• Company Announcements

Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2019

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 26.4.2019 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2019

Detection Technology Q1 2019: Kaksinumeroista kasvua

Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 19,3 % 23,1 miljoonaan euroon (19,3)
  • Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 22,9 % 14,5 miljoonaan euroon (11,8)
  • Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 13,8 % 8,6 miljoonaan euroon (7,5)
  • Liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa (3,7)
  • Liikevoittomarginaali oli 16,7 % (19,4 %)

TILINTARKASTAMATON (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.)

Avainluvut

(EUR 1 000) 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018
Liikevaihto 23 053 19 318 93 916
Liikevaihdon muutos, % 19,3 % 2,4 % 5,5 %
Liikevoitto 3 855 3 741 18 522
Liikevoittoprosentti, % 16,7 % 19,4 % 19,7 %
Tuotekehityskulut 2 499 1 948 8 839
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 10,8 % 10,1 % 9,4 %
Liiketoiminnan rahavirta 5 047 5 205 6 122
Korolliset nettovelat jakson päättyessä -17 168 -26 019 -18 290
Investoinnit 707 960 4 741
Nettovelkaantumisaste, % -34,0 % -58,2 % -35,6 %
Osakekohtainen tulos, euroa * 0,25 0,21 1,03
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä 14 375 430 13 900 595 14 375 430


* Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat osakekohtaisen tuloksen vertailukelpoisuuteen.

Toimitusjohtaja Hannu Martola:

“Kysyntä kehittyi suotuisasti ja palasimme kasvu-uralle vuoden 2018 viimeisen neljänneksen notkahduksen jälkeen. Ilahduttavaa on, että liikevaihto kasvoi molemmissa liiketoimintayksiköissämme kaksinumeroisin luvuin. Liikevoittomme parani vertailukaudesta tuotekehityskulujen kasvusta huolimatta, ja liikevoittoprosentti oli noin 17 %. Kaiken kaikkiaan hyvä avaus vuodelle 2019!

Hyvä kilpailuasemamme turvallisuusalan tietokonetomografia (CT) -markkinassa ja kyseisen markkinan kysynnän kasvu nostivat SBU-myyntiä 23 % vertailukaudesta. Kiinan CT-markkinan kasvun lisäksi markkina on aukeamassa Yhdysvalloissa, missä liikenteen turvallisuudesta vastaava virasto TSA (Transportation Security Administration) ilmoitti maaliskuussa ostavansa ensimmäisen, 300 kappaleen käsittävän laite-erän lentokenttien käsimatkatavaroiden turvatarkastuspisteisiin. Kauppa on osa viraston viisivuotista hanketta, jonka aikana maan runsaan 2000 turvatarkastuspisteen laitteistot päivitetään CT-tasoiseksi ja kohteiden tunnistamista tehostetaan tekoälyn avulla. Euroopassakin markkinoille on tullut useita viranomaisten hyväksymiä CT-laitemalleja eri vaatimusluokkiin, joten lentokentillä on nyt paremmat mahdollisuudet uusia tarkastuspisteitään vuosina 2019-2021. Lisäksi arviomme mukaan kauppapolitiikan välilliset vaikutukset turvallisuusmarkkinoihin ovat tällä hetkellä lieventyneet. Olemme hyvissä asemissa päämarkkinoillamme koko vuoden kasvutavoitteita ajatellen.

MBU-liiketoiminnassa liikevaihto kasvoi 14 % avainasiakkaiden hyvän kysynnän ansiosta. MBU-myynti tuli pääasiassa Kiinasta, missä investoinnit terveydenhuoltoon ovat jatkuneet ja minne suuret kansainväliset valmistajat ovat siirtäneet CT-laitevalmistusta.

