,9 % -25,8 % -35,9 % -37,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,16 0,14 0,25 0,64
Osakekohtainen tulos (laimennettu), euroa 0,05 0,16 0,14 0,24 0,63
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 655 930 14 578 430 14 655 930 14 578 430 14 655 930
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä 14 655 930 14 443 097 14 655 930 14 409 264 14 500 514
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 14 740 064 14 695 191 14 778 155 14 656 188 14 766 934

* Muuntoerojen käsittely rahoituslaskelmassa on muutettu tilikauden 2021 aikana. Muuntoerojen vaikutus on eliminoitu olennaisin osin eri rahavirroista raportointikaudella sekä vertailukaudella.

Liiketoimintanäkymät

Detection Technologyn näkemyksen mukaan vahva kysyntä jatkuu kaikilla yhtiön päämarkkinoilla. Yhtiö odottaa kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti kolmannella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla 2022, vaikka materiaali- ja komponenttipulan ennakoidaan siirtävän ainakin osan toisen vuosipuoliskon kasvusta.

Vaikka yhtiö luottaa loppuvuoden 2022 näkymiin, yhtiön liiketoimintaan kohdistuu epävarmuutta Ukrainan sodan, pandemian, energiakriisin ja inflaation takia. Lisäksi materiaalien saatavuuteen liittyvät suorat ja välilliset riskit ovat edelleen koholla. Materiaali- ja komponenttipulan vaikutus on otettu rajoittavana tekijänä huomioon näkymissä, mutta saatavuuden heikentyminen voi vaikuttaa liiketoimintanäkymiin.

Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Q2 2022 webcast

Detection Technologyn toimitusjohtaja Hannu Martola esittelee toisen vuosineljänneksen ja tammi-kesäkuun tuloskehitystä ja tapahtumia analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille webcast-lähetyksessä. Englanninkielinen, suora verkkolähetys alkaa 3.8.2022 kello 13.00.

Linkki lähetykseen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.deetee.com/reports-and-presentations/webcasts/. Lähetyksen tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2022. Raportti kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Hallitus, Detection Technology Oyj

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 (pdf)