• Company Announcements

Detection Technology Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 3.8.2021 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2021

Detection Technology Q2 2021: Paluu kasvuun, näkymät vahvistuneet

Huhti-kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 11,5 % 23,5 miljoonaan euroon (21,1)
 • Teollisuusratkaisut-liiketoimintayksikön (IBU) liikevaihto laski -10,4 % 3,1 miljoonaan euroon (3,4)
 • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 37,4 % 13,6 miljoonaan euroon (9,9)
 • Turvallisuus-liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -11,7 % 6,9 miljoonaan euroon (7,8)
 • Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,6)
 • Liikevoittoprosentti oli 12,6 % (12,3 %)

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,0 % 41,9 miljoonaan euroon (41,0)
 • IBU:n liikevaihto laski -2,0 % 5,5 miljoonaan euroon (5,6)
 • MBU:n liikevaihto kasvoi 29,4 % 23,6 miljoonaan euroon (18,3)
 • SBU:n liikevaihto laski -25,8 % 12,7 miljoonaan euroon (17,1)
 • Liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (3,8)
 • Liikevoittoprosentti oli 10,4 % (9,2 %)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Kasvumme oli kaksinumeroista, kiitos erinomaisen lääketieteen tietokonetomografia (CT) -kysynnän. Turvallisuusmarkkina oli vieläkin vaimea, vaikka turvallisuusmyyntimme kääntyikin neljänneksen lopussa kasvuun. Teollisuuskysynnässä oli normaalia vaihtelua, mutta markkina kehittyi vakaasti. Ilahduttavaa on, että käänne kasvu-uralle tapahtui ja että kaksinumeroinen kasvu toiselle vuosipuoliskolle on alkamassa kaikissa liiketoiminnoissamme.

MBU-myynti kasvoi voimakkaasti samojen markkina-ajureiden ansiosta kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Investoinnit terveydenhuollon infrastruktuuriin sekä globaalisti että etenkin Kiinassa ja korkeamman vaatimustason CT-laitekysyntä auttoivat myynnin voimakkaaseen kasvuun. Uuden sukupolven tuotteidemme kysyntä säilyi hyvänä, ja esimerkiksi X-Tile-standardiratkaisumme myi hyvin. Hammaslääketieteen markkina on elpymässä, ja näkemyksemme mukaan kaupalliset X-Panel-toimitukset alkavat tämän vuoden aikana.

Elintarvike- ja lääketeollisuuden kuvantamisratkaisuiden kysyntä jatkui vakaana, ja muissa teollisuusmarkkinan segmenteissä kysyntä on elpymässä. Teollisuusmarkkinassa ei yleisellä tasolla tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskauden aikana. IBU-myynti jatkaa kasvua, vaikka myynti laskikin vertailukaudesta neljännesvaihtelun seurauksena.

Turvallisuusmarkkina elpyy hitaasti, ja SBU-myynti laski vielä neljänneksen alussa, mutta kääntyi kasvuun katsauskauden loppumetreillä. Olemme saaneet asiakkailtamme hyvin tilauksia etenkin turvallisuusalan CT-sovelluksiin. Katsauskaudella myynti kohdistui etenkin tullin käyttämiin sovelluksiin, ja näkemyksemme mukaan kysyntä voimistuu myös lentoliikenteen turvatarkastussovelluksissa matkustajamäärien lähtiessä kasvuun toisella vuosipuoliskolla.

Kannattavuutemme koheni alkuvuodesta, ja rahavirtamme parani huolimatta myynnin painottumisesta katsauskauden loppuun. Ennakoitu toisen vuosipuoliskon myynnin kasvu edesauttaa tuloksen tekemisessä jatkossakin.

Olemme jatkaneet liiketoimintamme kehittämistä kilpailukykymme ja tulevan kasvun turvaamiseksi laajentamalla tuoteportfoliotamme. Aurora-tuoteperheemme kasvoi kattamaan myös edullisemmat perusröntgenkuvantamislaitteet. Toukokuussa julkistettu Aurora XS on kohdistettu viivaskannaussovelluksiin, joita käytetään juna- ja metroasemilla, julkisissa rakennuksissa, urheiluareenoilla, hotelleissa ja muussa kriittisessä infrastruktuurissa. Aurora XS on ainutlaatuinen luokassaan, sillä se mahdollistaa kaksienergiakuvantamisen yhdellä ilmaisimella. Innovaatio perustuu algoritmien, sovelluskohtaisesti optimoidun mikropiirin ja mekaniikan yhdistelmään. Aurora XS:n yksinkertaistettu rakenne ja kuvantamislaatu tekevät siitä kilpailukykyisen tässä segmentissä. Odotamme Aurora XS -myynnin alkavan loppuvuotta kohti.

Katsauskauden muita merkittäviä tapahtumia oli TDI (Time Delay Integration) -teknologiaan pohjautuvan X-Scan T -tuoteperheen vahvistaminen uusilla versioilla. Vaativiin teollisuuden sovelluksiin suunniteltu tuoteperhe kattaa nyt useimmat kohdesegmentin järjestelmävaihtoehdot ja tavanomaiset tuotantohihnojen leveydet. Olemme onnistuneet tarjoamaan ratkaisun, joka edistää kuvantamisjärjestelmien tehokkuutta, huomioi kustannustekijät ja edistää kasvavassa määrin tärkeitä ympäristönäkökohtia.

