• Company Announcements

Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 25.10.2019 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2019

Detection Technology Q3: Lentokenttien CT-sovellukset myivät hyvin

Heinä-syyskuu 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 9,5 % 26,9 miljoonaan euroon (24,6)
  • Turvallisuus- ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 42,3 % 18,6 miljoonaan euroon (13,0)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -27,6 % 8,4 miljoonaan euroon (11,5)
  • Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (5,2)
  • Liikevoittomarginaali oli 19,1 % (21,0 %)

Tammi-syyskuu 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 13,5 % 77,5 miljoonaan euroon (68,3)
  • Turvallisuus- ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 30,9 % 52,5 miljoonaan euroon (40,1)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -11,3 % 25,0 miljoonaan euroon (28,2)
  • Liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (14,1)
  • Liikevoittomarginaali oli 17,8 % (20,7 %)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 7-9/2019 7-9/2018 1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018
Liikevaihto 26 934 24 596 77 459 68 264 93 916
Liikevaihdon muutos, % 9,5 % 10,6 % 13,5 % 11,0 % 5,5 %
Liikevoitto 5 148 5 161 13 807 14 115 18 522
Liikevoittoprosentti, % 19,1 % 21,0 % 17,8 % 20,7 % 19,7 %
Tuotekehityskulut 2 602 2 083 8 046 6 445 8 839
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 9,7 % 8,5 % 10,4 % 9,4 % 9,4 %
Liiketoiminnan rahavirta 3 328 1 152 3 240 5 758 6 122
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -13 885 -19 072 -13 885 -19 072 -18 290
Investoinnit 775 1 374 2 182 3 595 4 741
Nettovelkaantumisaste, % -24,5 % -39,8 % -24,5 % -39,8 % -35,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,32 0,74 0,84 1,03
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 375 430 13 900 595 14 375 430 13 900 595 14 375 430


Toimitusjohtaja Hannu Martola:

”Q3-liikevaihdon kehitys ylitti markkinakasvun. Tietokonetomografia (CT) -laitteiden kysyntä lentokenttäsovelluksissa oli vahvaa, minkä ansiosta koko yhtiön liikevaihto kasvoi 10 % vertailukaudesta, vaikka lääketieteen sovelluksien myynti alitti odotuksemme. Liikevoittomarginaali oli 19 %. Liikevaihto kasvoi kumulatiivisesti 14 % tammi-syyskuussa, ja kannattavuus on säilynyt kvartaalista toiseen tavoitetasolla. Olemme pärjänneet hyvin haastavissa markkinaolosuhteissa.

Odotukset lentomatkustamisen sujuvuudesta, tiukentuneet turvallisuusvaatimukset, uudet standardit sekä alati kasvava matkustajien ja rahdin määrä ovat kiihdyttäneet lentokenttien CT-laitehankintoja, mikä on heijastunut positiivisesti SBU-liiketoimintaamme. Katsauskaudella CT-kysyntä sekä käsi- että ruumaan menevien matkatavaroiden ja lentorahdin läpivalaisussa oli vahvaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kiinassa standardointi lentokentillä käytettävien CT-laitteiden osalta on käynnistynyt, ja kysyntä jatkui muissa CT-sovelluksissa. Tämän seurauksena SBU-liiketoimintayksikön myynti kasvoi 42 %, mutta toisaalta poikkeuksellisen hyvää myynnin kasvuprosenttia selittää myös edellisen vuoden vertailukauden alhainen myynti.

MBU-liiketoiminnan myynti laski -28 %. Myynnin laskun taustalla olivat lääketieteellisen CT-markkinan pehmentyminen, erään MBU-myynnille tärkeän tuoteperheen tuotannon alasajo sekä edellisen vuoden vertailukauden ennätyksellisen korkea liikevaihto. Tästä huolimatta myynti kasvoi verrattuna toiseen neljännekseen, ja odotamme MBU-myynnin kasvavan edelleen kolmannelta kvartaalilta neljännelle.

Katsauskauden muiden avainlukujen osalta on huomionarvoista, että tuotekehityskulut nousivat uusien teknologia- ja tuotekehitysprojektien seurauksena, ja arviomme mukaan koko vuoden kulutaso tulee olemaan vajaa 11 % liikevaihdosta. Lisäksi rahavirtamme kääntyi positiiviseksi käyttöpääoman vähennyttyä.

Hyvin tehdyn asiakastyön ja kilpailukykymme ansiosta aktiiviasiakkaidemme määrä on kasvanut vuoden vaihteen 240:stä yli 260 asiakkaaseen. Sekä Aurora- että X-Panel -tuoteperheet ovat lisänneet kiinnostusta yhtiötämme kohtaan. Odotuksemme ovat korkealla myös monienergia (ME) -tuotelinjan pitkän tähtäimen potentiaalin suhteen.

Katsauskauden muita merkittäviä tapahtumia olivat uuden DT-2025 -strategisen tavoitteemme jalkauttaminen ja -strategiaprosessin jatkaminen. Niin ikään uuden tuotanto- ja palveluyksikön rakentaminen Wuxiin, Suur-Shanghain alueelle on edennyt suunnitelmien mukaan.

Arvioimme koko yhtiön liikevaihdon kasvavan viimeisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Liiketoimintaamme liittyvissä riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, ja päämarkkinoidemme kasvun ennustetaan olevan samaa luokkaa kuin tänä vuonna. Pidämme keskipitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteet ennallaan.”

