• Company Announcements

Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2018

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 24.10.2018 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2018

Detection Technology Q3: Hyvä tulos, lääketieteen sovellukset kirittivät kasvuun

Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 10,6 % 24,6 miljoonaan euroon (22,2)
  • Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -2,2 % 13,0 miljoonaan euroon (13,3)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 29,8 % 11,5 miljoonaan euroon (8,9)
  • Liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (5,1)
  • Liikevoittomarginaali oli 21,0 % (22,9 %)

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 11,0 % 68,3 miljoonaan euroon (61,5)
  • Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 4,0 % 40,1 miljoonaan euroon (38,5)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 22,8 % 28,2 miljoonaan euroon (23,0)
  • Liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (12,9)
  • Liikevoittomarginaali oli 20,7 % (21,0 %)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017
Liikevaihto 24 596 22 234 68 264 61 473 89 003
Liikevaihdon muutos, % 10,6 % 16,1 % 11,0 % 18,3 % 17,9 %
Liikevoitto 5 161 5 084 14 115 12 905 19 892
Liikevoittoprosentti, % 21,0 % 22,9 % 20,7 % 21,0 % 22,3 %
Tuotekehityskulut 2 083 1 977 6 445 5 362 7 157
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 8,5 % 8,9 % 9,4 % 8,7 % 8,0 %
Liiketoiminnan rahavirta 1 152 5 378 5 758 10 869 18 625
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -19 072 -15 166 -19 072 -15 166 -21 774
Investoinnit 1 374 0 3 595 1 145 1 833
Nettovelkaantumisaste, % -39,8 % -41,8 % -39,8 % -41,8 % -52,3 %
Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 0,29 0,84 0,74 1,09
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 13 900 595 13 425 775 13 900 595 13 425 775 13 900 595

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Teimme hyvän tuloksen kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa, mikä on 21 % liikevaihdosta. Myynnin kasvu tasoittui kolmannella neljänneksellä turvallisuussegmentin toisen neljänneksen hyvän kysynnän taituttua. Liikevaihtomme kasvoi noin 11 % vertailukaudesta ja oli 24,6 miljoonaa euroa.

Myynnin vahva kasvu jatkui MBU-liiketoiminnassa, SBU-myynti sen sijaan laski vertailukaudesta. MBU:n liikevaihto kasvoi 30 % Aasian hyvän kysynnän ansiosta. SBU-myynti laski -2 % Kiinan turvallisuusmarkkinan kasvun hidastumisen ja kilpailutilanteen kiristymisen seurauksena. Arviomme mukaan Kiinan turvallisuusmarkkinan kasvu on nyt normalisoitunut poikkeuksellisen kasvukauden jälkeen.

Teimme merkittävän tuotejulkistuksen syyskuussa, kun esittelimme täysin digitaalisen Aurora-röntgenilmaisinperheen. Tuoteperheessä on markkinoiden korkein integraatioaste ja yksinkertaisin rakenne, mikä parantaa kuvantamislaitteiden suorituskykyä ja mekaanista kestävyyttä, vähentää riskejä ja virtaviivaistaa toimitusketjua. Aurora tulee korvaamaan sekä analogisen että ensimmäisen sukupolven digitaalisen tuoteperheemme. Uusi tuoteperhe on otettu hyvin vastaan turvallisuussegmentissä, ja se vahvistaa kilpailukykyämme. Aurora-tuoteperheen myynti näkyy SBU:n liikevaihdossa ensi vuoden lopulla.

Odotamme MBU-liiketoiminnan myynnin kasvavan viimeisellä neljänneksellä, mutta SBU-myynnin vielä laskevan. Kiinan turvallisuusmarkkina ei näkemyksemme mukaan kasva loppuvuonna, sillä monet infrahankkeet ovat keskeytyksissä eräiden maiden protektionistisen kauppapolitiikan välillisten vaikutusten vuoksi. Näkemyksemme mukaan röntgenkuvantamismarkkina tulee kasvamaan vuonna 2019 samaa tahtia kuin tänä vuonna, ja uskomme yhtiön myynnin kasvun olevan maltillista vuoden 2019 alussa. Pidämme keskipitkän aikavälin kasvutavoitteet ennallaan.”