Loppuvuoden liiketoimintanäkymämme ovat vahvistuneet, ja odotamme kaikkien liiketoimintojemme kasvavan kaksinumeroisesti toisella vuosipuoliskolla. Lääketieteen CT-kysyntä voimistuu ja MBU-myynnin odotetaan kasvavan jopa voimakkaammin toisella vuosipuoliskolla kuin ensimmäisellä. IBU-myynnin ennakoimme kasvavan kaksinumeroisesti kolmannella neljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla. Niin ikään turvallisuussovelluksien kysynnässä on tapahtunut käänne, ja SBU-myynti kääntyy kasvuun kolmannella neljänneksellä ja ennakoidaan kasvavan kaksinumeroisesti toisella vuosipuoliskolla.

Vaikka kysynnässä on tapahtunut käänne parempaan ja koronapandemian hallinta edistynyt, liiketoimintaamme kohdistuu epävarmuutta etenkin turvallisuussegmentissä. Vaikka materiaalipuutteet eivät vaikuttaneet toisen vuosineljänneksen myyntiin, erikoismateriaalien ja elektronisten komponenttien saatavuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Saatavuushaasteet ja pidemmät toimitusajat voivat vaikuttaa kykyymme vastata kasvavaan kysyntään. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin riskien vaikutusten ehkäisemiseksi ja pidämme keskipitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteemme ennallaan.”

Avainluvut

(EUR 1 000) 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020
Liikevaihto 23 533 21 108 41 856 41 025 81 561
Liikevaihdon muutos, % 11,5 % -23,2 % 2,0 % -18,8 % -20,4 %
Liikevoitto 2 954 2 589 4 336 3 770 8 714
Liikevoittoprosentti, % 12,6 % 12,3 % 10,4 % 9,2 % 10,7 %
Tuotekehityskulut 2 562 2 688 4 968 5 306 9 827
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 10,9 % 12,7 % 11,9 % 12,9 % 12,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 2 168 -1 218 3 875 2 169 7 522
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -22 869 -16 082 -22 869 -16 082 -19 364
Investoinnit 223 314 653 1 009 3 081
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 14,5 % 20,5 % 13,6 %
Nettovelkaantumisaste, % -35,9 % -29,1 % -35,9 % -29,1 % -33,1 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 0,12 0,25 0,19 0,47
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä* 14 375 430 14 375 430 14 375 430 14 375 430 14 375 430

(*Osakkeiden lukumäärä 1.7.2021 alkaen on ollut 14 578 430.)

Liiketoimintanäkymät

Ennen koronapandemian puhkeamista asiantuntijat arvioivat maailmanlaajuisten lääketieteellisten röntgen-kuvantamislaitemarkkinoiden kasvavan keskimäärin noin 5 % vuodessa, turvallisuussegmentin noin 6 % ja teollisuussegmentin noin 5 % vuodessa. Detection Technologyn näkemyksen mukaan lääketieteen ja teollisuuden markkinat kasvavat asiantuntija-arvion mukaisesti. Pandemian aiheuttama markkinahäiriö turvallisuusmarkkinoilla on taittumassa, ja markkinasegmentti kääntyy hitaasti kasvuun vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla.

Detection Technology odottaa kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti kolmannella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla 2021. Yhtiö ennakoi lääketieteen CT-kysynnän voimistuvan ja MBU-myynnin kasvavan kaksinumeroisesti kolmannella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla ensimmäistä vuosipuoliskoa voimakkaammin. IBU-myynnin odotetaan kasvavan kaksinumeroisesti kolmannella vuosineljänneksellä ja toisella vuosipuoliskolla. SBU-myynnin ennakoidaan kääntyvän kasvuun kolmannella neljänneksellä ja kasvavan kaksinumeroisesti toisella vuosipuoliskolla, mutta kysyntään liittyy epävarmuutta.

Pandemian vuoksi maailman talouteen ja yhtiön liiketoimintaan on kohdistunut poikkeuksellista ja tilapäistä epävarmuutta erityisesti turvallisuusmarkkinoilla. Yhtiön kohdemarkkinoiden kysynnän ennustettavuus on edelleen tavanomaista heikompi, ja materiaalien saatavuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet.

Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Q2 2021 webcast

Detection Technologyn toimitusjohtaja Hannu Martola esittelee toisen vuosineljänneksen ja tammi-kesäkuun tuloskehitystä ja tapahtumia analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille webcast-lähetyksessä. Englanninkielinen, suora verkkolähetys alkaa 3.8.2021 kello 13.00.

Linkki lähetykseen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.deetee.com/investors/reports-and-presentations/webcasts/. Lähetyksen tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2021. Raportti kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Hallitus, Detection Technology Oyj

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat valodiodeista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Yhtiöllä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 (pdf)