Tarkasteltaessa liikevaihtomme kehittymistä maantieteellisesti tämä näkyy Aasian osuuden voimakkaana kasvuna ja toisaalta Amerikoiden osuuden pienentymisenä. Myynti painottui katsauskaudella molemmissa liiketoimintayksiköissä asiakaskohtaisesti räätälöityihin CT-ratkaisuihin, ja tämän seurauksena viiden suurimman asiakkaan osuus kasvoi ja oli 68 % kokonaisliikevaihdosta.

Olemme jatkaneet kilpailukykymme kehittämistä strategiamme mukaisesti ja laajentaneet teknologiapohjaamme, mikä näkyy tuotekehityskulujen lähes kolmanneksen kasvuna vertailukaudesta. Olemme saaneet hyvää asiakaspalautetta turvallisuussovelluksiin kehitetyn Aurora-tuoteperheen pilottitoimituksista ja Aurora-myynti tulee näkymään SBU:n liikevaihdossa vuoden 2019 lopulla. X-Panel -tuoteperheen tasopaneeli-ilmaisimet puolestaan ovat herättäneet suurta mielenkiintoa ja kysyntää niin olemassa olevien asiakkuuksiemme kuin uusien asiakaskontaktien keskuudessa. Kiitos tiimillemme CMOS-paneelien ensimmäisten asiakastoimitusten hoitamisesta mallikkaasti maaliskuussa.

Viime vuoden lopun MultiX-liiketoimintakauppa ja toimintojen integroiminen osaksi DT:tä on saatu päätökseen, ja olemme käynnistäneet monienergiateknologian teollistamisen. Tavoitteenamme on kaupallisen tuotannon aloittaminen ensi vuoden aikana. Edellä mainitun lisäksi suunnitelmamme tuotantoverkoston laajentamisen suhteen ovat tarkentuneet. Olemme päättäneet avata uuden tuotanto- ja palveluyksikön Wuxin alueelle, ja tähtäämme tuotannon aloittamiseen uudessa toimipisteessä 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Arvioimme vuoden 2019 kokonaisinvestointien olevan samalla noin 5 miljoonan euron tasolla kuin vuonna 2018.

Kysyntä on molemmissa liiketoimintayksiköissä vahvaa toisella vuosineljänneksellä, ja uskomme saavuttavamme kaksinumeroisen liikevaihdon kasvuprosentin. Turvallisuus- ja teollisuussovelluksien loppuvuoden kasvunäkymät näyttävät hyviltä. Kuten olemme todenneet aiemmin, ennakoimme MBU-myynnin laskevan toisella vuosipuoliskolla, koska avainasiakkaamme aloittaa toisella neljänneksellä meidän myynnille merkittävän tuotteen tuotannon alasajon. Tästä huolimatta ennakoimme koko yhtiön myynnin kasvavan myös toisella vuosipuoliskolla. Keskipitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteet pidämme ennallaan.”

Markkinat

Alan arvioiden mukaan maailmanlaajuisten turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden kasvuvauhti on hieman hidastunut ja on 6 %. Lääketieteellisen ja teollisen röntgenkuvantamislaitemarkkinan keskimääräinen kasvuvauhti on noin 5 % vuodessa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kasvoi 19,3 % (2,4 %) 23,1 miljoonaan euroon (19,3). Liikevoitto oli 3,9 miljoonaa euroa (3,7), joka oli 16,7 % liikevaihdosta (19,4 %).

Edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 22,9 % (-2,5 %) ja oli 14,5 miljoonaa euroa (11,8). Kasvu oli seurausta turvallisuusalan tietokonetomografiasovelluksien (CT) kysynnän voimistumisesta ja yhtiön hyvästä kilpailuasemasta kyseisessä markkinasegmentissä. SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 62,8 % (61,0 %).

Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto kasvoi 13,8 % (11,2 %) 8,6 miljoonaan euroon (7,5). MBU:n liikevaihdon kasvu oli seurausta hyvästä avainasiakkaiden kysynnän jatkumisesta etenkin kehittyvillä markkinoilla ja onnistuneista asiakastoimituksista. MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 37,2 % (39,0 %).

