• Company Announcements

Detection Technology Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 4.8.2020 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2020

Detection Technology Q2 2020: Navakkaa vastatuulta mutta myötäistäkin korona-aalloissa

Huhti-kesäkuu 2020 lyhyesti

  • Liikevaihto laski -23,2 % 21,1 miljoonaan euroon (27,5)
  • Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -42,1 % 11,2 miljoonaan euroon (19,4)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 22,5 % 9,9 miljoonaan euroon (8,1)
  • Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (4,8)
  • Liikevoittoprosentti oli 12,3 % (17,5 %)

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti

  • Liikevaihto laski -18,8 % 41,0 miljoonaan euroon (50,5)
  • SBU:n liikevaihto laski -32,8 % 22,8 miljoonaan euroon (33,9)
  • MBU:n liikevaihto kasvoi 9,7 % 18,3 miljoonaan euroon (16,6)
  • Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (8,7)
  • Liikevoittoprosentti oli 9,2 % (17,1 %)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Ensimmäinen korona-aalto voimistui Kiinan ulkopuolella kevään aikana ja iski liiketoimintaamme. Turvallisuussovelluksien myynti oli vastatuulessa, kun taas lääketieteen CT-myynti myötäisessä. Lääketieteen CT-myynnin kasvusta huolimatta konsernin liikevaihto ja tulos laskivat vuoden takaisesta. Saimme kuitenkin poikkeuksellisen haastavassa markkinatilanteessa pienen torjuntavoiton, sillä sekä myyntimme että tuloksemme kasvoivat ensimmäiseltä neljännekseltä ja liikevoittoprosentti oli kaksinumeroinen.

Maailman talouden ja poliittisen ilmapiirin turbulenssin sekä laajojen liikkumis- ja kokoontumisrajoituksien seurauksena globaalia turvallisuusmarkkinaa leimasi pysähtyneisyys. Teollisuussovelluksistakin ainoastaan elintarvike- ja lääketeollisuudessa kysyntä kasvoi, mutta kasvu jäi tavanomaisesta. Vaikka globaali kriisi syveni toisella neljänneksellä, SBU-myynti laski vain hieman ensimmäiseltä neljännekseltä. Peilatessa toteumaa vuoden takaiseen myyntiin on ilmeistä, että pitkittynyt ensimmäinen korona-aalto runteli turvallisuussovellus-myyntiämme.

Radiologialla on ollut tärkeä rooli COVID-19-taudin diagnosoinnissa ja -hoidossa, ja ensimmäisen neljänneksen lopussa alkanut lääketieteen CT-kuvantamisratkaisuiden kysyntä jatkui voimakkaana. Pandemian eskaloituminen aiheutti kysyntäpiikin perus CT -laitteisiin terveydenhoitoalan keskittyessä kriisistä selviytymiseen, ja tämä pysäytti korkeamman vaatimustason CT-laiteasennukset. CT-kysyntä tuotekategorioittain normalisoitunee toisella vuosipuoliskolla, sillä korkeamman vaatimustason laitemyynnin ennakoidaan kasvavan. Hammaslääketieteen markkina Kiinassa alkoi elpyä mutta ennakoitua hitaammin Pekingin toisen korona-aallon seurauksena. Saimme X-Panel-tuoteperheen massatuotantovalmiiksi, ja olemme valmiina nostamaan tasopaneeli-ilmaisimien tuotantokapasiteettia joustavasti kysynnän mukaan. Toisella vuosipuoliskolla MBU:n kasvun odotetaan tulevan pääasiassa uusista CT-tuotteista, kuten X-Tile-myynnistä.

Koronakevät oli vilkas tuotejulkistusrintamalla. Lanseerasimme kaikille markkinasegmenteillemme tuoteuutuuksia, ja markkinoiden kiinnostus on ollut kannustavaa. Julkistimme brändinimellä Aurora CT alan ensimmäisen standardi CT-ilmaisintuoteperheen vaativiin turvallisuus- ja teollisuuskuvantamisjärjestelmiin. Aurora CT täyttää ilmailualan tiukimmat turvallisuusstandardivaatimukset, ja odotuksemme ovat korkealla myynnin suhteen, kun markkina lähtee jälleen vetämään. Sekä strategisesti että myynnillisesti merkittävä toinen julkistus oli X-Panel 1615 -tuoteperheen tuonti lääketieteen markkinoille kesäkuun puolella. Laajensimme X-Panel-tarjontaamme kattamaan kirurgian ja hammaslääketieteen sovelluksia, joissa tarvitaan suurempaa kuvantamisalaa. Lisäksi esittelimme X-Scan C -röntgenkameran vaativiin teollisuusympäristöihin.

Olemme kiihdyttäneet vuorovaikutusta asiakkaidemme kanssa, ja jatkoimme vauhdikkaasti tuotekehityshankkeidemme eteenpäin viemistä. Uusia tuotejulkistuksia on ajoitettu myös alkaneelle vuosipuoliskolle.

Turvallisuusmarkkinat käyttäytyvät nyt hermostuneesti, ja asiakkaidemme toimitusaikavaateet ovat entisestään lyhentyneet. Haluamme olla luotettava partneri, joka on valmis tekemään toimituksia joustavasti niin poikkeusaikoina kuin heti turvallisuus- ja teollisuusmarkkinoiden avautuessakin. Olemmekin nopeuttaneet reagointikykyämme muutoksiin, mikä on osaltaan kasvattanut varastoarvojamme ja aiheuttanut rahavirtamme heikkenemisen.

