• Press Releases

Detection Technology Oy, johtaviin röntgenkuvausilmaisimien valmistajiin lukeutuva yhtiö, selvittää mahdollisuutta listautua First North Finland -markkinapaikalle

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

DETECTION TECHNOLOGY OY, JOHTAVIIN RÖNTGENKUVAUSILMAISIMIEN VALMISTAJIIN LUKEUTUVA YHTIÖ, SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUTTA LISTAUTUA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

Johtaviin röntgenkuvausilmaisimien valmistajiin lukeutuva Detection Technology Oy (“Detection Technology” tai “Yhtiö”) selvittää mahdollisuutta listautua Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle.

Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamislaitteiden  komponentteja ja järjestelmiä. Yhtiön tuotteisiin kuuluu lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden röntgenkuvantamissovelluksissa käytettäviä röntgenkuvantamiskomponentteja ja -järjestelmiä.

Detection Technologyn liiketoiminta on kasvanut vahvasti viime vuosina. Vuosien 2009 ja 2014 aikana Detection Technologyn keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvuprosentti oli yli 30 prosenttia. Vuonna 2014 Yhtiön liikevaihto oli 33 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Aasian ja Tyynenmeren alue kattoi 54 prosenttia ja Pohjois-Amerikka ja Eurooppa kumpikin 23 prosenttia. Mahdollisesti toteutettavan listautumisannin tavoitteena on kerätä noin 20 miljoonaa euroa uutta pääomaa, millä tuetaan Yhtiön liiketoiminnan kasvua ja kehitystä. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat sitoutuisivat myymään osan omistuksestaan likviditeetin takaamiseksi.

“Detection Technologyn toiminta alkoi 1990-luvun alkupuolella ja tänä päivänä meillä on ensiluokkaiset asiakassuhteet ja laaja tekninen kompetenssi kuvantamisjärjestelmistä sekä alallamme yksi laajimmista röntgenkuvausilmaisimien tuoteportfolioista. Yhtiön kansainvälistyminen ja kasvu on ollut viime vuosina voimakasta, ja olemme nyt yksi tärkeimmistä toimijoista röntgenkuvantamislaitteissa käytettävien komponenttien ja järjestelmien valmistuksessa. Käsityksemme mukaan loppumarkkinoilla tuotteiden kysyntää lisäävät vallitsevat trendit, kuten esimerkiksi terveydenhuoltoon ja turvallisuuteen tehtävien investointien kasvu kehittyvissä talouksissa, turvallisuushakuisuuden lisääntyminen sekä väestön ikääntyminen. Mahdollinen listautumisanti tukisi kasvusuunnitelmaamme ja parantaa entisestään mahdollisuuksiamme globaaliin laajentumiseen”, toteaa toimitusjohtaja Hannu Martola.

Detection Technology Oy:n pääomistaja on Oy G.W.Sohlberg Ab 71 prosentin omistusosuudella.

Nordea Pankki Suomi Oyj toimii Yhtiön neuvonantajana ja listautumisannin toteutuessa annin pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Borenius Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

DETECTION TECHNOLOGY OY
Hannu Martola
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:

Detection Technology Oy
Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449475
hannu.martola@nulldeetee.com

Andreas Tallberg, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 700 2252
andreas.tallberg@nullgws.fi

Detection Technology lyhyesti

Detection Technology (DT) tuottaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -kuvausilmaisimia lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden kuvantamisjärjestelmien laitevalmistajille. Detection Technology kehittää ja tuottaa valodiodeja, sovelluskohtaisia mikropiirejä (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) sekä elektroniikkalaitteita, mekaniikkaa ja ohjelmistoja Yhtiön tutkimus- ja kehityskeskuksissa sekä tuotantolaitoksissa Suomessa ja Kiinassa.

Yhtiön tuotteet ovat syntyneet teknologialähtöisesti pitkäaikaisen asiakasyhteistyön tuloksena. Yhtiöllä on lisäksi vankka puolijohderöntgenkuvausteknologian ja markkinoiden asiantuntemus.

Yhtiöllä on kaksi liiketoimintayksikköä: lääketieteellinen liiketoimintayksikkö (Medical Business Unit, MBU) ja turvallisuus- ja teollisuusliiketoimintayksikkö (Security Business and Industrial Business Unit, SBU).

Lääketieteen alalla DT tuottaa räätälöityjä järjestelmiä tietokonetomografiaan, mammografiaan, luuntiheysmittaukseen ja rintakehän ja vammojen röntgenkuvaukseen. Yhtiön tuoteportfolioon kuuluu tuotteita valodiodeista kokonaisiin kuvantamisjärjestelmiin. DT:n liikevaihdosta 38 prosenttia tuli lääketieteen alalta vuonna 2014.

Yhtiön valmistamia turvallisuusjärjestelmiä käytetään matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin tutkimiseen lentokentillä ja tullissa. DT tuottaa käyttövalmiita ilmaisintuotteita ja räätälöityjä järjestelmiä turvallisuuden alan läpivalaisusovelluksiin. Yhtiön valmistamia teollisia järjestelmiä voidaan käyttää tuotannon tehostamiseen ja kustannusten vähentämiseen monella eri alalla, kuten elintarvike- ja lääketeollisuudessa, metsäteollisuudessa, autoteollisuudessa, uusiutuvan energian aloilla, öljy- ja kaasuteollisuudessa, kaivosalalla ja maataloudessa. DT tuottaa käyttövalmiita ilmaisintuotteita röntgenkuvauksen avulla tehtävää laadunvarmistusta, lajittelua ja ainetta koestamattoman testauksen sovelluksia varten.  Turvallisuus- ja teollisuusliiketoiminta kattoi 62 prosenttia DTn kokonaisliikevaihdosta vuonna 2014.

Vuonna 2014 DT:n liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 9 prosenttia (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 12 prosenttia) Yhtiöllä on noin 280 työntekijää. Yhtiöllä on toimitiloja ja tuotantolaitoksia Espoossa, Oulussa, Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonissa.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.deetee.com

HUOMAUTUS:

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita. Sijoittajan tulee perustaa mahdollinen päätöksensä tässä mainittujen arvopapereiden merkintään tai hankintaan kokonaisuudessaan tätä koskevan tarjouksen yhteydessä julkaistavaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta mahdollisesta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.