• Company Announcements

Detection Technology Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 20.7.2018 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2018

Detection Technology Q2 2018: Vahva kasvu ja tulos, loppuvuoden näkymät kohentuneet

Huhti-kesäkuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 19,5 % 24,4 miljoonaan euroon (20,4)
  • Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 16,4 % 15,2 miljoonaan euroon (13,1)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 25,0 % 9,1 miljoonaan euroon (7,3)
  • Liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (4,1)
  • Liikevoittoprosentti oli 21,4 % (20,3 %)

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 11,3 % 43,7 miljoonaan euroon (39,2)
  • SBU:n liikevaihto kasvoi 7,3 % 27,0 miljoonaan euroon (25,2)
  • MBU:n liikevaihto kasvoi 18,4 % 16,7 miljoonaan euroon (14,1)
  • Liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa (7,8)
  • Liikevoittoprosentti oli 20,5 % (19,9 %)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Toisella neljänneksellä onnistuimme kasvattamaan myyntiä molemmissa liiketoimintayksiköissämme kaksinumeroisella kasvuprosentilla ja markkinakasvua voimakkaammin. MBU-myynti kasvoi 25 % avainasiakkaiden hyvän kysynnän ja kehittyvien markkinoiden kysynnän kasvun ansiosta. Tämä selittää pääosin myös Aasian osuuden huomattavan kasvun. SBU-myynti kasvoi 16 % vertailukaudesta, kasvua tuli kaikilta sovellusalueilta ja se jakaantui maantieteellisesti tasaisesti. Tuloskehityksemme oli vahva huolimatta kasvaneista tuotekehityskuluista, jotka kasvoivat 30 % viime vuoden vertailukaudesta. Liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa, mikä on 21 % liikevaihdosta.

X-Panel -tuoteperheen julkistaminen toukokuussa oli virstanpylväs yhtiöllemme. Teimme avauksen CMOS-röntgenilmaisinmarkkinaan, jonka vuotuisen markkinapotentiaalin arvioimme olevan yli 100 miljoonaa euroa. X-Panel 1511 on uuden tuoteperheen ensimmäinen tasopaneeli-ilmaisin. Se on optimoitu hammaslääketieteen sovelluksiin, ja uskomme sille olevan kysyntää myös muussa lääketieteen ja teollisuuden kuvantamisessa. Huomattavaa on, että uuden tuoteperheen myynnin alkaminen vie vielä aikaa.

Vuoden 2018 toisen puoliskon liiketoimintanäkymät ovat kohentuneet alkuvuoden arviosta, sillä lääketieteen sovelluksissa erään avainasiakkaan DT:n ilmaisinta käyttävän röntgenlaitteen tuotannon alasajo kestää arvioitua pidempään. Uskomme MBU-myynnin kasvuprosentin olevan kaksinumeroinen toisella vuosipuoliskolla, ja SBU-myynnille odotamme yksinumeroista kasvua.

Loppuvuosi tulee kuitenkin olemaan haastava myynnin kasvun kannalta etenkin SBU-liiketoiminnassa, mihin heijastuu kiinalaisten kilpailijoiden aggressiivinen hintakilpailu globaalisti ja Kiinan viranomaisten hidastuneet investoinnit paikallisesti. Emme usko Yhdysvaltojen tullimaksujen korotuksilla olevan merkittävää vaikutusta liiketoimintaamme vielä tänä vuonna. Tarvittaessa pystymme mukauttamaan liiketoimintaamme vastaamaan joustavasti kulloistakin tilannetta. Eri maiden harjoittamaa mahdollisesti lisääntyvää ja arvaamatonta protektionistista kauppapolitiikkaa pidämme kuitenkin riskinä myynnin kasvulle pitemmällä aikavälillä.

Keskitymme hoitamaan aktiiviset asiakkuudet mallikkaasti sekä uusien asiakkaiden ja projektien voittamiseen, lisäksi panostamme tuoteportfoliomme vahvistamiseen ja tuotelaatuun. Pidämme keskipitkän aikavälin kasvutavoitteet ennallaan.”

Avainluvut

(EUR 1 000) 4-6/2018 4-6/2017 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liikevaihto 24 350 20 375 43 669 39 239 89 003
Liikevaihdon muutos, % 19,5 % 16,8 % 11,3 % 19,5 % 17,9 %
Liikevoitto 5 213 4 131 8 954 7 821 19 892
Liikevoittoprosentti, % 21,4 % 20,3 % 20,5 % 19,9 % 22,3 %
Tuotekehityskulut 2 414 1 856 4 362 3 385 7 157
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 9,9 % 9,1 % 10,0 % 8,6 % 8,0 %
Liiketoiminnan rahavirta -599 4 376 4 606 5 491 18 625
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -19 294 -9 489 -19 294 -9 489 -21 774
Investoinnit 1 261 821 2 221 1 145 1 833
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %     49,9 % 43,7 % 47,0 %
Nettovelkaantumisaste, % -43,7 % -28,9 % -43,7 % -28,9 % -52,3 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,31 0,25 0,52 0,44 1,09
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 13 900 595 13 425 775 13 900 595 13 425 775 13 900 595

Liiketoimintanäkymät

Alan arvioiden mukaan maailmanlaajuisten lääketieteellisen röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti on noin 5 % vuodessa, turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden 7 % ja teollisuuden noin 5 %. Detection Technology arvioi markkinan vuotuisen kasvuvauhdin säilyvän nykytasolla kaikissa segmenteissä.

Yhtiö arvioi molempien liiketoimintayksiköiden myynnin kasvavan 2018 toisella vuosipuoliskolla, sillä lääketieteen sovelluksissa erään avainasiakkaan DT:n ilmaisinta käyttävän röntgenlaitteen tuotannon alasajo kestää arvioitua kauemmin. Kysyntään liittyy epävarmuutta, ja kilpailun kiristyminen saattaa heijastua tuotehintoihin. Yhtiö ei usko eri maiden harjoittamalla protektionistisella kauppapolitiikalla olevan merkittävää vaikutusta yhtiön liiketoimintaan vuoden 2018 toisella puoliskolla, mutta näkee sen mahdollisena riskinä pitemmällä aikavälillä.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät säilyvät ennallaan. Yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Tämä tiedote on lyhennelmä Detection Technology Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2018. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilta.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 89 miljoonaan euroon vuonna 2017. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää yli 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018 (pdf)