Tuotesiirrot Wuxin tuotanto- ja palveluyksikköön ovat edenneet suunnitelman mukaisesti, ja uusi tehdas tulee lunastamaan paikkansa sekä tuottavuus että kustannustehokkuus mielessä. Monienergia (ME) -tuotelinjan avainprojektit etenevät aikataulussa, ja Ranskan toimintomme muuttavat uusiin toimitiloihin syksyllä.

Koronakevät kääntyi koronakesäksi. Tällä hetkellä odotamme koronasyksyä, sillä ensimmäinen korona-aalto on edelleen voimissaan etenkin Amerikoissa, ja toinen aalto häämöttää horisontissa. Näkyvyys on edelleen äärimmäisen huono, ja navigoimme etenkin turvallisuusmarkkinoilla sumussa. Emme usko turvallisuusmarkkinan palaavan kasvu-uralle kuluvan vuoden aikana. Turvallisuussegmentin alhaisempi kysyntä jatkuu, ja teollisuussegmentin kysyntä kasvaa hieman, siten SBU:n kokonaismyynnin odotetaan laskevan kolmannella neljänneksellä vuoden takaisesta ja alkavan kohentua vuoden loppua kohti. Odotamme MBU:n myynnin kasvun jatkuvan toisella vuosipuoliskolla CT-kysynnän vetämänä.

Vaikka koronan seurannaisvaikutukset eivät näytä menevän ohi nopeasti, näkyvyys on rajoittunut ja liiketoimintaamme kohdistuu poikkeavan voimakasta, joskin tilapäistä epävarmuutta, pidämme keskipitkän aikavälin tavoitteemme ennallaan. Yhtiömme taloudellinen tilanne on pysynyt vahvana, ja kasvuajurit ovat kohdillaan. Jatkamme operatiivista toimintaamme määrätietoisesti ja liiketoimintamme kehittämistä tarmokkaasti DT-2025-strategian mukaisesti.”

Avainluvut

(EUR 1 000) 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto 21 108 27 473 41 025 50 525 102 480
Liikevaihdon muutos, % -23,2 % 12,8 % -18,8 % 15,7 % 9,1 %
Liikevoitto 2 589 4 804 3 770 8 659 17 019
Liikevoittoprosentti, % 12,3 % 17,5 % 9,2 % 17,1 % 16,6 %
Tuotekehityskulut 2 688 2 945 5 306 5 443 10 706
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 12,7 % 10,7 % 12,9 % 10,8 % 10,4 %
Liiketoiminnan rahavirta -1 218 -5 136 2 169 -88 11 599
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -16 082 -11 332 -16 082 -11 332 -20 385
Investoinnit 314 700 1 009 1 407 4 041
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 20,5 % 35,9 % 28,5 %
Nettovelkaantumisaste, % -29,1 % -21,5 % -29,1 % -21,5 % -34,9 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,12 0,22 0,19 0,47 0,87
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 375 430 14 375 430 14 375 430 14 375 430 14 375 430

Liiketoimintanäkymät

Ennen COVID-19-pandemian puhkeamista alan asiantuntijat arvioivat maailmanlaajuisten lääketieteellisten röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden kasvavan keskimäärin noin 5 % vuodessa, turvallisuussegmentin 6 % ja teollisuuden noin 5 %. Detection Technologyn näkemyksen mukaan pandemian aiheuttama markkinahäiriö jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun, ja vuotuinen kasvuvauhti jää lääketieteen CT-kuvantamista lukuun ottamatta kaikissa muissa segmenteissä edellä mainittuja arvioita matalammaksi vuonna 2020.

Turvallisuussegmentin alhaisempi kysyntä jatkuu ja SBU-myynti odotetaan laskevan kolmannella neljänneksellä. Yhtiön arvion mukaan turvallisuussegmentin kysynnän lasku jatkuu ainakin vuoden loppuun ja teollisuussegmentti kasvaa, mutta kasvu jäänee alan arvioista, alle 5 %:n. Tämän seurauksena yhtiö ennakoi SBU-myynnin laskevan vuonna 2020. Sen sijaan lääketieteen CT-kysyntä jatkuu hyvänä ja MBU-myynnin arvioidaan kasvavan kolmannella neljänneksellä. Yhtiö arvioi lääketieteen CT-kysynnän jatkuvan hyvänä myös toisella vuosipuoliskolla ja MBU-myynnin kasvavan vuonna 2020.

COVID-19-pandemia luo poikkeuksellista epävarmuutta maailman talouteen ja yhtiön liiketoimintaan, ja markkinoiden ennustettavuus on edelleen tavanomaista heikompi. Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Puolivuosikatsauksen webcast

Detection Technologyn toimitusjohtaja Hannu Martola esittelee toisen vuosineljänneksen ja tammi-kesäkuun tuloskehitystä ja tapahtumia analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille webcast-lähetyksessä. Suomenkielinen, suora verkkolähetys alkaa 4.8.2020 kello 13.00.

Linkki lähetykseen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.deetee.com/investors/reports-and-presentations/webcasts/. Lähetyksen tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa. Yhtiötä seuraavat analyytikot on kutsuttu seuraamaan lähetystä paikan päälle osoitteeseen A Grid, Otakaari 5A, Espoo.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technologyn puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2020. Raportti kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Hallitus, Detection Technology Oyj

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 102 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiöllä on 280 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on noin 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020 (pdf)