Aasia oli maantieteellisesti yhtiön suurin markkina-alue 62,1 % (50,9 %) osuudellaan. Eurooppa oli toiseksi suurin markkina-alue, ja sen osuus liikevaihdosta oli 21,5 % (22,4 %). Amerikoiden osuus oli 16,4 % (26,7 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 68,2 % (48,9 %).

Strategia

Yhtiö on laajentanut teknologiapohjaansa strategiansa mukaisesti sekä panostanut uusien tuotteiden tuotannon aloittamiseen ja asiakashankintaan. Yhtiö on saanut Aurora-tuoteperheen pilottitoimituksista hyvää asiakaspalautetta, ja tuoteperheen myynti näkyy yhtiön liikevaihdossa vuoden 2019 lopussa. CMOS-teknologiaan pohjautuvat X-Panel -tasopaneeliröntgenilmaisimet ovat herättäneet suurta kiinnostusta markkinassa ja kysyntää erityisesti hammaslääketieteen sovelluksissa. Yhtiö teki ensimmäiset X-Panel -asiakastoimitukset vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Detection Technology päätti MultiX-liiketoimintakaupan integraatioprosessin onnistuneesti. MultiX-liiketoiminta on nyt osa Detection Technology -konsernia. Yhtiön palvelukseen siirtyneen henkilöstön roolit on määritelty osana yhtiön globaalia tuotekehitysorganisaatiota, yhteinen tuotekehitysprosessi on otettu käyttöön, käynnissä olleet hankkeet on arvioitu ja kehitystoiminta on keskitetty avainprojekteihin. Detection Technology on aloittanut monienergiateknologiaan pohjautuvien tuoteratkaisujen teollistamisen, ja yhtiön tavoitteena on kaupallisen tuotannon aloittaminen vuoden 2020 loppuun mennessä. Yhtiö odottaa positiivista tulosta uudesta liiketoiminnasta noin kolmen vuoden kuluttua.

Yhtiö on edennyt myös suunnitelmissaan laajentaa tuotantoverkostoa ja on päättänyt avata uuden tuotanto- ja palveluyksikön Wuxin alueelle Kiinaan. Tavoitteeksi on asetettu tuotannon käynnistäminen 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Uusi yksikkö parantaa Keski- ja Etelä-Kiinan asiakkaiden palvelua, pienentää yhteen tehtaaseen liittyviä riskejä sekä lisää lopputuotteiden valmistuskapasiteettia. Yhtiö tulee siirtämään osan työvoimavaltaisesta valmistuksesta Pekingistä Wuxiin ja kehittämään jatkossa Pekingin tehdasta vaativien valmistusprosessien keskukseksi.

Liiketoimintanäkymät

Detection Technology arvioi myynnin kasvavan yhtiön taloudellisten tavoitteiden mukaisesti molemmissa liiketoimintayksiköissä toisella neljänneksellä. Yhtiö odottaa 2019 toisella vuosipuoliskolla kysynnän laskevan MBU-liiketoiminnassa merkittävän asiakkaan lopettaessa DT:n tuotetta käyttävän laitteen valmistuksen. Tästä huolimatta koko yhtiön myynnin arvioidaan kasvavan myös toisella vuosipuoliskolla. Kysyntään liittyy epävarmuutta, ja kilpailun kiristyminen saattaa heijastua tuotehintoihin.

Detection Technologyn keskipitkän aikavälin liiketoimintanäkymät säilyvät ennallaan. Yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 prosenttia vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 prosentin liikevoittomarginaalin.

Puolivuosikatsaus 2019

Detection Technology julkaisee puolivuosikatsauksen elokuun 2. päivänä 2019.

Detection Technology Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Martola on tavoitettavissa haastatteluja ja lisätietoja varten julkaisupäivänä kello 9-11.

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön liikevaihto oli 94 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhtiöllä on 240 asiakasta 40 maassa. Detection Technologyn palveluksessa on yli 500 henkilöä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2019 (pdf)