Markkinat

Alan arvioiden mukaan lääketieteellisen röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden keskimääräinen kasvuvauhti on noin 5 % vuodessa, turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden 7 % ja teollisuuden noin 5 %. Kolmannella vuosineljänneksellä Detection Technologyn liikevaihto kasvoi 10,6 % (16,1 %) 24,6 miljoonaan euroon (22,2). Liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (5,1), 21,0 % liikevaihdosta (22,9 %).

Detection Technologyn lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 29,8 % (74,8 %) 11,5 miljoonaa euroon (8,9). MBU:n liikevaihdon kasvu oli seurausta volyymituotteiden kysynnän hyvästä jatkumisesta ja onnistuneista asiakastoimituksista. MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 47,0 % (40,0 %).

Edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski -2,2 % (-5,2 %) Kiinan markkinan hidastumisen ja hintakilpailun kiristymisen seurauksena. SBU:n liikevaihto oli 13,0 miljoonaa euroa (13,3) kolmannella neljänneksellä. SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 53,0 % (60,0 %).

Katsauskaudella heinä-syyskuu 2018 Aasia oli suurin markkina-alue 64,8 % (60,9 %) osuudellaan. Amerikat oli toiseksi suurin markkina-alue, ja sen osuus liikevaihdosta oli 18,9 % (29,1 %). Euroopan osuus kasvoi ja oli 16,3 % (10,0 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 60,2 % (62,0 %).

Tammi-syyskuussa 2018 yhtiön liikevaihto kasvoi 11,0 % 68,3 miljoonaan euroon (61,5). Liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (12,9), mikä on 20,7 % liikevaihdosta (21,0 %). MBU:n liikevaihto kasvoi 22,8 % 28,2 miljoonaan euroon (23,0). SBU:n liikevaihto oli 40,1 miljoonaa euroa (38,5), mikä on 4,0 % enemmän kuin vertailuajankohtana. MBU:n osuus liikevaihdosta oli 41,3 % (37,4 %) ja SBU:n 58,7 % (62,6 %).

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2018 Aasian osuus liikevaihdosta oli 61,7 % (58,3 %), Amerikoiden 19,0 % (27,7 %) ja Euroopan 19,3 % (14,0 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 56,1 % (55,6 %).

Strategia

Syyskuussa Detection Technology esitteli Aurora-nimisen, digitaalisen röntgenilmaisintuoteperheen turvallisuus- ja teollisuusmarkkinoille. Tuoteperheeseen kuuluu laaja valikoima kortti- ja moduulitason ilmaisimia, lukuelektroniikka ja tarvittavat lisävarusteet röntgenkuvantamisen kokonaisjärjestelmiin. Yhtiö on suunnitellut ja teollistanut tuoteperheeseen sovelluskohtaisen mikropiirin (ASIC) ja yksinkertaistanut merkittävästi tuoterakennetta. Tämä mahdollistaa suorituskyvyltään parempien ja mekaanisesti kestävämpien kuvantamisratkaisuiden tuomisen markkinoille nopeammin.

Detection Technology on edennyt toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uusimisessa suunnitelmansa mukaisesti ja on päättänyt ottaa järjestelmän käyttöön vuoden loppuun mennessä. Katsauskaudella yhtiö sai päätökseen tuotetiedon hallintajärjestelmän (PDM) -käyttöönottoprojektin. Lisäksi yhtiö jatkoi merkittävää panostustaan tuotekehitysprojekteihin ja uusasiakashankintaan.

Liiketoimintanäkymät

Detection Technology odottaa myynnin kasvavan viimeisellä neljänneksellä lääketieteen sovelluksissa, mutta ennustaa turvallisuus- ja teollisuusmarkkinan myynnin laskevan. Kysyntään liittyy edelleen epävarmuutta. Yhtiön näkemyksen mukaan röntgenkuvantamismarkkina jatkaa vuonna 2019 samaa kasvua kuin tänä vuonna, ja Detection Technology uskoo näin ollen yhtiön myynnin kasvavan maltillisesti vuoden 2019 alussa.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät säilyvät ennallaan. Yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Tilinpäätöstiedote 2018

Detection Technology julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 2018 helmikuun 1. päivänä 2019.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, Toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 89 miljoonaan euroon vuonna 2017. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on yli 450 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2018 (pdf)