• Company Announcements

DETECTION TECHNOLOGY: HYVÄ KASVU JATKUI – INVESTOINNIT T&K-HANKKEISIIN JA TUOTANTOON TUKEVAT TULEVAISUUDEN KASVUA

DETECTION TECHNOLOGY OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015  

Detection Technology Oyj                  Yhtiötiedote 30.7.2015 klo 9.00

DETECTION TECHNOLOGY: HYVÄ KASVU JATKUI – INVESTOINNIT T&K-HANKKEISIIN JA TUOTANTOON TUKEVAT TULEVAISUUDEN KASVUA

Tämä tiedote on yhteenveto Detection Technologyn tammi-kesäkuu 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan löytyy tämän tiedotteen liitteestä ja yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.deetee.com

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA HUHTI-KESÄKUU 2015 

  • Liikevaihto oli 9,29 milj. euroa (7,75), kasvua 20% (8% vertailukelpoisin valuuttakurssein)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,56 milj. euroa (0,89)
  • Liikevoittomarginaali (EBIT%) oli 6,0% (11,5%)
  • Tulos/osake 0,02 euroa (0,06)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2015 

  • Liikevaihto oli 18,3 milj. euroa (14,7), kasvua 24% (12% vertailukelpoisin valuuttakurssein)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 1,30 milj. euroa (1,26)
  • Liikevoittomarginaali (EBIT%) oli 7,1% (8,6%)
  • Yhtiö listautui NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle 16.3.2015
  • Tulosta heikensivät listautumiseen liittyvät kertaluontoiset erät, joita kirjattiin rahoituskuluihin yhteensä 1,43 milj. euroa
  • Tulos/osake -0,01 euroa (0,07)

DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N NÄKYMÄT VUODELLE 2015 MUUTTUMATTOMAT
Detection Technologyn liikevaihtonäkymät vuodelle 2015 ovat yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteen mukaiset; yhtiö pyrkii kasvattamaan myyntiä vähintään 15% vuodessa. DT:n kannattavuus kehittyy suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus voivat vaihdella huomattavasti neljännesvuosittain projektien ja asiakastoimituksien ajoituksen seurauksena.

Investoinnit Pekingin uuteen tehtaaseen ja muiden investointien kokonaismäärän arvioidaan olevan 4,5-5,0 miljoonaa euroa vuonna 2015.

TOIMITUSJOHTAJA HANNU MARTOLA
“Toisen neljänneksen kehitys oli hyvä ja liikevaihtomme kasvoi 20%. Toisen neljänneksen aikana uudet liiketoimintamahdollisuudet uusien ja vanhojen asiakkaidemme kanssa kehittyivät suotuisasti ja näemme hyviä kasvumahdollisuuksia molemmissa liiketoiminnoissamme myös tulevaisuudessa.

Investoimme parhaillaan Pekingiin uuteen tehtaaseen, tuotekehitykseen ja panostamme asiakassuhteisiimme. Näiden kehitystoimenpiteiden kustannukset vaikuttivat tulokseemme mutta tukevat tulevaisuuden kasvuamme.  Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus voivat vaihdella huomattavasti neljännesvuosittain projektien ja asiakastoimituksien ajoituksen seurauksena.

Pekingin tehdasprojektimme etenee suunnitelmien mukaisesti ja tuotanto aloitetaan syksyn 2015 aikana.”

AVAINLUVUT

(1 000 euroa) 4-6/2015 4-6/2014 Muutos 1-6/2015 1-6/2014 Muutos 1-12/2014
Liikevaihto 9 292 7 746 20% 18 265 14 677 24% 33 112
Liike-
vaihdon kasvu %
20 -10 24 -4 9
Liikevoitto* 561 891** -37% 1 302 1 261** 3% 3 079***
Liikevoitto-
marginaali*
6,0% 11,5% 7,1% 8,6% 9,3%
Liikevoitto, ilman
kerta-
luontoisia eriä
561 1 191 -53% 1 302 1 561 -17% 4 127
Liikevoitto-
marginaali, ilman kerta-
luontoisia
eriä
6,0% 15,4% 7,1% 10,6% 12,5%
Liike-
toiminnan
rahavirta
-2 629 1 047 -351% -2 059 435 -573% 3 085
Korolliset
nettovelat jakson päättyessä
-7 166 9 542 -175% -7 166 9 542 -175% 8 678
Investoinnit 310 199 56% 857 346 148% 1 280
Netto-
velkaan-
tumis-
aste, %
  -37 -1 103 634.8
Osake-
kohtainen tulos, euro
0,02 0,59 -96% -0,01 0,64 -102 % 1,45
Osake-
kohtainen
tulos
laimennettu, euro
0,02  0,06 -69% -0,01 0,07 -114% 0,21
Osakkeiden
määrä
jakson
päättyessä
12 950 975 1 900 195 12 950 975 1 900 195 1 900 195

*Vuodesta 2015 lähtien DT kirjaa takuuvarausta kuluksi mahdollisten tulevien laatukustannuksien
kattamiseksi. Varaus vastaa 1,5% liikevaihdosta ja sen vaikutus tammi-kesäkuun 2015 liiketulokseen
on 0,23 milj. euroa.
** Q2/2014 DT kirjasi 0,3 milj. euroa kertaluontoisia laatu- ja uuden teknologian käyttöönotto-
kustannuksia.
***2014 DT kirjasi 1,0 milj. euroa kertaluontoisia laatu- ja uuden teknologian
käyttöönottokustannuksia.
Vuoden 2014 osakekohtainen tulos on laskettu listautumisen jälkeisen osakelukumäärän mukaan.

DETECTION TECHNOLOGY OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Martola, toimitusjohtaja
+358 500 449475
hannu.martola@nulldeetee.com

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.

Detection Technology lyhyesti
Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamis laitteiden komponentteja ja järjestelmiä lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiö toimii Espoossa, Oulussa, Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonissa. Vuonna 2014 Detection Technologyn liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 12 prosenttia (raportoitu liikevoittomarginaali 9 prosenttia).
Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ First North Finland -markkinapaikalle.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.deetee.com

Attachments: Detection Technology Oyj Tammi-Kesäkuu 2015 osavuosikatsaus (pdf)