Markkinat

Alan arvioiden mukaan maailmanlaajuisten lääketieteellisen röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden keskimääräinen kasvu on noin 5 % vuodessa, turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden 6 % ja teollisuuden noin 5 %. Detection Technology on arvioinut lääketieteen CT-markkinan kasvun hidastuvan vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Detection Technologyn liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 9,5 % (10,6 %) 26,9 miljoonaan euroon (24,6). Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (5,2), 19,1 % liikevaihdosta (21,0 %).

Lentokenttien röntgenlaitteiden päivittäminen CT-järjestelmiin on kiihtynyt. Markkinoille on tullut useita viranomaisten hyväksymiä CT-laitemalleja eri vaatimusluokkiin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Lisäksi lentokentillä käytettävien CT-laitteiden standardointi on käynnistynyt Kiinassa. Kolmannella neljänneksellä lentokenttäsovelluksien CT-kysyntä voimistui Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja Kiinassa kysyntä jatkui muissa CT-sovelluksissa. Tämän seurauksena Turvallisuus- ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 42,3 % (-2,2 %) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 18,6 miljoonaa euroa (13,0). Vertailukauden tavanomaista alhaisempi myynti selittää myös osaltaan liikevaihdon korkeaa kasvuprosenttia. SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 69,0 % (53,0 %).

Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -27,6 % (29,8 %) vertailukaudesta ja oli 8,4 miljoonaa euroa (11,5). Kuten yhtiö on aiemmin tiedottanut, myynnin kehityksen taustalla ovat CT-markkinan kysynnän laantuminen ja MBU-myynnille merkittävän tuoteperheen tuotannon alasajo. Tämän lisäksi viime vuoden ennätyksellisen korkea vertailuluku vaikuttaa osaltaan muutosprosenttiin. MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 31,0 % (47,0 %).

Maantieteellisesti Aasia oli yhtiön suurin markkina-alue 71,2 % (64,8 %) osuudella. Amerikoiden osuus liikevaihdosta laski suurvaltojen tariffimuutosten vaikuttaessa asiakasyritysten tuotantopaikkavalintoihin ja oli 7,8 % (18,9 %). Euroopan osuus oli 21,0 % (16,3 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 57,6 % (60,2 %).

Tammi-syyskuussa 2019 yhtiön liikevaihto kasvoi 13,5 % 77,5 miljoonaan euroon (68,3). Liikevoitto oli 13,8 miljoonaa euroa (14,1), mikä on 17,8 % liikevaihdosta (20,7 %).

SBU:n liikevaihto oli 52,5 miljoonaa euroa (40,1), mikä on 30,9 % suurempi kuin vertailuajankohtana. MBU:n liikevaihto laski -11,3 % 25,0 miljoonaan euroon (28,2). SBU:n osuus liikevaihdosta oli 67,7 % (58,7 %) ja MBU:n 32,3 % (41,3 %).

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2019 Aasian osuus liikevaihdosta oli 65,1 % (61,7 %), Amerikoiden 13,4 % (19,0 %) ja Euroopan 21,5 % (19,3 %). Liikevaihdosta 60,1 % (56,1 %) tuli viideltä suurimmalta asiakkaalta.

Strategia

Detection Technology on jatkanut puolivuosikatsauksen yhteydessä julkistetun uuden DT-2025 -strategisen tavoitteensa jalkauttamista ja -strategian työstämistä. Lisäksi yhtiö on jatkanut panostuksia uusien tuotteiden tuotannon aloittamiseen, teknologiapohjan laajentamiseen ja uusasiakashankintaan.

Katsauskaudella markkinoiden kiinnostus Aurora-tuoteperhettä kohtaan on kasvanut edelleen, ja tuoteperheen myynti alkaa loppuvuonna, kuten yhtiö on aikaisemmin tiedottanut. X-Panel -tuoteperheen piensarjatuotanto on käynnissä, ja yhtiö on tuoteperheen myynnin ja tuotannon laadun varmistamiseksi rakentanut lääketieteellisten laitteiden laadunhallintajärjestelmän ISO 13485:2016 -standardin mukaisesti. Laatujärjestelmä auditoitiin hyväksytysti syyskuussa.

Monienergia (ME) -tuotelinjan avainprojektit ovat edenneet suunnitelman mukaisesti, ja yhtiö tähtää kaupallisen tuotannon aloittamiseen vuoden 2020 loppuun mennessä ja odottaa positiivista tulosta uudesta liiketoiminnasta noin kolmen vuoden kuluttua.

Detection Technologyn Kiinan toisen tuotanto- ja palveluyksikön rakentaminen Wuxiin, Suur-Shanghain alueelle on edennyt suunnitelman mukaisesti. Yhtiö on aloittanut rekrytoinnit, ja tavoitteena on käynnistää tuotanto uudella tehtaalla vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Liiketoimintanäkymät

Detection Technology odottaa liikevaihdon kasvavan, mutta kasvun hidastuvan viimeisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Kysyntään liittyy epävarmuutta, ja intensiivinen kilpailu saattaa heijastua tuotehintoihin.

Yhtiön näkemyksen mukaan liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja röntgenkuvantamismarkkina jatkaa ennusteiden mukaista kasvua vuonna 2020.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät säilyvät ennallaan. Yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 % vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 %:n liikevoittomarginaalin.

Tilinpäätöstiedote 2019

Detection Technology julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 2019 helmikuun 10. päivänä 2020.

Espoo 24.10.2019

Hallitus
Detection Technology Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 94 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiöllä on 260 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on yli 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com

Liite

Attachments: Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019 (pdf)