• Company Announcements

Detection Technology: Osakepalkkio-ohjelmien mukainen suunnattu osakeanti ja toteutettava blokkikauppa

Detection Technology Oyj Yhtiötiedote 9.12.2016 klo 9:45

Detection Technology: Osakepalkkio-ohjelmien mukainen suunnattu osakeanti ja toteutettava blokkikauppa

Osakepalkkio-ohjelmiin liittyen, Detection Technology Oyj:n hallitus on tänään 9.12.2016 maksuttomassa suunnatussa osakeannissa päättänyt laskea liikkeeseen yhteensä 474 800 uutta osaketta kannustinohjelmiin kuuluville henkilöille yhtiökokouksen 10.3.2016 antaman valtuutuksen perusteella. Eräät kannustinohjelmiin kuuluvat henkilöt ovat antaneet ohjelmista aiheutuvien verojen kattamiseksi toimeksiannon myydä yhteensä 237 748 osaketta aiemmin tiedotetun mukaisesti. Osakkeita myyvät henkilöt ovat sitoutuneet kuuden kuukauden luovutusrajoitukseen omistamiensa osakkeiden osalta.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 12.12.2016 ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 12.12.2016 alkaen. Detection Technologyn osakkeiden lukumäärä on liikkeeseenlaskun jälkeen 13 425 775.

Detection Technology ilmoitti 28.7.2016 valmistelevansa kaupankäyntijärjestelyä liittyen yhtiön osakepalkkio-ohjelmiin ja että hallitus tekisi päätöksen osakeannista viimeistään 9.12.2016 osakepalkkio-ohjelmien ensimmäisessä vaiheessa.

Detection Technology Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449 475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii Yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology Oyj
Detection Technology on globaali röntgenkuvantamislaitteiden järjestelmien ja komponenttien toimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Detection Technologyn liikevaihto kasvoi 89 prosenttia 52 miljoonaan euroon tammi-syyskuussa 2016. Yhtiöllä on noin 200 asiakasta 40 maassa. Detection Technology työllistää 400 henkilöä Suomessa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com