• Company Announcements

Detection Technology: Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä perustettu

Detection Technology Oyj yhtiötiedote 3.8.2022 klo 9.00

Detection Technology: Osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä perustettu

Detection Technology Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille. Se koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, PSP).

Suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa yhtiön johdon ja avainhenkilöiden intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää yhtiön hallituksen erillistä päätöstä.

Kukin ohjelma koostuu suoritusjaksosta sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisesta sen jälkeen Detection Technologyn listattuina osakkeina. Palkkion maksaminen edellyttää hallituksen asianomaiselle ohjelmalle asettamien suoritustavoitteiden saavuttamista.

Ensimmäisen ohjelman, PSP 2022-2024, suoritusjakso alkaa elokuun alusta 2022 ja päättyy vuoden 2024 lopussa. Sen nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Mahdolliset myöhemmät ohjelmat sisältävät kolmivuotisen suoritusjakson sen mukaan kuin yhtiön hallitus kulloinkin erikseen päättää.

Suoritusmittari, jonka perusteella PSP 2022–2024 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, on Detection Technologyn osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR). PSP 2022–2024 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 60 henkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Jos PSP 2022–2024 -ohjelmalle, asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 270 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Järjestelmän nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu enimmäisarvolla, joka on kytketty Detection Technologyn osakekurssin kehitykseen yhtiön hallituksen asettaman kertoimen perusteella.

Mikäli osallistujan työsuhde Detection Technologyyn päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asianomaisen ohjelman perusteella.

Detection Technology soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan kerryttävän sekä sen saavuttamisen jälkeen säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus, Detection Technology Oyj

Lisätietoja
Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475, hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology on globaali röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com